• roshasana

  V podvečer 18. září začíná podle židovského kalendáře předvečer Roš ha-šana, tedy Nový rok. 19. září bude 1. den měsíce tišri, první den Stvoření světa. Letos se začne psát letopočet 5770, tolik let podle tradice uplynulo od počátku tohoto kosmu.

  -

  Židovská tradice má ve zvyku spojovat různá výročí do určitých přelomových dní. Proto k 1. tišri, kdy byl stvořen svět, přidává i další památné události: v ten den se narodil patriarcha Abraham, praotec všech monoteistů, racionální objevitel Jednoho Boha a zároveň zosobněná tolerantní a obětavá láska – Chesed. Ve stejný den byl přislíben vytoužený potomek bezdětným ženám Sáře, Ráchel a Chaně. Josef byl v tento den vyveden z egyptského žaláře.

  -

  Podle ústní tradice však není 1. tišri dnem stvoření světa, ale přesneji dnem stvoření člověka v rajské zahradě. Počátkem dění je podle judaismu člověk. Letopočet tedy nezačíná prvním dnem stvoření, ale až dnem šestým, kdy počal dialog Boha a člověka. To má silný symbolický význam. Nejde o počátek ve smyslu fyzikálním, ale jde o počátek dějin, které judaismus vnímá jako dialog založený na smlouvě mezi Hospodinem a lidmi. Tehdy po stvoření také pravil Hospodin člověku, že tento den bude dnem soudu.   

  Prvního dne Roš ha-šana se ozývá naříkavý zvuk beraního rohu, šofaru. Jeho symbolika je bohatá a sám jeho zvuk očišťuje duši a vynáší modlitby do nebes. Představuje prostý prvotní výkřik nitra. Troubení na šofar kdysi doprovázelo korunovaci izraelských králů, dnes vyhlašuje korunování Boha za krále vesmíru. Žalostný zvuk rohu nás vybízí k pokání a k tešuva - návratu k Hospodinu. Také přípomíná šofar, který zněl u úpatí Sinaje, když Izrael obdržel na věčné časy Tóru. A nakonec ohlašuje volání “velkého šofaru”, na který Bůh podle modlitby Amida zaduje při příchodu Mesiáše.   

  Každým rokem se na Roš ha-šana před Soudcem světa otevírají tři knihy. Kniha pro spravedlivé, zvané cadikim gmurim, kniha pro hříšníky, rešajim gmurim, a třetí kniha, pro bejnoniim, tedy pro ty, kteří nejsou ani úplně spravedliví a ani úplně hříšní. Jména spravedlivých I hříšných jsou zapsána bez prodlení, neboť o jejich předchozích skutcích není pochyb.

  -

  Lidé však většinou nejsou ani zcela dobří, ani zcela zlí a je třeba jejich skutky spravedlivě zvážit. Od Nového roku následuje deset dní pokání až do svátku Jom kipur, v nichž se má každý věřící srovnat s Bohem i lidmi a dát si do pořádku svědomí. Je to lhůta, v níž se v nebesích rozhoduje, do jaké knihy bude člověk zapsán. Jestliže dojde milosti, je jeho jméno zapsáno do Knihy života a je mu přidán další rok. Pak se knihy zapečetí. Na rozdíl od jiných kultur, pro něž je přelom roků časem hlučných oslav, stoupenci judaimu si Nový rok připomínají v tichosti a pokání.  

  Většina z nás spadá do kategorie oněch prostředních, bejnoniim, nejsme ami zcela spravedliví, ani zcela zkažení, ale bojujeme každým dnem s různými silami okolo nás i uvnitř nás. Nyní nastává doba, kdy se máme zastavit a ztišit, litovat svých zlých činů i myšlenek, navštívit blízké a srovnat různé spory. Měli bychom si najít také čas na modlitbu, nebo alespoň na klidné zamyšlení. V tento čas máme v sobě nechat převládnout pokoru a nemáme se stydět poprosit za odpuštění všechny, kterým jsme ublížili.

  ———————-  

  Všem přátelům a čtenářům tohoto blogu přeji, aby pro ně byl  rok 5770 dobrý a sladký – ŠANA TOVA U-METUKA!

  O různých zvycích a povinnostech připadajících na Roš –hašana existuje mnoho dostupných informací, na něž mohu zájemce odkázat.   Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 8:00

 • Comments are closed.

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy