• Ahoj, lidi toulaví 22.10.2010

    Vím, o čem je řeč, a jsem moc ráda, že tato slova konečně zazněla.

    Apel Asociace děkanů filozofických fakult České republiky

    zakladaci-listina
    -
    1) Děkani filozofických fakult České republiky vyjadřují jednoznačný nesouhlas s připravovaným způsobem realizace rozpočtových redukcí v oblasti vysokého školství. Nejde přitom pouze o záležitost samotných škrtů, ale také o nejistotu v možnostech čerpání dalších zdrojů, konkrétně o komplikace s využitím evropských prostředků z programů administrovaných MŠMT.

    Dlouhodobá politika minulých vlád způsobila masivní nárůst vysokoškolských studentů, což samo o sobě vedlo ke snižování kvality vysokoškolského vzdělávání. Řešit tuto situaci rozpočtovými škrty z roku na rok považujeme za další nebezpečný hazard s úrovní českých
    vysokých škol. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že v případě jakýchkoliv razantních snižování rozpočtů budou vždy nejvíce ohroženy právě humanitní a společenskovědní obory s nejnižším ekonomickým koeficientem náročnosti a dlouhodobým podfinancováním. Hrozí zde tak nejen degradace vysokoškolského vzdělávání, ale i hluboký a v mnohém nevratný zásah do vzdělávání v České republice. Program vlády České republiky definuje vzdělání jako svoji prioritu, ale v konkrétních krocích ho očividně ohrožuje, ba přímo likviduje.

    kkrocích ho očividně ohrožuje, ba přímo likviduje.rocích ho očividně o

    2) Upozorňujeme zároveň na neutěšený stav kritérií podpory vědy a výzkumu v České republice, kde jsou humanitní obory průběžně odsouvány na vedlejší kolej. Obecně dochází k popírání významu základního výzkumu a v rámci aplikovaného výzkumu se preferuje chiméra průmyslového výzkumu. Za jednoznačný doklad tohoto nemoudrého přístupu považujeme významné finanční posílení výzkumného programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to i při vědomí minimálních výsledků tohoto rezortního výzkumu v minulých letech. Z hlediska dalšího postupu v přípravě metodiky podporujeme systém hodnocení postavený na oborových skupinách, aby nedocházelo ke srovnávání nesrovnatelného. Pro zachování samotné existence humanitních věd v ČR nemůže však klesnout procento podpory pod nynější úroveň celkových prostředků institucionálního financování vědy.

    -

    3) Zároveň upozorňujeme, že aktuálně dokončovaný materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod názvem „Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro VaVaI“ vykazuje znaky nekvalitně, nekonzistentně a účelově připraveného materiálu, který by přitom měl představovat zásadní koncepční směr vývoje české vědy. Apelujeme na jeho skutečně kvalitní oponenturu a nutné zásadní přepracování. Kvalitní vzdělávání a věda jsou logickým předpokladem pro zdravý rozvoj společnosti. V posledních letech jsme však pravidelně svědky rozporu mezi vládními proklamacemi a realitou. Při vědomí nelehké hospodářské situace České republiky a ve snaze minimalizovat důsledky případných krizí budoucích apelujeme na uskutečnění vládního programu a na reálnou podporu vzdělávání a vědy v České republice.

    -
    V Opavě dne 13. 10. 2010

    -
    Za Asociaci děkanů:

    -
    Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
    Prof. PhDr. Josef Krob, CSc., děkan Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity
    Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
    Doc. PhDr. Aleš Zářecký, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

    -
    Zúčastnění děkani a proděkani na jednání

    -
    Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
    Mgr. Jan Kouba, M.A., proděkan FF Univerzity v Hradci Králové
    PhDr. Pavel Král, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
    Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M. A., děkan Filozofické fakulty Palackého Univerzity v Olomouci
    Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni
    Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
    Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., proděkanka FF Západočeské fakulty v Plzni
    Doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D., proděkanka FF Masarykovy Univerzity
    Ing. Jiří Gregor, proděkan FF Univerzity Karlovy v Praze
    Mgr. Jiří Koumar, Ph.D., proděkan FF Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
    Doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., proděkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
    Mgr. Ondřej Kučera, proděkan FF Palackého Univerzity v Olomouci
    Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D., proděkan FF Ostravské univerzity
    Mgr. Richard Psík, Ph.D., proděkan FF Ostravské univerzity
    Doc. Ing. Petr Sosík, Dr., proděkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
    Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., proděkan FF Univerzity Karlovy v Praze
    PhDr. Pavel Titz, Ph.D., proděkan FF Univerzity Pardubice

    -
    Komu:

    -
    RNDr. Petr Nečas, předseda vlády České republiky
    Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
    Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
    Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
    doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
    MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu parlamentu ČR
    PhDr. Jaromír Jermář, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR

    -
    Na vědomí:

    -
    Česká konference rektorů
    Rada vysokých škol
    Akademie věd ČR

    ———————–

    Zdroj: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

    ———————————————————————-

    Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

    Posted by Věra Tydlitátová @ 10:13

  • 4 Responses

    WP_Modern_Notepad
    • Kateřina Rozbrojová Says:

      Reálná podpora středního a základního vzdělávání vypadá v praxi tak, že učitelé jsou unavení, zhnusení, ostudně podhodnocení, šikanováni žákem, rodičem i vedením školy, zostouzeni veřejností, vysmíváni v médiích, zneužívaní k práci navíc a zadarmo (tvorba ŠVP, stovky hodin příprav na státní maturity atd.), chronicky otrávení stále stupidnějšími ministry školství, vybavení škol je neuspokojivé, počty žáků ve třídách - i přes 30 - při současné nekázni jsou katastrofické atd. atp. Jedna velmi slušná a decentní kolegyně se vyjádřila, že je to na posr…. Obávám se, že tím vyjádřila pocity většiny českých učitelů.

    • Persi Says:

      Pod to bych se asi s klidným svědomím podepsal…

    • Persi Says:

      A s tím, co říká Katka rovněž souhlasím. Učitelé jsou zavaleni naprosto nesmyslnou administrativou a jsou z toho otrávení. Když jsem viděl, jaké příšerné tabulky a formuláře musí učitelé každodenně vyplňovat, tak se mi zdvihl žaludek. Z učitelů byli de-facto vytvořeni “výchovní správci”, na jejichž bedrech leží vše od vedení výuky až po denní režim, volný čas, drogovou problematiku, pedagogicko-psychologické poradenství, sociologické výzkumy mládeže, projektový management… jsou styčnými osobami pro úřady, marketingové kampaně, lidskoprávní organizace, sociálku, policii… Učitel základní školy je dnes “holkou pro všechno”.

    • Věra Tydlitátová Says:

 

Leden 2018
P Ú S Č P S N
« Lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archivy