• Zaměstnanci škol a školských zařízení

  1)     Důrazně protestují proti nařízení vlády č. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců v rozpočtové sféře, proti konstrukci navržené tabulky pro pedagogické pracovníky, u které není tak, jak ministr sliboval, výrazné zvýšení platu ve 12. platové třídě (vysokoškolsky vzdělaných) s praxí!

  2)     Upozorňují na zásadní rozpor ve slibovaném navýšení do tarifních složek platu, jelikož pan ministr ve svém prohlášení oznámil, že kvalifikovaní pedagogové budou v 11. platové třídě a nekvalifikovaní v 9. platové třídě – tudíž by pak jejich tarifní platy poklesly a pan ministr se tím veřejně a úmyslně dopouští lží. Jeho vyjádření je v rozporu s platnou právní úpravou poskytování platu.

  3)     Nesouhlasí se zrušením platového postupu podle započitatelné praxe a předáním této kompetence do rukou ředitelů škol a školských zařízení. Tímto krokem ministr vyvolá sociální nejistotu v řadách pedagogických pracovníků s celkovým dopadem na kvalitu výuky.

  4)     Rozporují a nesouhlasís návrhem reformy financování RgŠ, zejména se zavedením směrného čísla průměrného počtu žáků ve škole , což nepovede ke kvalitnější výuce, ba naopak, dojde k popření Listiny základních práv a svobod. Dle článku 33 má každý občan právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. Spolu s tímto návrhem zanikne velká část škol a školských zařízení, především v oblastech s menším počtem obyvatel. Dále dojde k (ne)dobrovolnému přesunu žáků mezi jednotlivými školami s cílem dosáhnout „optimálního“ počtu žáků ve třídách a tím k rozporu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

  5)     Žádají stabilizaci a ne destrukcifinancování regionálního školství na léta 2012 – 2014. Zvýšení mzdových prostředků bylo přislíbeno ministerstvem pouze na rok 2012, ale podle předpokladů ministra financí by v letech 2013 – 2014 mělo dojít k propadu zdrojů na financování školství o cca 13 mld. Kč, čímž by došlo k radikálnímu poklesu mzdových prostředků ve školství.

  6)     Žádají dorovnání objemu mzdových prostředků na platy nepedagogických pracovníků na úroveň roku 2010 a znovu obnovit závazné platové stupně podle délky praxe.

  7)     Odmítajípopření smyslu celého základního vzdělávání. Ministr navrhuje výstupní testování žáků 5. a 9. ročníků, které mají být předpokladem k přijetí ke vzdělávání ve středních školách. Je zcela nepřípustné, aby byl takto popřen základní princip školství, kdy na základě 2 testů je o žákově možnosti vzdělávání rozhodnuto na celý život, a nejsou posuzovány výsledky za období celého vzdělávacího procesu na základních školách.

  8)     Cítí se uraženi tím,že se ministr školství obklopuje pseudo-odborníky jak na ministerstvu, tak z řad ředitelů soukromých spřízněných škol, kteří ke vzdělávání přistupují jako k podnikatelské aktivitě a nikoli jako ke službě pro všechny občany České republiky, včetně zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků.

  9)     Odmítajínávrh „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015“, ve které chce ministerstvo žáky s lehkým mentálním postižením začlenit do běžných škol (dle oddílu č. 4), dále pak záměr na znemožnění zřizování a provozování ZŠ praktických. Tím by došlo ke zhoršení sociálního prostředí tříd běžných základních škol, jelikož pro tyto žáky není zajištěna adekvátní péče v těchto školách a zároveň tím budou poškozeni i žáci ostatní, především ti nadaní.

  10)   Požadují opětovné navázání regulérního sociálního dialogu se sociálním partnerem ČMOS PŠ, kterého neprávem ministr označil za nečinného v oblasti personální a rozpočtové. Napadání sociálního partnera může vést k sociální destabilizaci celého resortu.

  11)   Žádají o kontinuitu v ověřování a naplňování školních vzdělávacích programů, které byly pracně vytvořeny pedagogickými pracovníky všech škol. Nyní, na základě rozhodnutí ministerstva, by měly být zcela zrušeny a nahrazeny doporučenými standarty MŠMT.

  Nechceme připustit, aby ministr školství Mgr. Josef Dobeš hazardoval s českým školstvím svými nezodpovědnými vizemi a reformami, které neuznává drtivá většina společnosti, včetně odborníků z oblasti školství. Návrhy ministra nejsou přínosem k růstu a dostupnosti vzdělání v naší zemi, ba naopak.

  Vzdělání je největším bohatstvím národa, a proto nemůžeme připustit jeho devastaci.

  Vyzýváme proto ministra Dobeše, aby se vzdal své funkce!

  V Karviné dne 14. 11. 2011

  ————

  ZDROJ

  ——————————

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 7:00

 • 9 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Věra Tydlitátová Says:

   Poznámka:
   Zdá se, že se nakonec příznivcům kastování dětí jejich úmysl prosadit nepodařilo, ale raději sledujme tuto kauzu dál pro případ, že by se o to znovu pokusili někdy příště a méně nápadně.

  • Ondřej Wolf Says:

   Doufám, že ČMOSŠ budou aspoň symbolicky zastoupeny dnes v 15:00 na demonstraci na Václáváku. Tam bych svůj hlas mohl připojit nejen takto písemně, ale i přímo.
   Ondřej

  • Věra Tydlitátová Says:

   Chládek: Dobešova koncepce? Něco mezi pohádkou a hororem
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/214300.aspx

  • Věra Tydlitátová Says:

   Petr Minařík: C. K. ministr školství si tahá koníčky do práce
   http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petr-minarik.php?itemid=14834
   -
   Šéfování Josefa Dobeše v resortu školství je nepochybně jedno z nejvýraznějších od Listopadu. Vysloužil si už za to verbální medaili z Hradu, a možná ho čeká i ta skutečná, předávaná u příležitosti vzniku republiky. Konečně ocenění současného ministra školství by bylo jen potvrzením myšlenkové kontinuity prezidenta republiky, o níž nelze pochybovat nikdy a nikde. Ta medaile od Klause napadne zvlášť v souvislosti s jiným ministrem školství, který jí nedostal, ačkoli si ji nepochybně zasloužil, byť třeba ne za výkon v ministerském křesle… ale o Jiřím Grušovi tu psát nechci.

   Důležitou otázkou pro současné politology a příští historiky bude, kde se vlastně ministr Dobeš vzal ve strukturách Věcí veřejných. Ačkolivje tato strana platformou pro aplikanty nejrůznějších názorů a zájmů, Dobeš z jejich týmu vyčnívá. Ať už jsou lidé z VV v této politické buňce kvůli ABL nebo z potřeby něco ve společnosti změnit, jak sami o sobě rádi deklarují, aniž čekají, že tomu bude ještě někdo věřit, Dobeš se absolutně vymyká. Ministrovo myšlení je jako vystřižené z volebního letáku polské PiS Jaroslawa Kaczyńského. Snad proto (ale jistě nejen pro to) angažoval jakéhosi Bátoru, jehož hnutí D.O.S.T. je ve srovnání s Kaczynskim sice směšné významem i zázemím, ale Česko holt není Polsko, takže každý v hnědé košili, kdo dokáže zformulovat pár vět o konzervativních hodnotách, se hodí, a to rovnou do role personálního ředitele.

   Poslední výroky ministra Dobeše o selekci žáků tak, aby se nám mentálně retardovaní neproducírovali po městech s bakalářským titulem, je krajní, nesnesitelné, ale zase v něčem pro Dobešův svět logické. Dobeš nežije nazpět o pár desítek let, ale rovnou o sto či dvě stě. A i když ona konzervativní neochvějnost, ono lpění na tradiční rodině a společnosti někdy může působit zajímavě, je to iluze. Dobeš není konzervativně myslící politik, ale o konzervativismu snící romantik, což ho může spojovat Bátorou; s účelovým Klausem už ne, ten oba jen zneužívá ve své hře.

   Představuji si, že Josef Dobeš doma - po práci - chodí v C. K. uniformě, ovšem s vlasteneckou červeno-bílou stužkou, a při předehře z Netopýra si píše do deníku poznámky o lepším světě. Na tom by nebylo nic tak zavrženíhodného, každý doma děláme ledaco - jen kdyby si ten deník v roztržitosti občas nezabalil do aktovky a nedonesl na ministerskou poradu. Tam protom ke svému zděšení zjišťuje, že se na základních školách učí sexuální výchova a na našich vysokých školách máme moc vysokoškoláků. Nemá smysl namítat, že se píše rok 2011, ve kterém už je internet se sexuální výchovou dostupný takřka všem, že elity už působí na univerzitách jen okrajově, protože naše společnost potřebuje továrny na vzdělání… To všechno se totiž právem nemusí Dobešovi líbit, a je fajn, když se s tím nesmíří. Ale takto mimo realitu lze žít v klubech milovníků starých časů, tahat si podobně speciální koníčky do práce nemůže žádný vysoký český politik. A argument, že to dělá i prezident republiky, neplatí; pro něj totiž neplatí vůbec nic.

  • Věra Tydlitátová Says:

   Jana Příhodová: Dost urážek ve školství!
   http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/214823.aspx
   -
   23.11.2011 8:49 - Ministr školství Dobeš má snad za cíl definitivně rozložit školství.

   Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, který trvale uráží národ, je opravdu rarita. Téměř nelze stíhat reagovat, pan ministr Dobeš šokuje každý den. Domnívám se, že býti učitelem je poslání. Stejně to platí i pro ministra školství. Tím posláním je přispívat k obecnému rozvoji vzdělanosti. A k tomuto cíli rozhodně nevede cesta dlážděná urážkami celého národa, paušální strašení novinkami a posléze jejich odvolávání. Pro ilustraci jen dvě perly z poslední doby, jak jsme jimi byli před několika dny osvíceni …

   “Když to přeženu, tak mentálně retardovaný měl ve starém systému možnost dosáhnout na titul bakalář,” řekl ministr v rozhovoru pro iDNES.cz. Nyní pan ministr zase konstatuje, že je nadbytek vysokoškolsky vzdělaných lidí, a ještě nekvalitních.

   Zajímalo by mne, jak to pan ministr poznal - vlastní zkušenost, domněnky, průzkum? O zdroji svých prohlášení ani muk, jistota přesvědčení však ohromující! Neakceptovatelná je již ta neuvěřitelná arogance vůči lidem, učitelům, akademické obci i dětem. Kam se poděla etika ze strany ministerstva školství? Ministerstvo ústy pana ministra jen a pouze uráží a dehonestuje celý národ, vystupuje jako ten jediný, chytrý no jak bylo řečeno, nejlepší ministr školství.

   Ale proklamací již bylo dost. Co však tento ministr kromě zmatku, strachu, diktátu a urážek do školství přinesl? Peníze namátkou slibuje tam, kde to zase není tak potřeba,(viz sobotní jednání ČMFS tj. do fotbalu),neustále vymýšlí jak rozložit základní a střední školství, jednou větou kantory uráží a druhou jim slibuje peníze. Nato situaci vylepší mlžením o financování uplatnění absolventů svými budoucími zaměstnavateli, tj. školami (! kde na to vezmou) atd. Je na místě otázka, jak dlouho si kantoři, studenti, ale i lidé s různými stupni vzdělání tento přístup nechají líbit. Jsem přesvědčena, že vystupování pana ministra poškozuje a dotýká se nás všech. Vystupuje jako diktátor, který má stroj na pravdu. Co ale fakticky udělal pozitivního pro školy? Co udělal pro systém vzdělávání? Nelze se stále schovávat za nepodložená populistická prohlášení a politickou sílu, nelze celý rok napadat či urážet své předchůdce, studenty a celý národ označit za hlupáky. Jistě, pár alarmujících signálů o poklesu znalostí u žáků a studentů se ze srovnávacích průzkumů EU objevilo. Světe div se, pana ministra to však neinspirovalo k zamyšlení nad důvody poklesu kvality, vyrazil cestou neurotizace školáků i rodičů výmyslem „vyřazovacích” testů pro 5.a 9.ročníky. Je rovněž pravda, že z mnoha veřejných projevů „čouhá” elementární neznalost českého jazyka, historických souvislostí oborů atd jako sláma z bot, ale to ještě neznamená, že je přetitulováno a že lze obecně označit bakaláře za vzdělanostně méněcenné.

   Takže: s čím pozitivním pan ministr vlastně přispěl ke zlepšení vzdělanostního obrazu naší republiky? Testováním na základní škole? Kontroverzními maturitami? Nedotaženými a jen upravenými nápady z minulých období? A co z úst „nejlepšího ministra školství” po více než ročním vedením resortu slyšíme je, že národ je vlastně banda otitulovaných hlupáků. Ani slovo o cestě k rozvoji, ani slovo o potřebě vzdělaných lidí pro vzdělanostní ekonomiku, tak potřebnou pro malý stát s ekonomickými potížemi. Čím však je současný pan ministr jedinečný, je jeho bezbřehá jistota vlastní pravdy. Tady už nepomůže ani Komenského „Synu, uč se moudrým býti!”

  • Věra Tydlitátová Says:
  • Ondřej Wolf Says:

   Všechna čest pedagogům! Jejich nasazení je svědectvím o jejich lásce k oboru. K praktické změně však bude nutné, aby se takto ladění lidé spojovali napříč obory, napříč svým usazením v životě, společnosti, kultuře.
   Jsem ale zvědavý, kam Dobeš zase otočí. Jsem ale ochotný se vsadit, že pokud na tento dopis vůbec zareaguje, dozvíme se maximálně něco ve smyslu “Já to přece myslel úplně jinak”. Je dobře, že dopis byl adresován premiérovi. Otázkou zůstává, zda mu Dobeš dovolí dopisem se zabývat, či jej aspoň otevřít. Kdo je skutečný šéf jsme mohli na různých příkladech sledovat v uplynulých měsících.
   Ondřej
   Ondřej

  • Ondřej Wolf Says:

   http://www.denikreferendum.cz/clanek/11979-odvolejte-ministra-skolstvi-zadaji-po-necasovi-experti
   Reakce je na světě - Po Dobešovsku:
   Dobeš nicméně kritiku odmítá. „Každý má právo u pana premiéra požádat o mé odvolání. U společnosti Eduin mě to nijak nepřekvapuje, protože od mého nástupu chce zakonzervovat nekoncepčnost na ministerstvu školství. Já tam naopak vnáším věci, které mají hlavu a patu,” uvedl ministr pro server iDnes.cz.

  • Věra Tydlitátová Says:

   Jasně, vykecat se, to on umí.

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy