• internet_troll_velu_ill_artlibre_jnl

  Žargon internetových uživatelů je barvitý a vyznačuje se jistým intelektualismem. Je jasné, že alepoň v počátcích využívali toto médium spíše lidé vzdělaní a tvořiví, kteří obohatili jazyk celou řadou půvabných metafor. Dovolím si zde ocitovat jejich definice podle Wikipedie

  .  

  Flame war (česky doslova plamenná válka, též svatá válka, příliš ohnivá diskuse, flame a pod.) je označení internetové diskuse, která překročila hranice pro účastníky přínosné výměny názorů a stala se hádkou. Pojem pochází z anglickojazyčného internetového prostředí, ale v češtině se používá v trochu širším významu, zahrnujícím i svaté války, které mohou být v podstatě konstruktivní, ale vyhrocené do emotivní podoby.

  .

  Flamewars byly typickým fenoménem usenetu (Net News) a emailových konferencí v první polovině 90. let 20. století, ale prostor pro flamewar poskytuje kterékoli médium, umožňující debatu. V současnosti se flamewars v českém internetovém prostředí často odehrávají v diskusních fórech pod články webových magazínů. Je předmětem četných spekulací, zda se na vzniku flamewars podílejí rozdíly internetových diskusí oproti diskusím ve fyzickém světě, například nepřítomnost verbální komunikace, používání nicků, možnost založit si několik identit jen pro účely diskuse.

  .

  Průvodním znakem flamewar je obvykle řádový nárůst počtu příspěvků, což zvláště u emailových konferencí obvykle obtěžuje účastníky, kteří se hádky neúčastní. I proto jsou flamewars v internetových komunitách vnímané dosti negativně.

  .

  „Ryzí“ flamewar se vyznačuje zvláštním účelem zasílaných příspěvků - cílem je protivníka nikoli přesvědčit, ale porazit, případně naštvat. Pravý „flame“ bývá úmyslně nepřátelský a urážlivý k oponentovi, a flamewar roste dalšími reakcemi, které opět mají podobu flamování. Průvodním rysem takové flamewar bývá zhoršení sociálních vztahů v komunitě.

  .

  Častým tématem flamewars jsou dlouhodobé spory, nebo kontroverzní otázky související s osobním přesvědčením.

  .

  Námětem flamewar ovšem může být v podstatě cokoli - pro příspěvky, které v dané komunitě téměř jistě musí vyvolat prudkou reakci, se někdy užívá označení flamebait. Obvyklým případem je příspěvek antagonistický k zaměření komunity.

  .

  Účastníci flamewar

  .

  Pro charakterictické způsoby v chování v online fórech se vžila zvláštní označení:

  .

  Flamer

  .

  Častý účastník flamewars, případě účastník jehož příspěvky flamewar často začínají, bývá označován jako flamer. Na rozdíl od trolla, který především vyhledává konflikt, flameři úporně hájí své názory v tzv. svatých válkách, někdy i přes generace.

  .

  Troll

  .

  Dalším podobným pojmem je troll, pro kterého je typická poťouchlost při zasílání příspěvků. Zatímco flamer může prostě jen agresivně hájit kontroverzní názory, účelem příspěvků trolla je vyvolat reakce online komunity, nebo diskusi nějak rozvrátit. Troll se přitom obvykle s názory ve svém příspěvku vůbec neidentifikuje. Obvyklou formou trollingu je zasílání příspěvků zcela nesouvisejících s tématem diskuse (off-topic), vulgarit, politických sdělení, argumentů s očividnou faktickou chybou a podobně.

  .

  Vzhledem ke zkušenostem s několika trolly z různých internetových diskusí se kloním k názoru, že projevy trollů a často i flammerů jsou určitým druhem autopsychoterapie některých vyšinutých agresivních jedinců.

  .

  Trollhunter

  .

  Na provokaci trolla obvykle reaguje některý účastník diskuse, který se domnívá, že „toto není možné nechat bez odezvy“. V anglickém prostředí i pro tuto funkci v debatě existuje specifické označení trollhunterlovec trollů. V horším případě má jeho příspěvek sám podobu flamu a konflikt se může dále rozrůstat.

  .

  Don’t feed the trolls!

  .

  Dalším typem reakce je „toto je nejlepší ignorovat“ – podle tohoto názoru pokud bude komunita trolla ignorovat, přestane jej jeho činnost bavit. V angličtině pro vyjádření tohoto postoje existuje několik ustálených rčení, například

  .

  Don’t feed the trolls! – Doslova nekrmte trolly – význam je nedělejte to, co troll chce, t.j. rozhořčené reakce)

  . 

  YHBT. YHL. HAND. – You have been trolled. You have lost. Have a nice day. – Doslova Byl jste trollován. Prohrál jste. Užijte si to.. Používá se jako odpověď na příspěvek lovce trollů, který se nechal vyprovokovat k reakci.

  Často ani ignorování trolla není příliš účinné. Troll obtěžuje blogery či diskutéry osobními maily, spamuje na dalších stránkách, nebo si založí vlastní stránky, kde šíří lži o účastnících diskuse, v níž je ignorován. Dokáže tak škodil navzdory tomu, že je celou komunitou odmítán. Jeho otravování a pomluvy vyhánějí z diskusí slušné diskutéry, takže se původní diskuse tak jako tak rozvrátí a zvrhne v blábol.

  V některých případech se trollování či flamování stane takovou posedlostí, že přeroste ve společensky nebezpečný stalking.

  Stalker je člověk patologicky posedlý zájmem o jinou osobu, často veřejně známou.

  .

  Projevuje se zejména opakovaným sledováním, nechtěnými kontakty (dopisy, maily, reakcemi na blogy či diskusní příspěvky atp.), dlouhodobým sledováním aktivit dotyčné osoby a sbíráním informací o ní, případně nemístným oslovováním jejích příbuzných, přátel atp. Takový zájem cílenou osobu obtěžuje, narušuje její soukromí a může vzbuzovat strach; někdy ústí až v trestní stíhání stalkera.

  .

  Stalking - nebezpečné pronásledování

  .

  Anglický výraz stalking původně znamenal stopovat (zvěř). V současné terminologii překlad slova stalking nabídne překladač výrazy: sledující, honba, lovecký…

  .

  Z hlediska psychiatrie či kriminologie je slovo stalking chápáno jako zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které pak u oběti snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Jinak řečeno, pod anglickým pojmem stalking si lze představit různé varianty pronásledování oběti.

  .

  Hlavní znaky stalkingu

  . 

  Mezi nejdůležitější hlavní znaky patří opakované a dlouhodobé obtěžování jiné osoby (ať už známé či neznámé), nevyžádanou a nechtěnou pozorností. 

  .

  Pachatel systematicky obtěžuje oběť nevyžádanou a nechtěnou pozorností.

  .

  1) opakované a dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť  

  .

  pomocí dopisů, e-mailů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním různých zásilek s dárky. Obsah těchto zpráv může být příjemný až veselý, ale též urážející, zastrašující. Výjimkou nejsou zprávy původně příjemné, snažící se získat odpověď či kontakt oběti, až později po zprávy urážející, nevkusné či zastrašující.

  .

  2) Demonstrování moci a síly stalkera

  .

  V tomto případě stalker ve svých projevech dává důraz na přímé či nepřímé výhrůžky, které v oběti budí oprávněný strach a obavy.

  .

  Do této kategorie patří například fyzické pronásledování oběti cestou do práce, na nákup nebo naopak zpět k domovu, pronásledování autem, čekání na obět před domem apod. Výjimkou zde nejsou ani výhrůžky přímého násilí, vyhrůžky zabitím apod. V případě sadistického pronásledovatele, který se snaží důsledně a zcela kontrolovat život oběti je riziko napadení včetně usmrcení oběti podstatně vyšší. Pronásledovaná oběť pak bývá častou obětí sexuálně motivované vraždy.

   

  3) Poškozování a ničení věcí

  .

  Sem můžeme zařadit například poškrábané auto, lak poškozený sprejem, propíchané pneumatiky, rozbité okno bytu nebo likvidace domácího zvířete včetně poškozování osobních věcí. Můžeme sem zařadit například i zasílání virů e-mailem a tím mnohdy ztrátu dat v počítači oběti. 

  .

  Legislativa

  .

  Legislativa je v tomto problému sterilní. Stalking - nebezpečné pronásledování - není v České republice zakotveno do právního řádu. Trestní zákon je v tomto případě prakticky nepoužitelný. Trestní zákon nebezpečné pronásledování nezná jako pojem ani jako trestný čin. Ani jiné evropské státy na tom nejsou o moc lépe, snad jen s výjimkou Německa, kde se legislativa připravuje.

  .

  Naproti tomu v USA je stalkerství posuzováno jako trestný čin již od roku 1990. Zde je však třeba říci, že velký nárůst stalkerství jde ruku v ruce s rozvojem internetových technologií, které velmi přejí právě stalkerům.

  . 

  Zde je možné vysledovat technologický náskok USA před Evropou, a tím také stalkingu, protože moderní technologie stalkerům usnadňují jejich práci a rozšířují jejich pole působnosti.

  .

  Tak zvaní kyber stalkeři (kyber stalkers) využívají nepřeberných možností internetu a mobilní komunikace k tomu, aby své oběti vyhledávali, vybírali a později i obtěžovali. Využívat k tomu mohou např. chatů, zápisů do knihy návštěv jednotlivých obětí, zasílání e-mailů, SMS zpráv apod.

   

  Kdo jsou stalkeři?

  .

  Kdo jsou stalkeři a odkud se rekrutují?

  .

  Podstatou je to, že agresor - stalker - je osoba, kterou uspokojuje týrat druhé. 

  .

  Zde je třeba rozlišit dvě situace:

  .

  - oběť osobu agresora zná a ví o koho jde
  - oběť osobu agresora zná, ale neví, že právě tato osoba je agresorem
  - oběť osobu agresora nezná

  .

  V prvním případě se může jednat o bývalého partnera (partnerku), přítele, ale také např. spolupracovníka v zaměstnání. Zde je oběti známo kdo je agresorem. To ale v případě, že se agresor oběti identifikuje.

  .

  V druhém případě může jít o tytéž osoby, avšak v tomto případě se agresor oběti neidentifikuje a obět netuší, že agresorem je bývalý přítel nebo soused apod.

  Ve třetím případě agresor oběť v podstatě nezná. Může se jednat např. o obtěžování celebrity - notoricky a veřejně známé osoby jedním z obdivovatelů apod.

  .

  Rozpoznat a odhalit agresora - stalkera nemusí být vůbec jednoduché a mnohdy se to ani nepodaří. Může se jednat o společensky zcela normální osobu u které nelze asi vytušit, že např. s použitím internetu a SMS zpráv obtěžuje svoji oběť.

  .

  Jak se stalkingu bránit

  .

  -přímo a jednoznačně dejte stalkerovi na vědomí, že nemáte o jeho projevy zájem. Současně se bez výjimky vyhněte schůzkám, esemeskování apod. nové a nové kontakty stalkera jen posilují, neboť s jídlem roste chuť

  .

  -pokud jste obětí obtěžování, využijte policii

  .

  - uchovejte si všechny projevy a důkazy obtěžování (záznamy telefonních hovorů, dopisy, e-maily, SMS zprávy…)

  .

  - po dobu obtěžování změňte své chování a zvyky (výměna zámků, změna nákupního střediska, pohybujte se po jiných trasách apod.)

  .

  - mimo domov se pohybujte s dalším členem rodiny nebo jinou důvěryhodnou osobou. Domluvte si vzájemný postup v případě, že nastane krizová situace

  .

  - noste u sebe legální prostředky pro svoji obranu (pepřový sprej, alarm, noste u sebe mobilní telefon pro případ přivolání pomoci)

  .

   http://www.trosky.cz/stalking/stalking.htm

   -

  Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Policejní akademie ČR, Praha - Psychologické poznatky k nebezpečnosti pronásledování (stalking)
  Internet:
  www.ipravnik.cz  
  Bílý kruh bezpečí
  www.bkb.cz

  http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=292

   

   

  [poll id="null"]
  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 12:00

 • One Response

  WP_Modern_Notepad
  • Ondřej Wolf Says:

   Věro, tohle je cenné učivo, to je opravdu dobré vědět do života, díky,
   Ondřej

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy