• 1. října jsem na facebooku založila skupinu s tímto názvem.

  halik1

  Název skupiny je reakcí na Hájkův výrok, že profesor Msgr. Tomáš Halík je “neznaboh.”

  V popisu skupiny se píše:

  Jsme pobouřeni mediálními útoky proti člověku, kterého si vážíme. Tomáš Halík se nebojí říkat pravdu a nenechává se uplatit. To, že kritizuje sbližování vlivných představitelů své církve a některých politiků, kteří církev využívají, ba zneužívají ke své propagandě, je plně ve shodě s tradicí víry a je to právo každého věřícího. Víra nepotřebuje odporu mocných a majetek, a už vůbec ne za cenu zapření svědomí. My stojíme při Tomáši Halíkovi, vidíme, co se děje, budeme si to pamatovat a kdykoliv to dosvědčíme. Zlo není neviditelné a nebude zapomenuto.

  ————

  Navazuji tak na starší článek z 28, února tohoto roku: Tomáš Halík je čestný a vzdělaný člověk

  Protože se pod oním starším článkem začala opět objevovat diskuse, nové odkazy a příspěvky čtenářů, rozhodla jsem se vše aktualizovat zde:

  Halík prý napsal nejlepší teologickou knihu Evropy

  Halík: Bátora a jeho D.O.S.T. znevažuje křesťanské hodnoty

  Halík: I mladá politička se upsala světu, který „není z pravdy“

  Petr Bahník: Už dost nadávání přes média pane Halíku

  Halík: Biskupové, pozor na Klause. Ochočí si vás

  Co přináší Klausův časopis? Halíka a havlisty trefí šlak

  Halík by za války podporoval Hitlera, řekl klausovec Bátora

  Klausovy teologické posudky nebudu komentovat, říká Halík

  Halíku, jste neznaboh. Nemluvíte za Církev, vrací Hájek úder za Klause

  Petr Bahník: Zuřivý antiklausista Halík skandálně zneužívá kněžského povolání k dělání politiky

  Knížák: Středověk. Halík příště začne pálit Klausovy knihy před kostelem

  Knížák, Bátora a Hájek se opřeli do Halíka za kritiku Klause

  Prohlášení ČBK k výrokům prof. Halíka

  Profackujte biskupy za podporu Klause. Šokující hlas z KDU-ČSL

  Lucie Kmentová: Reakce na článek “Profackujte biskupy za podporu Klause. Šokující hlas z KDU-ČSL”

  Jiří Pehe: Hradní chucpe

  Arcibiskup Duka okuřuje Klause

  Čeští katoličtí biskupové jsou jen slouhové

  Duka posunuje katolickou církev v ČR do nebezpečné oblasti

  Max Kašparů:

  6. října 2011, 16:33

  Znám prof. Halíka přes čtyřicet roků. Tomáš je muž, který nikdy morálně neselhal a v době, kdy jeho dnešní kritici zobali mocným z ruky, nasazoval svobodu i holou existenci. Má-li v této zemi někdo prorockého ducha, je to on. Myslím, že je v této zemi jeden z mála, kdo vidí “za roh”. Tomáši, mám tě rád, moc si tě za ty roky vážím a máš vždy moji podporu ! Jarda (Max) Kašparů

  ————-

  Na Facebooku vzniklo podpůrné fórum s názvem Tomáš Halík je opravdový křesťan - Magazín ChristNet.cz

  Střezte se lživých proroků

  Atentát na kapitál důvěry - Náboženství (Český rozhlas)

  duka-klaus

  ————-

  Petr Pavlíček:

  Není možné nečinně přihlížet. Tomáš Halík je hlasem, který již dlouhou dobu a pravidelně říká veřejně to, co je třeba říci. Nastává čas, kdy je třeba jasně a určitě dát najevo, že není osamocen. Napište těm z biskupů a dalších církevních představitelů, kterým důvěřujete, podpořte je v odvaze říci veřejně svůj názor. Sv Thomas More je vhodným přímluvcem pro dnešní dny. Petr Pavlíček

  ————-

  Dopis Mgr. Ondřeje Wolfa Msgr. Václavu Malému:

  Bratru biskupovi Msgr. Václavu Malému V Praze dne 4.10. 2011

  Arcidiecéze pražská

  Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1

  Na vědomí: br. prof. Msgr. Tomáš Halík

  Členové facebookové skupiny „Tomáš Halík je opravdový křesťan“

  Milý a vážený bratře biskupe,

  píši Vám tento dopis jako pokus o zastání se br. prof. Msgr. Tomáše Halíka v dění okolo Svatováclaclavské pouti 2011.

  Jsem si plně vědom, že jako příslušník Českobratrské církve evangelické nemám Církvi Římskokatolické do jejích vnitřních věcí co mluvit. I tak ovšem cítím povinnost zastat se bratra Halíka jako člověka i jako svého bratra v Kristu.

  Jako ten samý příslušník ČCE a hlavně jako vyznávající křesťan jsem si však vždy velmi vážil faktu, že žiji v době dobrých a nadějných ekumenických vztahů (zdaleka nejen) těchto dvou církví, v době otevřenosti těchto církví světu i jinak smýšlejícím lidem v něm, v době mezináboženského dialogu, vážnosti lidských práv a humanity. Svou křesťanskou víru si bez těchto věcí jako nedílné součásti její „horizontální roviny“ – lásky k bližnímu (Lv 19, 18b; Mt 22, 39 + par) neumím a raději ani nechci umět představit. Lidským vzorem ze strany Římskokatolické církve mi v tomto smýšlení vždy byl br. Tomáš Halík a stejně tak i Vy.

  I Váš rozhovor v rámci pořadu „Jak to vidí…“ dne 28.9. 2011 na ČRo 2 Praha byl něčím, co mne utvrzovalo ve vědomí správnosti tohoto směřování myšlenek i vztahu k lidem a světu kolem mne. Ať už jste mluvil o dění na Šluknovsku nebo o činnosti a poselství Papeže Benedikta XVI. při jeho návštěvě Německa.

  Projev prezidenta Klause, pronesený na Svatováclavské pouti o několik hodin později na mne v porovnání s tímto vším působil mrazivě až děsivě. Nemá smysl, abych Vám jej zde zkoušel převyprávět, slyšel jste jej v originále sám. Proto jen několik poznámek:

  a) Starozákonní, legitimní Hospodinem povolaní proroci měli k Izraelským králům vztahy někdy kladné a souhlasné a jindy velmi komplikované až odmítavé (podle situace mezi Pánem Bohem a jeho lidem, králem reprezentovaným), avšak vždy kritické. Pán Bůh je povolával právě jako zprostředkovatele svého hlasu proti lidské sebespravedlnosti , pocitu všemohoucnosti a sebezbožnění. Byli to právě proroci falešní, kteří vždy dokázali říci to, co král chtěl slyšet, na Hospodinově vůli celkem nezávisle (avšak jen dočasně). Pro příklad: Jeremiáš vs. Chananjáš, Jr 28

  b) Nikde v evangeliích se nedočteme o případě, kdy by Ježíš Kristus upřednostňoval „schopné a úspěšné“ před „neperspektivními“, „sebespravedlivě slušnou společnost“ před (byť třeba problémovým) konkrétním člověkem, prosperitu před vzájemností, národovectví před universalitou. (Ano, jsem si vědom toho, že např. tzv. Theologii prosperity bohužel do světa vnesly některé formy protestantismu). Pro příklad: L 18, 9-14; Mt 20, 29-34; Mt 21, 28-32

  c) Byl to právě kníže (v té době budoucí Svatý) Václav, kdo některým svým současníkům byl oním nepřijatelným „modernistou etc“. Proto byl také zabit. Proto byl později svatořečen. Odpověď na otázku, zda Klausův způsob použití jeho svátku bere tyto aspekty v potaz, či zda jeho interpretace připomíná spíše způsob, jak sv. Václava chápala všelijaká fašoidní uskupení dob II.republiky i protektorátních již ponechávám na Vás.

  Ano, jistě i zde můžeme hovořit o sděleném názoru a svobodě slova. Stejně tak můžeme hovořit o kooperaci církve a státu. V takovém případě si však prosím nezamlčujme, že v případě prezidenta Klause o nich hovoříme v souvislosti s člověkem, který se ve své funkci prezidenta obklopuje lidmi s vazbami na ultrapravicový extrémismus, lidmi jejichž texty jsou na webech a v tiskovinách zdejší ultrapravicové scény publikovány, lidmi neváhajícími a neštítícími se kromě skryté či otevřenější politické podpory ultrapravicového extrémismu publikovat vlastní texty směřující k antisemitismu, rasismu a fašismu. Nezamlčujme si, že hovoříme o člověku, který svůj politický vliv užívá k tomu, aby další sympatizanty i protagonisty těchto jevů prosadil do dalších míst státní správy (např. MŠMT). O člověku, který slovem „geniální“ ocenil tzv. „Seznam pravdoláskařů“ téhož autora Adama B. Bartoše, co proces blahořečení a svatořečení Jana Pavla II. veřejně označil za „židozednářské spiknutí.“

  Po skončení Klausova projevu mi v hlavě vytanul biblický text Iz 1, 10-20 a jako slovo do situace mi postupem času připadá stále příhodnější. Tiše jsem doufal, že přítomní theologové se hned na místě vůči prezidentovým slovům nevymezili z důvodu společenské etikety (o etice zde hovořit snad ani nelze) a že přijde nějaké oficiální prohlášení (např. na téma, co v těchto oblastech učí Římskokatolická církev, jak tuto problematiku cítí a prožívá ona…..) ze strany církve.

  Byl to br. Msgr. Halík, kdo promluvil a ve svém článku v Právu dne 30.9. nazval věci pravými jmény. Učinil tak sám za sebe, oficiální církev stále setrvávala v mlčení. Opět ponechávám na Vaší úvaze, zda byl blíže obsahu např. Vašich citací Benedikta XVI. z pořadu „Jak to vidí…“ Halík či Klaus.

  Výron verbální špíny z úst pánů Knížáka, Hájka, Bahníka a dalších byl pravděpodobně očekávatelný. Rozhodně to nebylo poprvé, co si tito a jim podobní „konzervativci“ z br. Msgr.Halíka vytvořili terč své nenávistnosti. Ano, je to ohavnost, riziko jejího dopadu však br. Halík s nejvyšší pravděpodobností dopředu znal a podstoupil vědomě. Pro mne je to další důvod, proč si jej vážím.

  O to bolestněji na mne však zapůsobilo vyjádření ČBK ze dne 1.10. Pro distanc od (podle mého vnějšího pohledu) poctivé výpovědi poctivého katolíka br. Msgr. Halíka (!!!!!) i pro přitakání slovům Klausovým (proneseným na půdě oslavy církevní slavnosti), která s učením Římskokatolické církve mají společného sotva víc, než některá gramatická spojení.

  Fakt, že vyjádření ČBK ze dne 1.10. je uvedeno odvolávkou na II. Vatikánský koncil je pak působí již jen jako krutá ironie podtrhující celý smutný příběh, vezmeme-li v potaz, že většina „vlastenců“, kterých se prezident Klaus ve svém projevu zastal, považuje tentýž II. Vatikánský koncil za nedobrou odbočku směřování Římskokatolické církve, pokud ovšem vůbec uznává jeho legitimitu.

  Milý a vážený bratře biskupe, plně si uvědomuji, že zrovna Vy rozhodně nejste ten, na koho bych měl směřovat své rozhořčení. Tento dopis Vám adresuji ze zcela jiného důvodu. Jsem přesvědčen, že pokud se ještě může bratru Msgr. Halíkovi dostat ze strany Římskokatolické církve nějakého oficiálního zastání, je to právě od Vás. Takové zastání by pak zdaleka nebylo jen satisfakcí pro br. Halíka, o kterou mu koneckonců stejně ani nejde. V první řadě by bylo potvrzením věrohodnosti křesťanské zvěsti slovy i činy církve. Pokud by Vám tento dopis byl v takovém zastání k pomoci, použijte jej prosím dle Vašeho uvážení.

  Ujišťuji Vás, že setrvávám ve svém ekumenickém přesvědčení, byť je mi celé toto dění těžkou zkouškou. Právě br. Msgr. Halík je mi však živoucím důkazem, že pořád ještě si zde Pán Bůh povolává lidi, kteří tuto ekumenu v širokém smyslu slova žijí. Tím je mi v této zkoušce jeho příklad zároveň i posilou.

  V modlitbě, přání Božího pokoje a vůbec všeho dobrého

  Mgr.Ondřej Wolf

  ————————————————

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 19:31

 • 6 Responses

  WP_Modern_Notepad

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy