• Světlo chanukových lamp ať září na cestu všem bytostem. To vám přeji ze srdce.

  chanukah_menorah

  —–
  Původ osmidenního svátku Chanuka se odvozuje z této události:

  …36 potom Juda a jeho bratři, vyhlásali: “Naši nepřátelé jsou rozdrceni, pojďme očistit a znovu posvětit svatyni’”
  37Všecko vojsko se shromáždilo a pochodovalo na horu Sijón.
  38 Spatřili svatyni pustou, oltář znesvěcený, brány spálené, nádvoří zarostlé křovím. jako v lese nebo na hoře, kněžské místnost zcela zpustošené.
  39 Roztrhli svá roucha a s velikým nářkem si sypali na hlavu popel.
  40 padli tváří k zemi, troubili na polnice a volali k Nebi.
  41 Tehdy určil Juda oddíl, aby chránil před útokem z tvrze ty, kdo budou čistit svatyni.
  42 poté vybral bezúhonné kněze oddané Zákonu,
  43 aby očistili svatyni a znesvěcené kameny odnesli na smetiště.
  44 Radili se, co mají dělat s oltářem zápalných obětí, který byl znesvěcen.
  45 Správně se rozhodli, že jej strhnou, aby nebylo pro ně potupou, že jim jej pohané poskvrnili. Zbořili jej tedy
  46 a kameny z něho uložili na vhodném místě na chrámové hoře, dokud nepovstane prorok, který by rozhodl, co se má s nimi stát.
  47 pak vzali neotesané kameny podle Zákon a postavili nový zápalný oltář podle vzoru dřívějšího.
  48 Znovu zbudovali svatyni i vnitřní zařízení a vysvětili nádvoří,
  49 zhotovili nové posvátné nádoby a do svatyně vnesli svícen, kadidlový oltář a stůl.
  50 Na oltáři zapálili kadidlo a zažehli světla na svícnu, aby osvětlovala vnitřek chrámu.
  51 Na stůl položili chleby, zavěsili závěsy a šťastně dokončili, co započali.
  52 Dvacátého pátého dne devátého měsíce (je to měsíc kíslev) roku stého čtyřicátého osmého POvstalí časně ráno
  53 a na novém oltáři přinesli oběť podle Zákona.
  54 Bylo to právě ve výroční den, kdy svatyni znesvětili pohané, ve kterém byla nyní znovu posvěcena zpěvem žalmů s citarami, harfami a cimbály.
  55 Všechen lid padl na tvář, klaněl se a dobrořečil Nebi, že jim dopřálo zdar.
  56 0sm dní slavili posvěcení oltáře, s radostí přinášeli zápalné oběti, obětovali oběti za zachránění a obětí chvály.
  57 průčelí chrámu ozdobili zlatými věnci a štítky, obnovili vstupní bránu í kněžské místnosti a zavěsili dveře.
  58 Lid prožíval velikou radost, že byla odčiněna potupa způsobená pohany.
  59 Juda, jeho bratří a celé shromáždění Izraele se usnesli, že každoročně od dvacátého pátého dne měsíce kislevu budou osmidenním veselím a díkůvzdáním slavit posvěcení oltáře.
  (1Makabejská 4.kapitola)

  ————-
  Maoz Cur

  MAOZ TZUR HAPPY HANUKKAH DESIGN ART

  Ma’oz Tzur”

  Maoz cur ješuati lecha nae lešabeach, tikon bejt tefilati vešam toda nezabeach, leet tachin matbeach micar hamnabeach, az egmor bešir mizmor chanukat hamizbeach
  Raot sava nafši bejagon kochi kila, chajaj mereru bekoši bešibud malchut egla, uvjado hagedola hoci et hasegula, chejl paro vechol zaro jardu keeven bimcula
  Dvir kodšo heviani vegam šam lo šakateti, uva noges vehiglani ki zarim avadeti, vejejn raal masacheti kimat šeavarti, kec bavel, zerubavel, lekec šivim nošati
  Kerot komat beroš bikeš agagi ben hamedata, venihjeta lo lepach ulmokeš vegaavato nišbata, roš jemini niseta veojev šmo machita, rov banav vekinjanav al haec talita
  Jevanim nikbecu alaj azaj bimej chašmanim, ufarcu chomot migdalaj vetimeu kol hašemanim, uminotar kankanim naasa nes lašošanim, benej vina jemej šmona kaveu šir urnanim
  -
  Překlad:

  Tys, Bože, hradem spásy nám,
  Tvou slávu opěváme;
  ó zbuduj opět svatý chrám,
  tam díky Tobě vzdáme.
  Až nepřítele pokoříš,
  jenž zhubil naši drahou říši
  pak v nadšení
  při svěcení
  svou píseň zazpíváme.

  Má duše strastí zažila,
  i můj duch se hořem soužil;
  mou sílu práce znavila,
  když Egyptu jsem sloužil,
  Tvá luka plna dobroty nás
  vyprostila z roboty;
  a Faraón měl strašný skon
  - do moře se pohroužil.

  Zem svatou dal mi za podíl,
  však klidu jsem tam neměl;
  neb nepřítel mne vypudil,
  ze modlám jsem se klaněl.
  Že nicotné jsem bohy ctil,
  do zajetí jsem veden byl;
  Však koncem let .
  do vlasti zpět mne přived’ Zorobabel.

  By vrchol cedry podet’al,
  zlý Haman napjal síly;
  síť záhuby však sobě tkal
  a pokořen byl v chvíli;
  neb Mardochej v nach oblečen,
  a Haman sám pak oběšen.
  Tak skončil rob
  - a k němu v hrob
  mu syny uložili.

  Řek na mne krutě dorážel
  za Hasmonejských věku;
  mé silné věže porážel
  a zmařil olej v vzteku;
  však, ejhle! džbánek jeden
  zbyl, ten na osm dní vystačil;
  a zázrak ten
  po dnešní den
  lid slaví písní vděků.
  Amen!
  ———————–

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 7:00

 • Comments are closed.

 

Srpen 2018
P Ú S Č P S N
« Lis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archivy