• Kronika 24.03.2011

  24.března 1905 v Amiens zemřel Jules Gabriel Verne.

  jules_verne

  Jen málokterý spisovatel se nestane mrtvým klasikem a obětí nudné povinné četby, ale ještě sto let po smrti baví milióny nadšených dětských i dospělých čtenářů. Kdo by neznal úžasná vyprávění otce sci-fi mnohdy doprovázená dobovými kongeniálními ocelorytinami vynikajícího Alphonse-Marie-Adolphe de Neuvilla, žáka slavného Eugena Delacroixe. A kdo by neznal filmová zpracování Verneových děl od ještě němého animovaného zpracování Cesty na Měsíc z roku 1902 od Georgese Meliese, až po výtvarně kouzelné verneovky Karla Zemana, které již patří do zlatého fondu české kinematografie.

  melies
  Georges Melies: Cesta na Měsíc 1902
  -
  zeman
  Karel Zeman: Vynález zkázy 1958

  Jules Verne, francouzský spisovatel a dramatik, jeden z nejpřekládanějších francouzsky píšících autorů vůbec, se narodil v rodině advokáta v Nantes 8. února roku 1828. V Nantes také studoval práva, později dostudoval v Paříži a pracoval na burze. Již od mládí se chtěl věnovat literatuře, která v jeho době prožívala ve Francii svůj rozkvět. Sám Alexander Dumas starší mu pomohl získat místo tajemníka pařížského Théatre lyrique. Jeho první pokusy s dramatickou tvorbou nebyly úspěšné, zato se velmi rychle proslavil svými dobrodružnými romány, například cestopisem Pět neděl v balónu, které vycházely v edici Podivuhodné cesty u nakladatele Hetzela.

  nautilus_viewbay
  Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville: Dvacet tisíc mil pod mořem: Kapitán Nemo tváří tvář obřímu kalmárovi 1877

  Své strhující romány Jules Verne založil na novodobých vědeckých objevech a na vlastní technické představivosti a předvídavosti. Mnohé z jeho vizí se v té či oné podobě uskutečnily po mnoha desetiletích. Verenovy romány jsou optimistické, plné důvěry v lidský charakter a v pokrok. Jsou oslavou statečnosti, vynalézavosti, obětavosti, vytrvalosti, přátelství a věrnosti, ale i vlastenectví a pacifismu. Nechybí v nich ani jemný humor a nadsázka. Verne se zajímal nejen o techniku, ale také o geografické objevy, o zoologii, o dějiny a svá díla zasazoval do exotických prostředí s dobře nastudovanými reáliemi. Také díky tomu se stal oblíbeným autorem nejen dospělých, ale i dětí, pro něž otevíral dveře k velikému a neznámému světu. Nedávno se mi jeden mladý muž svěřil, že své informace o životě v moři čerpal z románu Dvacet tisíc mil pod mořem. Bylo to zajímavější než hodiny přírodopisu ve škole.

  verne_heart_web_20110310_1165652366
  Jiří Navrátil: Srdce Julese Verna 2011

  —————–
  DÍLO
  Podivuhodné cesty

  Za Vernova života obsahoval cyklus Podivuhodné cesty padesát čtyři titulů (mimo cyklus stála kniha povídek Doktor Ox a román Trosečník z Cynthie, napsaný společně s André Lauriem). Autorův syn Michel rozšířil cyklus ještě o dalších osm knih (počínaje Majákem na konci světa).

  1. Cinq semaines en ballon (1863), 1 sv. – Pět neděl v balóně,
  2. Voyages et aventures du capitaine Hatteras (1864-1866), 2 sv. – Dobrodružství kapitána Hatterase,
  3. Le voyage au centre de la terre (1864), 1 sv. – Cesta do středu Země,
  4. De la Terre à la Lune (1865), 1 sv. – Ze Země na Měsíc,
  5. Les enfants du capitaine Grant (1867-1868), 3 sv. – Děti kapitána Granta,
  6. Vingt mille lieues sous les mers (1869-1870), 2 sv. – Dvacet tisíc mil pod mořem,
  7. Autour de la Lune (1870), 1 sv. – Okolo Měsíce,
  8. Une ville flottante (1871), 1 sv. – Plující město. V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova historická novela Les Forceurs de blocus (Prorazili blokádu) z období americké občanské války, napsaná již roku 1865.
  9. Aventures de trois Russes et de trois Anglais (1872), 1 sv. – Dobrodružství tří Rusů a tří Angličanů,
  10. Le pays des fourrures (1873), 2 sv. – Země kožešin,
  11. Le tour du monde en quatre–vingts jours (1873), 1 sv. – Cesta kolem světa za osmdesát dní,
  12. L’île mystérieuse (1875), 3 sv. – Tajuplný ostrov,
  13. Le Chancellor (1875), 1 sv. – Chancellor. V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova historická novela Martin Paz z roku 1851.
  14. Michel Strogoff (1876), 2 sv. – Michail Strogov (Carův kurýr). V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova historická novela Un drame au Mexique (Drama v Mexiku) z roku 1851.
  15. Hector Servadac (1877), 2 sv. – Hector Servadac (Na kometě), česky též jako Světem slunečním.
  16. Les Indies noires (1877), 1 sv. – Černé indie,
  17. Un capitaine de quinze ans (1878), 2 sv. – Patnáctiletý kapitán,
  18. Les cinq cents millions de la Bégum (1879), 1 sv. – Pět set miliónů Begumy (Ocelové město). V jednom svazku s tímto románem vyšel současně kratší Vernův historický příběh Les Révoltés de la Bounty (Vzbouřenci na lodi Bounty).
  19. Les tribulations d’un Chinois en Chine (1879), 1 sv. – Číňanovy trampoty v Číně, česky též jako O život,
  20. La maison à vapeur (1880), 2 sv. – Dům na páru (Zemí šelem), česky též jako Nana Sahib nebo jako Ocelový olbřím,
  21. La Jangada (1881), 2 sv. – Jangada (Tajemství pralesa), česky též jako Osm set mil po Amazonce,
  22. L’école des robinsons (1882), 1 sv. – Škola robinsonů, česky též jako Dva Robinsoni,
  23. Le rayon vert (1882), 1 sv. – Zelený paprsek. V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova krátká satirická povídka Dix Heures en chasse (Deset hodin na lovu) z roku 1881.
  24. Kéraban le têtu (1883), 2 sv. – Paličatý Kéraban (Tvrdohlavý Turek),
  25. L’étoile du sud (1884), 1 sv. – Hvězda jihu,
  26. L’archipel en feu (1884), 1 sv. – Archipel v plamenech,
  27. Mathias Sandorff (1885), 3 sv. – Matyáš Sandorf (Nový hrabě Monte Christo),
  28. Robur le Conquérant (1886), 1 sv. – Robur Dobyvatel, česky též jako Vzducholodí kolem světa,
  29. Un billet de loterie (Le número 9672) (1886), 1 sv. – Los číslo 9672. V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova fantastická novela Frritt-Flacc (Fffff…plesk!) z roku 1884.
  30. Nord contre Sud (1887), 2 sv. – Sever proti Jihu,
  31. Le chemin de France (1887), 1 sv. – Cesta do Francie. V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova satirická novela na britský kolonialismus Gil Braltar.
  32. Deux ans de vacances (1888), 2 sv. – Dva roky prázdnin,
  33. Famille sans nom (1889), 2 sv. – Bezejmenná rodina,
  34. Sans dessus dessous (1889), 1 sv. – Zmatek nad zmatek,
  35. César Cascabel (1890), 2 sv. – César Cascabel (Oceánem na kře ledové),
  36. Mistress Branican (1891), 2 sv. – Paní Branicanová (V pustinách australských), česky též jako Zajatec pustin,
  37. Le château des Carpathes (1892), 1 sv. – Tajemný hrad v Karpatech,
  38. Claudius Bombarnac (1892), 1 sv. – Claudius Bombarnak,
  39. Petit Bonhomme (1893), 2 sv. – Malý Dobráček,
  40. Mirifiques aventures de maître Antifer (1894), 2 sv. – Neobyčejná dobrodružství mistra Antifera, česky též jako Dobrodružná závěť,
  41. L’île hélice (1895), 2 sv. – Plovoucí ostrov,
  42. Face au drapeau (1896), 1 sv. – Tváří k praporu (Vynález zkázy), česky též jako Tváří v tvář praporu vlasti,
  43. Clovis Dardentor (1896), 1 sv. – Clovis Dardentor (Milionář na cestách),
  44. Le sphinx des glaces (1897), 2 sv. – Ledová sfinga,
  45. Le superbe Orénoque (1898), 2 sv. – Nádherné Orinoko (Na vlnách Orinoka),
  46. Le testament d’un excentrique (1899), 2 sv. – Závěť výstředníka, česky též jako Hra o dědictví,
  47. Seconde patrie (1900), 2 sv. – Druhá vlast,
  48. Le village aérien (1901), 1 sv. – Ves ve vzduchu, česky též jako Podivuhodné setkání v džungli,
  49. Les histoires de Jean–Marie Cabidoulin (1901), 1 sv. – Příběhy Jeana-Marie Cabidoulina (Záhadné dobrodružství velrybářské lodi),
  50. Les frères Kip (1902), 2 sv. – Bratři Kipové,
  51. Bourses de voyage (1903), 2 sv. – Cestovní stipendia,
  52. Un drame en Livonie (1904), 1 sv. – Drama v Livonsku,
  53. Maître du monde (1904), 1 sv. – Pán světa,
  54. L’invasion de la mer (1905), 1 sv. – Vpád moře (Zatopená Sahara),
  55. Le Phare du bout du monde (1905), 1 sv. – Maják na konci světa,
  56. Le volcan d’or (1906), 1 sv. – Zlatá sopka,
  57. L’agence Thompson and Co.(1907), 2 sv. – Trampoty páně Thompsonovy,
  58. La chasse au météore (1908), 1 sv. – Honba za meteorem,
  59. Le pilote du Danube (1908), 1 sv. – Lodivod dunajský,
  60. Les naufragés du Jonathan (1909), 2 sv. – Trosečníci z lodi Jonathan,
  61. Le secret de Wilhelm Storitz (1910), 1 sv. – Tajemství Viléma Storitze,
  62. L’étonnante aventure de la mission Barsac (1919), 1 sv. – Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy.

  Další díla

  * Un Prêtre en 1839 - Kněz v roce 1839, první Vernova próza, nedokončený román napsaný v letech 1846-1847. Dílo bylo prvně vydáno až v roce 1992.
  * Voyage à reculons en Angleterre et en Écosse - Cesta pozpátku do Anglie a Skotska, román, který Verne napsal v zimním období let 1859-1860, a jehož námět vytěžil ze své cesty do zmíněných dvou zemí. Prvně byl vydán až roku 1989.
  * Paris au XXe siècle - Paříž ve dvacátém století, román z roku 1863, který Hetzel odmítl vydat pro jeho přílišný pesimismus. Verne pak rukopis založil mezi své ostatní rukopisy. Teprve roku 1989 byl objeven Vernovým pravnukem a roku 1994 vydán.
  * Géographie illustrée de la France et de ses colonies (1866) - Ilustrovaný zeměpis Francie, dílo započaté profesorem Théophilem Lavalléem (1804-1866) a po jeho smrti na žádost Hetzela Vernem dokončené.
  * L’Oncle Robinson - Strýček Robinson, román z roku 1871, který nakladatel Hetzel odmítl vydat a jehož většinu textu Verne využil pro napsání prvního dílu Tajuplného ostrova. Kniha vyšla samostatně až roku 1991.
  * Découverte de la Terre (Histoire générale des grands voyages et des grands voyageurs) (1870-1880) - Historie velkých objevů (Objevování Země), několikadílný geografický a historický spis.
  * Le docteur Ox (1874) – Doktor Ox, sbírka autorových novel a povídek, kromě titulní novely z roku 1872 obsahuje kniha ještě Un Drame dans les Airs (Drama ve vzduchu) z roku 1851, Maître Zacharius (Mistr Zachariáš) z roku 1854, Un Hivernage dans les Glaces (Zajatci polárního moře) z roku 1855 a cestopisnou črtu Vernova bratra Paula La quarantieme ascension française du Mont-Blanc (Čtyřicátý francouzský výstup na Mont Blanc).
  * Les Voyages au théâtre (1881) - Cesty na divadle, společné vydání tří divadelních her (Cesta kolem světa za osmdesát dní, Děti kapitána Granta, Michail Strogov), které Verne napsal společně s francouzským dramatikem Adolphem D’Ennerym,
  * L’épave de Cynthia (1885) – Trosečník z Cynthie, román napsaný společně s André Lauriem,
  * Hier et demain (1910) - Včera a zítra, sbírka posmrtně vydaných novel a povídek uspořádaná Vernovýn synem Michelem. Vernovo autorství je však dosti problematické. Některé povídky napsal ve skutečnosti jeho syn a i do těch, které původně napsal on, provedl Michel své vlastní úpravy. Kniha obsahuje tyto povídky a novely: La famille Raton (Rodina Krysáků) z roku 1891, Monsieur Ré-Dieze et Mademoiselle Mi-Bémol (Pan Dis a slečna Es) z roku 1893, La Destinée de Jean Morénas (Osud Jeana Morénase) a Le Humbug (Humbuk) z Vernovy pozůstalosti a dvě díla Michela Verna: Au XXIXe siecle (Ve XXIX. století) z roku 1889 a L’Éternel Adam (Věčný Adam).

  —————————————-

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 7:00

 • Comments are closed.

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy