• Rabínka Pauline Bebe o tom, jak se chovat ve virtuálním prostoru
  (kráceno)
  paulinebebe

  V židovské tradici je známa slovní hříčka spojující slovo mecora (3M 14:2) se slovním spojením moci šem ra (TB Ar 15b). Tedy osoba postižená chorobou coraat* neidentifikovatelným onemocněním infikujícím lidi, dům a oblečení, si toto vysloužila tím, že jinému člověku učinila “špatnou pověst” (doslova vydala špatné jméno, moci šem ra). Tato asociace vychází z biblického příběhu (4M 12:1), kdy Miriam, Mojžíšova sestra, mluví špatně o Mojžíšově manželce. Nevíme, co přesně říká, ale Miriam je stižena chorobou bezprostředně poté. Je těžké pro nás vcítit se dnes do oné situace a přijmout představu, že určité chování může mít za následek okamžitý zásah Boží. Můžeme však snadno rozpoznat pomluvu nebo zneužití řeči.

  Židovská tradice vždy trvala na správném používání jazyka a spis Šmirat ha-lašon (1873), jenž napsal Chofec Chajim (Israel Meir Hacohen 1838-1933), je příkladem významné literatury na toto téma.

  Co mě vždy udivuje, je to, že žijeme ve světě “mega” komunikace. Lidské bytosti nikdy spolu nekomunikovaly tak rychle, efektivně a na tak velké vzdálenosti. Ano, budeme komunikovat pomocí textových zpráv, telefonů,”blackberry,” počítačů, Facebooku (a dívat se, jak mé děti hovoří s 25 různými lidmi najednou, posílají si SMS, zatímco mi tvrdí, že dělají domácí úkoly), ale na druhou stranu nemáme čas pečovat o základní nástroj jazyka: o slova, dvarim.

  Ano, slova mají úplně stejnou sílu dnes jako v době Bible. Mohou utěšit, ale mohou zranit, mohou přinést naději i zoufalství, radost nebo úzkost, zejména při psaní e-mailů. Proto bych chtěla navrhnout deset pokynů na základě naší tradice, které by nám pomohly etičtěji používat internet.

  1. Vždycky si znovu přečti zprávu před jejím odesláním. Hillel řekl: „…neříkej nic, čemu nejde porozumět hned, ale teprve až později**(…ve-al-tomar davar še´i efšar lišmoa šesofo lehišamea, Pirkej avot 2:5).

  2. Počkej s odpovědí na zprávu, která tě rozčiluje; neodpovídej na ni nikdy bezprostředně. Ben Zoma řekl: „Skutečným hrdinou je ten, kdo dokáže překonat svou vášeň” (eizehu gibor hakoveš et-jicro, Pirkej avot 4:1; doslova svůj pud)

  3. Nikdy nemluvte o třetím, nejde-li o konkrétní problémy. (Lašon šlišit, TB Ar 15b)

  4. Nesuď svého bližního, dokud se nedostaneš do jeho postavení. (…ve-al-tadin et-chavercha ad šetagija limkomo, Pirkej avot 2:5 ve jménu Hillela)

  5. Nepřeposílej e-mail bez svolení autora. (když někdo něco řekne příteli, tak ten poslední nemá právo to opakovat, pokud mu k tomu první nedá souhlas, TB Jom 4b)

  6. Nedávej do oběhu informaci dříve, než je ověřena její pravdivost. (pečeť Věčného je pravda, TB Šab 55a, Jom 69b, Sanh 64a)

  7. Neodhalíš soukromou informaci. (TB Sanh 31a)

  8. Nezobrazíš na veřejnosti obrázky nebo informace o sobě, které by měly zůstat soukromé. Říká se, že Bileam obdivoval stany Izraele, protože v žádném z jejich otvorů nebylo možno vidět tváře, a každý si tak zachoval soukromí.

  9. Neužívej lašon ha-ra, čili nepomlouvej. (TB BM 58b)

  10. Neroznášej rechilut, t.j. nedonášej a nečiň rozbroje mezi lidmi. (3M 19:16) Rabi Nehemija učil, není jako podomní obchodník, který roznáší slova od jednoho k druhému a od něho zase nazpátek (TJ Pe 1:1, 16a).

  Často považujeme e-maily za ústní konverzaci a myslíme se, že jakmile jsou přečteny, zmizí jako mluvené slovo, ale to není tento případ. Zůstávají v myslích těch, kteří byli zraněni, a bolest je těžké vymazat. Jedno malé kliknutí může způsobit velký šok: využijme nám vyměřený čas, zman nakat, a spějme k tomu, abychom byli moci šem tov, čili jména dobrého, a pronášeli dobrá slova, slova dobra.

  Přeložil Michal Foršt

  ———–

  Poznámky

  *Rabín Gustav Sicher z“l přeložil coraat jako malomocenství – in: Pět knih Mojžíšových, Praha 1938, 3. kniha Mojžíšova s.29, verš 57, hebr. originál zmíněného verše se nachází na straně 30 tamtéž. Podle současných názorů našich autorit nejspíše ale nešlo o malomocenství, ale o komplex různých kožních nemocí, jak by mohlo vyplývat z kap. 13, verš 2 a dále

  **Nosek překládá: “…a neříkej, že nesrozumitelnému výroku lze přece jen porozumět“

  TB, TJ – Talmud babylónský, jeruzalémský

  ————————————–

  O autorce

  Rabínka Pauline Bebe (čti francouzsky polin beb,*1965) působí v Paříži spolu se svým manželem, rabínem Tomem Cohenem, původem z USA, jenž duchovně vede Kehilat Gesher, anglofonní liberální židovskou obec. Bebe byla ordinována v r. 1990 po absolvování liberálního rabínského semináře na Leo-Baeck-College v Londýně a stala se tak první rabínkou v historii Francie. V r.1995 založila v Paříži vlastní liberální židovskou obec nesoucí nyní název Maayan a jež má od r. 2006 cela novou moderní synagogu. Členy komunity přidružené k Světové unii progresivního judaismu (WUPJ) je v současnosti 300 rodin. Upozornila na sebe mj. jako autorka knihy Isha. Dictionnaire des femmes et du judaisme (Žena. Slovník žen a judaismu), Calmann-Lévy, Paříž 2002, 440 stran.

  Zdroj překladu z francouzštiny
  Anglická verze

  Psáno původně jako draša k příslušnému týdennímu čtení z Tóry Zde jsou dvě paršiot spojeny v jednu, jak je obvyklé v běžném liturgickém roce při jednoročním cyklu čtení: Tazria (3M 12:1-13:22) a Mecora (3M 14:1-15:27).
  Český překlad pasáží Pirkej avot částečně převzat z Pirkej avot, překl. Bedřich Nosek, Sefer, Praha 1994

  Z francouzského originálu Tazria Metsora - Les 10 commandements d’Internet přeložil, poznámkami opatřil, fonetickým přepisem hebrejských vět a biografickými fakty o autorce doplnil

  Michal Foršt*
  ——————————-

  Rabínka Pauline Bebe

  ————————————————–

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 7:00

 • One Response

  WP_Modern_Notepad

 

Duben 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archivy