• V neklidném Brně, 27. února 2012

  Vážený pane děkane,

  obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu, abychom vyjádřili svůj nesouhlas s pořádáním besedy s prezidentem Klausem, která je na Ekonomicko-správní fakultě plánována tuto středu, 29. února.
  Nesouhlasíme s tím, že je na akademickou půdu zván člověk, který akademickou diskusí a kritickým myšlením otevřeně pohrdá stejně jako lidé v jeho nejbližším okolí (např. Petr Hájek – ničím nepodložené zpochybnění evoluční teorie, Ladislav Jakl – ničím nepodložené popření škodlivosti pasivního kouření). Znepokojivý je i způsob, kterým prezident zneužívá svých spolupracovníků k útokům na své názorové oponenty (např. Petr Hájek - zpochybňování kněžství prof. Halíka navzdory vyjádřením arcibiskupa a dalších církevních hodnostářů). O postojích prezidenta k diskusi vypovídá také jeho veřejná podpora fašisticky smýšlejícím jedincům (např. nechvalně známý Ladislav Bátora donedávna působící na MŠMT, či Adam Bartoš, autor seznamu tzv. „pravdoláskařů“).

  Považujeme za znak nízké sebeúcty, že je na akademickou půdu zván člověk, který se studentům i akademikům otevřeně vysmívá. Není snad výsměchem skutečnost, že naprostý manažerský diletant byl prezidentem označen za nejlepšího porevolučního ministra školství? Není snad výsměchem skutečnost, že prezident, který sám za studia neplatil, označil studium na vysoké škole zadarmo za „parazitování studentů na zbytku naší společnosti“? A v situaci, kdy si demokraticky zvolené reprezentace akademických obcí, konkrétně Rada vysokých škol, Česká konference rektorů a akademické senáty, dovolí vyjádřit svůj nesouhlas s navrhovanými reformami, řekne prezident, že je „velmi pobouřen tím, co si akademický svět v tuto chvíli dovoluje.“ Skutečnost, že se beseda s prezidentem koná v době Týdne neklidu, pak jen umocňuje naše rozčarování. Pokud chceme, aby si nás vážili jiní, musíme si v prvé řadě umět vážit sami sebe.

  Považujeme za nezbytné zdůraznit, že nijak nezpochybňujeme Vaše právo na půdu fakulty kohokoli pozvat. Pouze se domníváme, že výběr hosta je krajně nevhodný a že tím ve svém důsledku konáte naší univerzitě i akademické půdě obecně medvědí službu.
  S pozdravem

  Mgr. Pavel Troubil, současný předseda Studentské komory Akademického senátu MU

  Mgr. Zdeněk Ručka, předseda Studentské komory Akademického senátu MU v letech 2009-2011
  ——————

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 8:42

 • 4 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Věra Tydlitátová Says:

   Odpověď rektora
   —-

   Vážení pánové předsedové,

   dovoluji si reagovat na Váš otevřený dopis děkanovi ESF týkající se návštěvy hlavy státu na naší univerzitě. Je třeba říci, že pana prezidenta jsem pozval já osobně při předávání jmenovacího dekretu v srpnu minulého roku. To, že se návštěva uskutečňuje nyní, souvisí s dlouho plánovanou návštěvou prezidenta republiky v Brně, jež probíhá na pozvání primátora města Brna. Považuji za zcela vyloučené omezovat či rušit své pozvání kvůli takovým okolnostem, jako je týden protestů, který organizujete. Hlava státu byla pozvána rektorem univerzity, která je veřejnou vysokou školou založenou státem. Prezident je členem české akademické obce, je profesorem ekonomie a pronese přednášku na téma, jež na univerzitu patří. Požádal jsem pana děkana Malého, aby se ujal organizace přednášky. V institucionální rovině vztahu hlavy státu a veřejné univerzity nemohou věci probíhat jinak.

   Váš protest má ovšem ještě jednu rovinu. Myslím, že jsem dosud velmi vstřícně podporoval protestní aktivity studentů, ať již nezávislých iniciativ či Studentské komory Akademického senátu MU. Opakovaně jsem vyjádřil své sympatie k aktivizaci studentů a podporoval jejich aktivity poskytnutím prostor i rektorského volna. Považuji však za svou povinnost dávat na univerzitě obdobný prostor také těm, kteří vyznávají odlišné hodnoty od Vašich.
   Je třeba, abyste si byli vědomi toho, že Vaše protestní aktivity jsou ve veřejném prostoru univerzity vnímány různě. Jsou takoví členové akademické obce, kteří s Vámi upřímně souhlasí. Jsou takoví, kteří s Vámi souhlasí z oportunních důvodů. Jsou takoví, kteří s Vámi v něčem souhlasí a v něčem nesouhlasí. A jsou takoví, kteří s Vámi nesouhlasí vůbec a domnívají se, že škodíte českému vysokému školství. Vstoupili jste svými aktivitami do veřejného prostoru univerzity a výrazně jej politizujete. Já to respektuji. Neměli byste se ovšem snažit vytěsnit z tohoto prostoru hlasy, které s Vámi nesouhlasí. Univerzita je bytostně společenstvím diskutujícím, společenstvím, jehož principem a základem je spor a různost názorů. Je mojí povinnosti jako rektora hájit tento princip plurality názorů.

   S úctou Váš
   Mikuláš Bek
   rektor

  • Martin Šonka Says:

   http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Komentar-politologa-Studenti-nestoji-o-Klausuv-monolog-224662
   Komentář politologa: Studenti nestojí o Klausův monolog?
   Pavel Kopecký

   Je vidět, že političtí poradci jsou stejní jako v době, když se zcela vážně říkalo, že bezdomovci, Cikáni či důchodci jsou jasní příživníci. A zdravotnické poplatky (nad rámec zdravotního pojištění) nutno odvádět, aby se zabránilo zneužívání lékařské péče. Všechny tyto demagogické fráze a lži, na které bohužel, i při jejich ubohosti, přistoupila spousta lidí, slyšíme totiž znova.

   Studenti jsou rovněž paraziti společnosti, na čemž se různými slovy shodli Václav Klaus a jeho milec, „nejlepší“ polistopadový ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Josef Dobeš. Prezident navíc zrušil svou přednášku v Brně, pro sebe netypicky odmítl diskutovat, protože nespokojenci prý nestojí o dialog. Čímž zřejmě míní monolog svůj či svého trojského koně, za nějž se nápadně horší čerpání evropských dotací do školství a vůbec vznikají podivné protievropské hry.

   Klaus samotný se samozřejmě opakuje. Vzpomínám, jak se při starší, obdobné akci vysokých škol rozčiloval, že univerzitám jde výhradně o konfrontaci. Nyní již zdaleka nemá takovou moc, jenže vliv – vedle nadšeného prezidentování spojeného s občasným porušováním Ústavy ČR – uplatňuje stále mnohostranně. Kupříkladu skrze rychlokvašené Věci veřejné, takříkajíc stranu Hradu.

   K ní, jak známo, náleží právě poměrně výstřední ministr školství Dobeš, jehož vysokoškolský diplom z psychologie mimochodem zpochybnili odborníci. Muž, který je nepřetržitým zřídlem nápadů, co jsou jím ráno freneticky propagovány a večer s lehkostí odvolávány. Za všechny připomínám tentokrát humornou, fakticky nesmyslnou „ideu“ zkrácení školních přestávek z deseti minut na pět.

   Hlavně proti němu a jeho projektu vysokoškolských reforem studenti tento týden protestují. Přesněji jsou neklidní. Žádný velký odpor, žádné bouře a jinde běžné okupační stávky. K čemuž je vlastně podprahově vyzývá též televize veřejné služby, když ukáže zpívající universitány a po nich dá šot o soudu s jiným projevem občanského aktivismu, s odporem proti kácení v Národním parku Šumava. Tomu se ostatně, jistě k další potěše Václava Klause, dostalo odborně a zájmově velmi diskutabilního vedení.

   Jelikož lze snadno poznat, že některé aspekty ministrových záměrů jsou přinejmenším sporné, možná by stálo za úvahu, kolik neklidných patří k bývalým nadšeným voličům vládních partají. Včetně strany Miroslava Kalouska, jenž vždy spadal mezi pečlivé vychovatele našeho národa v tom duchu, že peníze leží až na prvním místě…

   Ale dobře, nechme toho, každý se dopouští omylů, zvláště v mládí. I když nemohu coby učitel zapomenout, nakolik velké (i agresivní) byly skupiny posluchačů, které poměrně hladce přistoupily na shora zmíněná krátká spojení v mysli.

   Nynější poměry, a to nikoli toliko v akademické sféře, jsou, myslím, vážné. Lidé, včetně nejmladší generace, by měli začít přemýšlet v širších souvislostech a s rozvahou jednat. Situace totiž v něčem připomíná věhlasná slova z koncentráku se navrátivšího pastora; dotyčný pravil, že když přišli pro komunisty, nezastal se jich, protože nebyl komunista a zůstal pasivní i pak, když odváděli sociální demokraty, odboráře a židy, protože k nim též nepatřil. Nakonec nezůstal, kdo by se jej zastal.

  • Věra Tydlitátová Says:

   Jan Payne: Zvrácené myšlení (našich nynějších) politiků
   http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-payne.php?itemid=15749

   Politici jsou ve svých záměrech reformy universitního studia vedeni utkvělou představou či až bludem stran toho, oč na universitách jde. Mají za to, že je třeba kontrolovat a případně i ovládat to, co se v jejich útrobách děje. Jejich hlavní argument tkví v tom, že společnost přece vydává na vzdělání “obrovské” peníze a že za ně se na školách flákají předně studenti a pak vlastně i učitelé: je třeba jim zatnou tipec. Aby se zamezilo plýtvání zdroji, musí to někdo řídit, když oni politici samotní jsou přece demokraticky zvoleni a díky tomu plně kompetentní jednat za veřejnost.

   V čem je háček? Ve své otupělosti ducha mají politici za to, že peníze vydávané na vzdělání se podobají (ty reformy jim již lezou na mozek) penězům na důchody, zdravotní péči a podobně. Zdá se jim, že intelektuálové (”intelektuálové jděte už do hajzlu” - Ladislav Bátora, Klausův a Dobešův miláček) jsou hendikepovaní chudáci, kteří se kvůli svému pošetilému badatelskému zaměření nezmohou na podnikání a které je tudíž třeba si vydržovat. Důvodem je to, že jednak se to tak v moderní společnosti dělá (kdybychom university zrušili, vypadali bychom blbě) a jednak i politikům se líbí, když si mohou nějaký ten titul přilípnout ke svému jménu. Přesně z tohoto důvodu pokládají za výtečné mít university pod palcem a zavést pravidlo (do ut des) spočívající v tom, že finance k nim potečou potud, pokud budou loajální k politikům (politickým stranám) a sem tam nějaký ten titul jim přihodí (pochopitelně není třeba, aby ještě strastiplně skládali zkoušky a dokonce psali diplomové či disertační práce, poněvadž oni přece slouží společnosti jinak a daleko hodnotnějším způsobem).

   Uveďme věci na pravou míru! Učitelé a badatelé na universitách nejsou sociální skupinou podobnou bezdomovcům, vdovám a sirotkům, o které se musí stát z důvodů společenské kohese či solidarity starat. Peníze na vzdělání nejsou sociální službou poskytovanou silnými slabým. Je to přece úplně jinak. V moderní společnosti závisí všechno na intelektuální kapacitě jejích členů. Ani namnoze tam, kde mají nerostných surovin hodně, žádný blahobyt není, kdežto naopak chudé země se těší prosperitě i navzdory tomu, že nemají nic (ve Finsku mají leda bohatství komárů a v Holandsku mají leda bohatství prosolené půdy); jedinou podmínkou úspěchu je vzdělání obyvatelstva od žáků základních škol až po nositele Nobelovy ceny. Na to se ve vyspělých společnostech dávají peníze (lze jistě připustit kontrolu takových finančních toků, avšak bůh nás chraň před tím, že ji budou provádět politici samotní!).

   Je to tudíž přesně naopak: výzkum a vyučování je pro společnost klíčovou službou a je třeba mít stále na paměti to, že jde o službu veřejnou nikoliv v tom, že by university tyly z toho, co jimi jiní dávají, nýbrž cosi cenného poskytují university a společnost to pak skrze vzdělané studenty spotřebovává. Bezesporu by akademikové mohli žádat, aby se vzdělání přesunulo do komerční roviny, na čemž by především akademikové vydělali. Doporučoval bych, aby si toho politikové všimli - dokládá to, že motivy členů universitní obce nejsou sobecké. Jsou totiž pádné důvody pro to, aby se náklady za vzdělání hradily z veřejných zdrojů (hlavně není možné, aby si při chybějícím poskytování výhodných půjček každý student hradil své studium z vlastní kapsy).

   Na tomto pozadí je třeba poukázat k tomu, že platy učitelů jsou u nás vskutku mizerné (v BRD to uznal i ústavní soud a to jsou při tom v BRD platy na universitách daleko vyšší než u nás) a ještě bídnější je to s penězi na bádání (díky tomu se ti nejlepší uchylují do ciziny). V žádném případě tomu ovšem není tak, že peníze z veřejných zdrojů na university jsou milodarem.

   Když pak president Klaus tvrdí, že studium na vysoké škole zadarmo je parazitování studentů na zbytku naší společnosti (chtělo by se dodat, že nejsou zapojeni do výroby a pracovního procesu čili do vytváření skutečných hodnot), pak je v tom něco naprosto obludného. Dokládá to jen, že Klaus své ekonomické vzdělání získal za komunismu a že je stále v zajetí úvah o nadhodnotě, výrobních silách a výrobních prostředcích či dokonce třídním boji - bez toho, že by byl s to své nereflektované předpoklady reflektovat a něco s tím dělat. Stejně tak by to totiž vyjádřil i Klement Gottwald.

   PS: Velmi rád bych si přečetl disertační a habilitační práci našeho vynikajícího ekonoma dlícího nyní na Hradě. Kde je k sehnání? (Podle zákona měla vyjít tiskem.)

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy