•  objevovani_bible_vysehrad1

  Tato kniha mi ležela na nočním stolku dost dlouho, neboť ačkoliv jde o literaturu v mém oboru základní, nějak jsem po těžkém dni neměla chuť dále studovat a raději jsem četla knihy, o nichž jsem se domnívala, že jsou relaxační.

  Když jsem pak sáhla po publikaci Objevování Bible, strhla mě četba natolik, že jsem zapomněla na různé zábavné knihy a četla jsem jedním dechem o nových objevech a převratných teoriích o dějinách starověkého Izraele. Pravda, mnohé ze zde napsaného jsem již slyšela, mnohé se dalo tušit, některé poznatky nejsou zase tak nové. Ale v souhrnu jde o ucelený obraz situace v Izraeli a Judsku za doby posledních králů před zánikem politicky vyspělého Severního království a před vyvrácením Samaří a Jeruzaléma.

  megido

  Podle autorů archeologa Israele Finkelsteina a historika Neila Ashera Silbermana je třeba pohled na nejstarší dějiny Izraele ve světle nových archeologických objevů nově interpretovat. Autoři docházejí k závěru, že velká většina textů, které v Bibli vyprávějí o dějinách božího lidu, tedy práce tzv. deuteronomistické školy, byly redigovány v době, kdy v Jeruzalémě vládl charismatický král – reformátor Jošiáš, jehož náboženský a politický zápal sliboval naplnění nejsmělejších ambicí národa. Pro povzbuzení věrných a pro přesvědčení pochybujících pak kruh vzdělanců, písařů a proroků okolo tohoto jedinečného panovníka interpretoval staré příběhy, vzpomínky a legendy do podoby monumentální koncepce národních dějin v boží režii.

  Výsledkem této obdivuhodné teologické práce národní náboženské i intelektuální elity byly záznamy dávných příběhů izraelských patriarchů Abraháma, Izáka a Jákoba, Mojžíše, Jozua a soudců, proroků a králů, příběhy probíhajících v neustálém napětí mezi věrností Hospodinu a odpadáváním od víry, mezi úspěchy, vítězstvími a božími sliby na jedné straně a katastrofami, porážkami a trestem na straně druhé. Byly to dějiny, z nichž mohl Izrael čerpat jednak silný pocit oddanosti Hospodinu, vzájemné sounáležitosti a hrdosti na zvláštní určení, jednak také odvahu a naději na spravedlivé a bezpečné uspořádání v nově se rozmáhajícím království se spravedlivým Davidovým potomkem na trůně, v království, v němž bude vládnout sám Hospodin a jemu věrný lid bude navždy ochráněn před nepřáteli, bídou a pohromami.

  Striktní monoteismus je tedy v tomto pojetí nikoliv výsledkem pozvolného zrání náboženského uvědomění, jak o něm uvažovali evoluční religionisté, ale spíše výrazem víry silných osobností sdružených okolo reformátorů, z nichž Jošiáš byl očekávaným spravedlivým panovníkem, mesiášskou postavou.

  Zda přijmeme tradiční nauku o zjevení Tóry na Sinaji, či zda ponecháme důvod této náhlé duchovní revoluce nevysvětlený, záleží již na každém čtenáři a jeho víře, v obou případech však archeologie potvrzuje, že v 7. století šlo o jedinečný vzmach národních sil a o výraznou duchovní proměnu. Je tragickou ironií, že náhlá smrt Jošiáše roku 609 př.o.l. v bitvě u Megida tento vzmach zastavila téměř před vrcholem, nicméně národ byl již natolik posílen ve své věrnosti Hospodinu, že si uchoval integritu i během dalších let úpadku státu, po zničení Chrámu v Jeruzalémě a během babylónského zajetí. Všechny tyto tragédie namísto, aby zlomily ducha božího lidu, vedly díky chápání dějin jako prostoru teofanie k jeho posílení a k vytvoření nového typu náboženství nezávislého na obětech a k rozvinutí niterné osobní víry.

  ————————————————————-

  • Opevněné izraelské město MEGIDO (foto autorka)
  • Finkelstein Israel; Silberman Neil Asher. Objevování Bible (Svatá písma Izraele ve světle archeologie). Praha, Vyšehrad. 2007. 336 stran.ISBN 978-80-7021-869-3 Cena 368,- Kč.

  ——————————————————————————————

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 8:00

 • 3 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Ondřej Wolf Says:

   Teď jsem zvědavý, jak se to může odrazit ve výkladu zvěsti těchto knih. Vyrostl jsem na výkladu počítající s tím, že v písemné podobě vznikly spíš až v době zajetí v Babylonu jako zachycení ohrožené ústní tradice a vymezení proti pohanskému prostředí a vidění světa, jako odpověď na pochybnost, zda i tady panuje Bůh. Ale to si budu muset ještě chvíli počkat.
   Je to zvláštní. Aniž bych se sám nějak moc měnil, v čem jsem se donedávna považoval za dost moderního, najednou jako by se stávalo “klasikou” nebo rovnou konzervou. Tak doufám, že mi Pán Bůh pro případ ptřeby vysvětlí, jak se pracuje s otvírákem.
   Ondřej Wolf

  • Vera Tydlitatova Says:

   Vzpomínám, že už dřív se objevovaly názory, že první redakce Deuteronimia a příbuzných knih je ještě z doby před babylónským zajetím, ta nalezená “Kniha Zákona” je asi první doklad o písemné podobě Tanachu. V této studii se dost dokazuje, že předchozí dějiny jsou zpětnou rekonstrukcí založenou na teologii Jošiáše. A důkazy právě přinášejí objevy v archeologii. Města, která údajně stavěl Šalomoun, pocházejí až z 8. století (dynastie Omríovců).

  • Vera Tydlitatova Says:

   Jasně, V. kniha Mojžíšova (Deuteronomium) byla ta kniha, kterou myslím. Právě ta situace je zajímavá, bylo to v době relativní svobody a prosperity, ale hrozba přetrvávala, už padlo Samaří, Asyřané vyplenili i Judsko (je tam popsán pád Lakíše, něco strašného), Jeruzalém byl zachráněný, ale pak se Asýrie stáhla a začal zase hrozit Babylón. V té době se rozhodovalo, jaký charakter bude mít duchovní život Izraele. Byly ve hře 2 koncepce, zvítězila ta reformní strana, monoteistická koncepce. To je tam právě popsáno velmi podrobně a pomohlo mi to pochopit některé věci.

 

Srpen 2018
P Ú S Č P S N
« Lis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archivy