• newsalvia

  Když jsme u těch různých teorií spiknutí (sláva jim), jeden naziweb odkazuje na úžasný propagandisticko-vědecký elaborát z klávesnice našeho agenta Jiřího Mordechaje Maška právě zveřejněný na neméně úžasném a nám židozenářům velmi užitečném OSUDU. Neboť největším vítězstvím je zvítězit v nepřítelově hlavě, a to se nám velice daří, naše armády existující jen v podobě paranoických vizí jsou ničivější než řady vojáků i než rakety a bomby. Nepřítel ztrácí zdravý rozum, naději i schopnost se ubránit.

  -

  09.08.2009 -  Jiří MAŠEK - Péče o zdraví  

  Vakcína proti tzv. prasečí chřipce - vzít, či nevzít? Chtějí politické a ekonomické elity zajistit očkováním a chemtrailsováním přežití pouze bílé rasy?
  Je veřejným tajemstvím, že farmaceutické koncerny v obrovské míře uplácejí. Farmaceutický průmysl je po zbrojním druhým nejvýdělečnějším a dá se zjednodušeně říci, že působí druhé největší zlo na Zemi. Potřebuje vaše cukrovky, rakoviny a nedostatek minerálů a vitamínů tak, jako zbrojní průmysl potřebuje různé teroristy, osy zla a železné opony.Samozřejmě, o očkování se vedou dlouhé spory již dlouhou dobu. K tomu, že působí velmi pravděpodobně zdravotní újmu lidské imunitě, se přiklání stále více lidí, nedej bože už i odborníků. Začíná se mu připisovat např. obrovská vlna alergií prakticky u poloviny dětské populace. Česká republika patří vzhledem k četnosti povinných očkování k zemím s nejtvrdší očkovací politikou, spíše by se dalo již říci očkovací totalitou. Podle některých vědomých lidí, zejména kmenových domorodců v Africe, Jižní Americe, či Austrálii, je to právě očkování dětem, které výrazným způsobem likviduje mozkové buňky a připravuje lidstvo o jeho neuvěřitelné schopnosti. Je smutné, že v první vlně očkování proti současné hrozící pandemii mají stát znovu děti.Nyní se tedy dostáváme k tomu, že je nám vyhrožováno jakousi prasečí chřipkou a budeme zřejmě nuceni nechat se naočkovat. Mimochodem, už jste slyšeli něco o očkování proti tzv. prasečí / mexické chřipce přímo z Mexika? Asi nic, že. Ono totiž o Mexiko, prasata a asi ani o chřipku tolik nejde, že. Totiž, o ta prasata možná trošku jde. Ty nám zde totiž vládnou.

  Vzít, či nevzít, to je oč tu běží. Zatím jsme prezentovali stanoviska k tomu, proč nevzít, proč odmítnout, proč tvrdě vystupovat. Ta stanoviska jsou poměrně logická, očekávaná a asi při naší redakční politice a stylu plně konsistentní.

  Avšak dostáváme se k jednomu avšak. Jak se dozvíte z tohoto videa, bílá populace v Evropě a v podstatě Evropa jako taková končí. Jak daleko od reality tedy může být má šeptem vyslovená spekulace, že je to všechno znovu jinak, nebo dokonce naopak?  Že vakcína poskytne imunitní krytí (společně s chemtrails) výhradně bílé populaci. Potom už jenom rozpráší do vzduchu tu správnou genetickou zbraň a: Rusko končí, Čína končí, všichni z opozice, nebo lidé zdravého úsudku, kteří odmítli vzít vakcínu, končí. Elity neměly problém usmrtit kvůli svým strategickým cílům ve věžích WTC 11. září přes 3.000 lidí. Jak velký morální zábran mohou vnímat nyní, když se možná chystají vyhubit 4 miliardy světové populace? Skutečně je cílem Rockefellerů a Rothischidů, jednajících v tuto chvíli ve shodě, aby na Zemi zůstal člověk bílý, za pomocí nejnovějších technologických výdobytků a objevů v genetickém kódvání zcela ovládaný a ostatní rasy mu šly z cesty? Nastává za maximální snahy elit tzv. konečné řešení a vítězství Adolfa Hitlera?

   

  Není třeba strkat hlavu do písku a nevidět, že elity jsou v podstatě nacisté, barvu bílé pleti uznávají nade vše, což můžeme vypozorovat mezi řádky i bez toho, že bychom se nutně museli domnívat, že nacistická Třetí říše přežila a transformovala se do Čtvrté říše v podobně dnešního geopolitického uspořádání a zejména pak Evropské unie. Právě proto je otázka rasová tak citlivé téma, prakticky nikdo do oblasti není, byť jenom názorově, připuštěn. Samozřejmě jak víte, pokud nejste blbí a slepí, existuje ještě jedna skupina, která je nad bílou rasou, jenže jejich jména nesmíme vyslovovat, neboť nám hrozí obvinění z antisemitismu.

  Jde tedy masivním nasazením chemtrails a povinného očkování o klasickou biologickou binární zbraň?

  Pojďme si zkusit zrekapitulovat, co víme, co se domníváme a proč to vlastně tak hluboce řešíme.

  Jaká jsou v tuto chvíli fakta?

  • globální elity se po naťukávačkách typu BSE a ptačí chřipky, kde testovaly reakci občanů a médií, rozhodly rozehrát ostrou kartu tzv. prasečí chřipky
  • vše nasvědčuje tomu, že jde o uměle vyvolaný laboratorní virus
  • na podobný typ chřipky nabídl farmaceutický průmysl již před časem antivirotika, zejména Tamiflu, ta však nefungují příliš lépe, než Paralen a čaj.. navíc lidé po nich hlásí blouznění, úzkostlivé stavy, byly spáchány desítky sebevražd, některé země (Japonsko) jeho používání zakázaly
  • vlády nakoupily již při strašení ptačí chřipkou miliony balení Tamiflu, která až do tzv. prasečí chřipky ležely ladem a začala se přibližovat expirace
  • podivuhodně rychle je připravována vakcína, ve hře jsou firmy Baxter, Novartis a Glaxo, případně Sanofi
  • minimálně firma Baxter byla zapletena do skandálu, kdy její rakouská pobočka “omylem” rozeslala vzorky se skutečným virem, byly odhaleny jen náhodou v jedné z českých laboratoří
  • podle dostupných otevřených zpráv vakcína firmy Baxter zatím není schválena, proto ji česká vláda odmítla… ovšem byla to právě fy. Baxter, která před ostatními firmami má náskok zhruba půl roku až rok, jak o tom svědčí datum podání patentu vakcíny ( 28. srpna 2008 si firma Baxter registruje u amerického patentového úřadu pod číslem US2009/0060950 A1 patent na několik vakcín, mezi nimi i na vakcínu proti prasečí chřipce)
  • některé země (Británie, Řecko) vyhlásily, že budou očkovat povinně
  • česká vláda má připraveno podle svých slov očkování pro 25-60% populace ČR
  • ČR do kauzy za Topolánkovy vlády nalítla ve velkém (jako věrný sluha svých pánů), vzpomeňte na demonstrativní přílet letadla z Mexika po vypuknutí chřipky… nyní za Fischerovy vlády trošku začíná brzdit, zřejmě k tomu pomáhá i odpor občanů a data a informace objevující se na internetu a posílané mailem
  • ČR má podle některých úniků z prostředí hygieniků připraveny velmi razantní plány pro případ vypuknutí epidemie plošného rozsahu, které zahrnují například uzavření hranic, nasazení armády a zřizování tzv. “provizorních krematorií” na hranicích měst, což není nic jiného než hromadné spalování mrtvol ve vykopané jámě s použitím trošku chemie
  • očkovací vakcína velmi pravděpodobně bude obsahovat skvalen, proti kterému imunitní systém mobilizuje síly.. je to onen známý problém “Syndromu války v zálivu” a poškození desítek tisíc amerických vojáků.. na vině je zčásti ochuzený uran, ale zejména pak jejich očkování., vojákům očkování působí těžké zdravotní a mentální následky.. bohužel velmi podobnou strukturu (hovoří se o aditivu AS04) jako vakcína proti tzv. prasečí chřipce (AS 03) má mít i očkování proti tzv. papilovirům, pro nějž v Praze naposledy horovala ex-ministryně zahraničních věcí Madeleine Allbrightová, právě Allbrightová patří k základním opěrným veřejně činným článkům Nového světového pořádku
  • je zajímavé, že dětem v ČR byla v posledních měsících ještě přidána očkovací zátěž, připomeňme například povinné očkování proti hepatitidě typu A na jaře tohoto roku

   

  Jaké jsou domněnky a předpoklady zdrojů dobře seznámených se situací?

  • vakcína je součástí plánu na totální zničení a zdecimování lidstva na konci časů, občané byli vždy jenom využívání a elity o ně nejevily příliš zájmu, ale nyní nastává finální fáze a elity se jich chtějí zbavit, již vás nepotřebují
  • vakcíny mají obsahovat formu biočipu či nanočipu, který navždy identifikuje lidskou bytost, tyto čipy budou trackovány a ovládány přes satelitní síť, jde o proslulé znamení šelmy 666 z bible
  • vakcína má obsahovat látky, které pomalu budou ničit mozkové buňky a porušením imunity otvírat cestu tzv. Trojskému koňovi, který už může být v lidských organismech (chemtrails), nebo přijít kdykoliv v budoucnu.

  Komu se dá věřit?

  • nikoliv masmédiím: záměrně zveličovala už kauzu ptačí chřipka, nyní dělají totéž s prasečí chřipkou.. u vědomí toho, kdo všechna hlavní masmédia ovládá, není divu, že vystupují prakticky jako jeden muž
  • nikoliv Světové zdravotnické organizaci.. je součástí globálních struktur pod jednotným velením elit
  • nikoliv vládám jednotlivých zemí, už vůbec ne vládě české.. ta dostává pokyny “z ústředí” vždy jen pár týdnů před jejich realizací. Odmítnutí vakcín Baxteru je v této souvislosti buď vítaným malým zablýskáním na lepší časy, anebo další konspirační hrou s občany České republiky, v následujících dnech bude vláda podepisovat smlouvu s Novartisem.
  • jako dobrý lakmusový papírek by mohlo sloužit, jak napsal jeden ze čtenářů v diskusi, zda bude rozhodnuto o povinném očkování v Izraeli

   

  Otazníky

  • co z toho elity euroatlantické civilizace budou mít, pokud vyhubí či nechají zchromnout stovky milionů lidi? 
  • proč vždy pečlivé a dlouholeté zkoušky, směrnice a předpisy, jsou najednou pod tlakem bagatelizovány, či obcházeny?
  • jakou roli hraje v případu strach občanů, a to i strach nechat se očkovat?
  • snaží se farmaceutické koncerny vyvolat u lidí autoimunitní nemoce, které koncerny budou živit další desítky let dopředu? Odpověď zní velmi pravděpodobně nikoliv, vlastnická struktura farm. koncernů je již tak propojena se světovými elitami, že si peníze mohou velmi jednoduše vytisknout
  • jak je možné, že výrobky Baxter, která začala vyvíjet dříve, schválené nebudou a ostatní firmy zřejmě ano?

  Jak se dá zabránit tomu, aby vás očkovali?

  • v případě, že bude očkování zavedeno jako povinné (dříve či později velmi pravděpodobné), cestou práva se nedá již uniknout nijak, zapomeňte na to..  pak přijde  ke slovu zřejmě již ilegalita a odboj… Nevím, zda si to dostatečný počet lidí uvědomuje, ale právo už prakticky neexistuje. Již řadu let ho elity přizpůsobovaly pouze samy sobě, vrcholí to Lisabonskou smlouvou a teď právní bezpráví dosáhne vrcholu… jednak už nikdo nebude vědět, jaké právo je, druhak nebude potřeba, neboť vzniká autokracie… Mají být zřízeny tzv. očkovací komise a na očkování bude dohlížet armáda (vždy zřejmě z jiných zemí, aby morální dilema vojáků střílet na vlastní lidi nebylo tak velké) a policie, neočkovaní budou sváženi do koncentračních táborů, v případě vyhlášení výjimečného stavu (velmi pravděpodobné) stříleni (za použití zahraničních armád) na místě. V podstatě je nereálné, aby v jedné zemi EU bylo očkování povinné a v druhé nikoliv.. je připravováno i jednotné Ministerstvo zdravotnictví celé EU, což znovu nasvědčuje tomu, že zdraví a nemoc celého EU bude řízena jednotně, z centra. Již řadu let píšeme o připravených koncentračních táborech ve Spojených státech, příliš jste nám nevěřili.. nyní se vám ale odkrývají další kostičky obrazu a možná začnete některé věci lépe chápat
  • pokud by přeci jenom ještě stále platilo právo (velmi nepravděpodobné, neboť vstoupí v platnost předpisy pro výjimečné a krizové situace, všechny země je mají zpracované a legislativně schválené), pak povinné očkování odporuje Ústavě ČR Ale obávám se, že se vás na to nikdo nebude ptát. Pokud jste doposud odmítli očkování, zejména svých dětí, zpravidla proti vám bylo zahájeno správní řízení, kdy vám stát udělil pokutu 5-10 tisíc korun a ve stejné věci už nikdy nemohl vyměřit další trest. Rámcově zcela neočkovat dítě by tedy stálo kolem 100-120 tisíc, v případě malých kojenců však a odmítnutí tzv. hexa-vakcíny však v některých případech došlo i k odebrání dítěte sociálními pracovnicemi (vzpomeňme na kauzu děvčátka Půlnoční bouře). Výjimky z povinného očkování tak, jak platí ještě dnes, si můžete prohlédnout zde.
  • někteří se na mne obracíte s dotazy, kam v případě toho, že skutečně povinné očkování vstoupí v platnost, emigrovat.. samozřejmě, mimo Evropskou unii. Nepovažuji za rozumné utíkat do Jižní Ameriky,ale je členitá a člověk se tam snadno Matrixu schová (vzpomeňme na nacisty, že).. do Afriky asi nepůjdete.. takže, jak říkávali naši moudří dědové: teď všichni utíkají na západ, ale přijde doba, kdy budou utíkat na východ. Počítejte však s tím, že poté, co bude očkování vyhlášeno, mohou být již zavřené hranice, případně výjimečný stav a museli byste tedy utíkat přes zelenou hranici… a je tedy otázkou, zda být zastřelen na útěku není ve skutečnosti triumfálním odchodem z naší orwellovské společnosti.. (přijde doba, kdy živí budou závidět mrtvým)

  Jak paralyzovat účinky očkování?

  • malým dětem je doporučováno, vzhledem k jejich velmi silným mentálním schopnostem, aby si ihned po vpíchnutí vakcíny při prvním čurání představily, že vakcínu zcela vyčurají, mohou to zkusit i dospělí.. u dětí tak dochází podle některých zdrojů až zhruba k 70-80% paralyzování škodlivých účinků vakcinace
  • rodiče mnoha dětí už nyní zmírňují fyzické, psychické, mentální a zejména duchovní následky očkování podáním homeopatického léku Thuya occidentalis 15CH, poprvé 2 dny před očkováním, den před očkováním a den po očkování
  • v případě, že by vakcína obsahovala nano a biočipy, zřejmě by na ně nefungovaly vysokofrekvenční odstřelovačky čipů, které jsou funkční na některé z dosud používaných RFID a dalších čipů

  Jaké jsou mé závěry s použitím mého napojení a měření?

  • jsem si jist, že kolem tzv. prasečí chřipky a očkování jde o něco zcela jiného, než o ochranu lidí před chřipkou, jakkoli nebezpečnou
  • nevychází mi, že by vakcíny proti prasečí chřipce měly obsahovat čipy
  • vychází mi, podobně jako panu náměstku ministryně zdravotnictví, viz teletext, že vakcíny skutečně budou obsahovat zdraví a životu nebezpečné látky
  • na otázku, zda vakcínu absolvovat, mi v tuto chvíli vychází jasné NE
  • cosi mi říká podle metody postupného zatápění a zvyšování teploty pod kotlem, že ani toto není ta poslední, velká epidemie, která je nám slibována… ta příští (samozřejmě znovu uměle vyvolaná) už opravdu bude kosit lidi na ulicích
  • jako vždy je zde možnost, že se celou kauzou tzv. prasečí chřipky snaží odvést pozornost od něčeho mnohem důležitějšího

  Dobrá, čipy v tom tedy možná nejsou. Ale nějaký důvod, proč to lidí pod tlakem chtějí dostat, to mít musí. Je tedy pravdivá teze o tom, že jde o ochranu “svých ovcí”, která jim má zajistit přežití při “dalších událostech”, potažmo vítězství bílé rasy? Je to sice reálná varianta obzvlášť pro ty, kteří pronikli do způsobu uvažování vyvolených elit, zatím tomu však příliš pro nenasvědčuje. Nebo se elity skutečně snaží tvrdě zredukovat počet obyvatelstva (proč zrovna svého!) před blížícími se světovými katastrofami? Je to paralyzování imunitního systému? Jaký to má smysl, že zemře veškerá bílá populace a přijdou Číňani a Indové? Dostanou Číňani také vakcínu? Zatím tam o tom není ani vidu, ani slechu. A Izraelci? A jan tleskač?

  Počet nakažených začal přitom prudce klesat. Takže očekávejme, že zas brzy někdo přiblíží ústa k ohni a prudce zafouká.

  Takže, vzít či nevzít, už je vám jasno? Registrovaní čtenáři, hlasujte v naší anketě!

  ————————————-

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 21:17

 • Comments are closed.

 

Duben 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archivy