• „Nejde jen o oslavu homosexualismu, ale celkově o oslavu nevázaného životního stylu bez odpovědnosti. Je to možné tolerovat, ale ne podporovat,“ nechal se v souvislosti s chystaným pochodem homosexuálů slyšet i Marek Benda „doktor práv z Plzně,“ aby tak připojil mravní apel k fašizujícím a moralizujícím prohlášením mnoha bizarních osobností České republiky, v nichž odsuzují pochod homosexuálů staroslavnou Prahou.

  Dnes je homosexualita pokládaná za biologický stav, předurčený komplexní souhrou genetických faktorů a raného děložního prostředí. Tedy genetická odchylka, tak jako spousta jiných s jinými následky.

  Všechna média české kotliny by měla kolektivně poděkovat Petru Hájkovi, vedoucímu kanceláře prezidenta republiky, že v těžkých dobách okurkové sezóny přišel s tak báječným nápadem, jako je vyhlásit katolický džihád homosexuálně orientovaným spoluobčanům, jelikož stoupají náklady všech periodik.

  Jakoby snad dlouhodobé a mučivé uvažování o globálním oteplování spustilo jakousi posttraumatickou stresovou poruchu v hlavě pana Hájka a ráčilo se mu tak všechno smíchat dohromady v jedno homosexuálně oteplovací spiknutí, jehož je on poslední baštou odporu.

  Vedoucí jedné z rubrik normalizačního časopisu Květy, Petr Hájek, vděčící za toto teplé nomenklaturní místečko svému otci, vysoce postavenému komunistickému aparátčíkovi, který publikoval spisky jimiž stínal české kultuře hlavy a z něhož se záhadnou metamorfózou vylíhl údajný katolík, se po mnoha excesech jimiž je lemována veřejná činnost, opět rozhodl rozčeřit jinak letně stojaté vody.

  Natolik ho rozhorlil záměr gay a lesbické komunity uspořádat pochod Prahou, že musel zakročit a s křížem v ruce jedné a perem v ruce druhé svolat zkázu a oheň na bezbožné pederasty jako v Sodomě a Gomoře.

  I když kdo ví jak to vlastně celé je. Autentický národovec a autenticky pravicový, árijsky vyhlížející katolík Jörg Haider, jehož strana též sesílala plameny pekelné na homosexuály, byl jaksi sexuálně zaměřen na pány. Tedy asi rozkládal stejně jako mnozí jiní u nás komunismus, rakouský homosexualismus zevnitř.

  Nicméně opusťme vsuvky a exteritoriální vstupy a vraťme se domů.

  Jsme prý v ohrožení a homosexuálové jsou na každém rohu aby se oddávali ve své hříšné nadutosti a pýše smilstvu, kterým hodlají za pomoci ideologie marxismu-homosexualismu spáchat sexuální revoluci a uchopit moc. Pikantností o tom jak bude vypadat homosexuální třídní boj jsme prozatím ušetřeni, ale počkejme věcí příštích.

  To by nebylo aby se hovadiny takového kalibru nechytil nazionální katolík Bátora a nesepsal výhrůžné prohlášení adresované velkému satanovi USA, v němž se komunistickou rétorikou (jiné ostatně ani není schopen) jako svého času Kosygin, domáhá nevměšování do Hájkova mediálního vyměšování, které tak staví na roveň oficiální zahraniční politiky této země.

  Je nanejvýš varovné, že si dlouhodobě pochybných iniciativ pana Bátory všimli bývalí vězni nacistických koncentračních táborů a sepsali prohlášení, kterým ministerského předsedu této země vyzývají, aby tuto osobu, která se netají sympatiemi k antisemitistické literatuře, jež stála u zrodu nacismu a jehož důsledkem bylo vyvraždění šesti milionů lidských bytostí toho pro nacisty nesprávného rasového původu, odvolal z postu poradce ministra školství naší země.

  “Vážený pane premiére,

  při této příležitosti Vám musíme připomenout Vaši větu ze zasedání konaného v Senátu ČR k uctění památky obětí holocaustu dne 27.ledna 2011, kdy jste přítomným řekl, že i dnes vedeme tentýž zápas o naše duše, o budoucnost našich dětí, o smysl lidské existence a o hodnoty naší západní civilizace. S tímto názorem plně souhlasíme a myslíme si, že nemůže zůstat jenom u slov.

  Jako zástupci bývalých vězňů z doby nacismu ale i komunismu pokládáme za naši povinnost ochraňovat demokratické hodnoty v této zemi a jsme velice znepokojeni právě tím, že instituce, která silně ovlivňuje budoucnost našich dětí má ve svém vedení člověka jako je pan Ladislav Bátora, který tyto zásady nesplňuje.

  Dle dostupných informací se tento člověk hlásí k antisemitismu a fašismu. Navíc se v minulosti pohyboval mezi neonacisty, kteří popírají holocaust a kandidoval za nacionalisty znevažující oběti romského holocaustu. Na tiskové konferenci se ani od těchto svých aktivit nedistancoval a nepovažoval za nutné se k nim otevřeně vyjádřit. Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých ČR, který vznikl v květnu roku 1945 z bývalých vězňů nacismu, žádá  předsedu vlády Petra Nečase a  ministra Josefa Dobeše o urovnání poměrů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Zvláště se mu jedná o posílení osob, které prosazují hodnoty demokracie a tolerance ve vedení této instituce.Jeho setrvání v této instituci je výsměchem všem mezinárodním závazkům, k nimž se ČR hlásí v rámci vzdělávacích projektů, připomínající nacistickou genocidu Židů a Romů.

  Je smutné, že pan ministr Dobeš byl v tomto činu podpořen prezidentem republiky a dalšími lidmi, které místo slušnosti a tolerance používají verbální útoky plné nenávisti. Nezmění-li tento styl pan ministr Dobeš, bude následovat nedemokratický způsob výuky v celém školství České republiky, proti kterému jsme bojovali ve druhé světové válce a pokládali za ně své životy. Nezmění-li ministr Dobeš svůj postoj, bude to jasným signálem pro veřejnost o negativním směřování celého ministerstva.

  V této zemi Komenského a Masaryka si nelze představit ředitelem personálního oddělení MŠMT člověka, oslavujícího brutální antisemitskou knihu Rudolfa Vrby „Zkáza Slovanů“. Ve své době udržoval kontakt s neofašistickou Vlasteneckou frontou a kandidoval jako volební lídr „Národní strany“, která mimo jiné znevažovala oběti holocaustu v Letech u Písku. Proto je již delší dobu MŠMT kritizováno za nevhodný postoj řízení výchovy mládeže, zvláště pokud jde o nedávnou historii, týkající se naší země.

  Vážený pane premiére, obracíme se na Vás, jako jedni z posledních žijících vězňů nacistických koncentračních táborů se stanoviskem, že nemůžeme mlčet k tomu, aby pan Bátora zastával tak důležité postavení i nadále na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

  Prosíme, zabývejte se těmito věcmi včas, aby náš národ nemusel znovu prožívat tragické doby své historie.

  Za Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých ČR,o.s.
  Oldřich Stránský, předseda”

  A nejen on, ale i pan prezident mající zálibu v družbě s letuškami, včetně bývalého místopředsedy vlády Macka, který ač ženat, jednoho dne kdy dlel v zahradách rajských s jakousi Evou a v rouše Adamově, se pokoušel ukrýt před všetečnými objektivy paparazziů své moudí kačáky, jimiž se plížil do své vily, kážou o morálce, rodinných hodnotách a vůbec hříších tohoto světa. V čemž ostatně spatřuji skutečnou deviaci. Nikoliv v tom, že příroda rozhodla o něčí sexuální orientaci.

  Pokud jde o mne, jsem na rozdíl od zmíněných jen člověk. A tudíž i hříšný a jsem si svých nedostatků vědom, přičemž jsou součástí mé sebereflexe, nikoliv abych trpěl její profesionální ztrátou a na základě této amnézie kázal a moralizoval, nebo ač vinen, házel kamenem.

  Zbývá se jen zeptat kdy si média a lid této země všimnou, že nikoliv ti proti kterým je právě vedena kampaň z bohužel zatím ještě velmi vysokých míst této země jsou nebezpečím. Nýbrž jsou jím oni notoričtí zloději, lháři a hochštapleři, kteří se zdánlivě iracionálně zmocňují těchto pseudotémat, které pokládají jako kouřovou clonu mezi smutnou realitu a sebe.

  Je tomu tak proto aby se veřejnost neptala na Kožené, Knižní velkoobchody, Pandury, Drobily, byty na Floridě, Slávii, podvody získané doktorské, inženýrské a profesorské tituly a na stovky jiných kriminálních trestných činů, kterých se příslušníci tohoto bratrstva dopustili a dopouštějí, protože to jsou skutečná témata, jejichž otevření a zodpovězení by znamenalo želízka na rukou pro tyto osoby.

  To, že Prahou projdou homosexuálové má ve skutečnosti stejný význam, jako když se sebere pan Bátora a se svazačkou Bobošíkovou si jdou se svými ovečkami zahrozit pěstičkami z Hradu, směrem k Evropské Unii.

  Jako téměř nic co by stálo za zmínku, ale zároveň jako něco velmi důležité, coby známka svobody a demokracie v této zemi.

  Jestli byste na základě prohlášení pana Hájka milí spoluobčané byť jen na chvíli podlehli tomu, že by s průvodem gayů a lesbiček v Praze měl nadejít konec světa, nebojte se malověrní a rozhlédněte se kolem sebe.

  Krade se úplně stejně a ve velkém a beztrestně jako předtím.

  A bude i potom.

  ———————–

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 7:00

 • 3 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Ondřej Wolf Says:

   Parádní článek.
   Ondřej

  • Věra Tydlitátová Says:

   Hezký komentář pod Hvížďalovým článkem: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-hvizdala.php?itemid=13918#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP
   -
   Občan Josef K. napsal(a):
   Všechna má , skoro denní, setkání s “cizinci” v Česko končí jejich konstatováním, že Češi jsou podivní, vše umějí nejlépe, nerespektují cizí zkušenost, nerespektují vlastní historickou zkušenost a mají sklon k vytváření všeho podle svého gusta.
   Václav Klaus není nic jiného, než onen Havlův zelinář, není nic jiného než nevzdělaný, nekulturní a domýšlivý muž. Klausismus jako ideologie je vlastně zatím jen kulturním polpotismem ve východoevropském podání, nová fáze normalizace, která vyrůstá s degradace onoho kolaborujícího režimu a jeho projevů. Společné rysy s brežněvovsko-husákovským režimem jsou hledání společesnké opory u ambiciozních nýmandů, opora v měšťáckých vrtsvách a sběr hlasů u těch sociálně dole, kteří věří ve svůj česko-americký sen.
   Klaus buduje svět, v němž lež, krádež a neznalost mají být normou. Naneštěstí je toto Česko, název země sám vysvětluje stav věcí, pod vlivem této vzpoury hlupců již od roku 69. Po naprosté národní očistě se Klaus se svou ideologií snaží zbavit tuto zemi i toho pozůstatku intelektuálních elit a toho, co bych v tomto případě opravdu nazval “slušných” lidí. Guberniální rozměr Česko dle Gogola? Je obdivuhodné, jak z evropské země lze během čtyřiceti let vytvořit ruskou provincii počátku 19. století.

  • Ondřej Wolf Says:

   To je vlastně samostatný miničlánek. Ovšem pan Josef je živým důkazem (stejně jako p. Hvížďala), že se to Klausovi a Klausmanům nedaří tak, jak by chtěli. Pořád si někde slušnost, uznalost a moudrost nachází cestu, jak o sobě dát vědět. Jestli však někde najde otevřené uši - to už je další otázka.
   Ondřej

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy