• Toulání za slovy 14.12.2011

  V rytmu dnů a v rytmu nocí
  v rytmu let a staletí
  v rytmu zrání, v rytmu uvadání
  v rytmu rozlomených pečetí
  v rytmu chladu, v rytmu tepla
  v rytmu Ráje
  v rytmu Pekla
  v rytmu stesku loučení se s tichem
  v rytmu chvíle ovanutí smíchem
  v rytmu deště a hučení horských srázů
  v rytmu horka, v ostnech polárního mrazu
  v rytmu kroků, v rytmu písně
  v rytmu svírající tísně
  - tančíme tanec bytí

  Víříme listím, vodou odtékáme
  vrháme stíny, jichž se stále znovu ptáme
  na tmu
  pod každou věcí obestřenou světlem
  na chlad
  za každým vyzářeným teplem
  vzlínáme k Slunci, řítíme se vzhůru
  do světla – do tmy – padáme do azuru
  padáme převysoko, stoupáme výškou věží
  vrůstáme v roucha žehnajících kněží
  Při každém novém procitání
  v nás znova vzkypí touha po létání
  ta touha Ikarova, ta touha po pádu
  ta touha po Ráji
  ta touha po hadu
  ta touha protrpět zas bolest hříchu
  a znovu slastně hledat pomoc v tichu
  a znovu procítit tu závrať odpuštění
  a zas se vrhnout zpět
  do opuštění …

  Hledáme stopy našich dávných snů
  mizejících kdesi ve skutečnu
  a chytáme se třmenů zdivočelých dnů
  letících kamsi k nekonečnu
  hledáme nové světy za branami bdění
  plujíce nebem v němých bublinách
  a potom prcháme zas před samotou snění
  vyštváni Rybou skrytou v hlubinách
  vznášíme se jak draci k zemi přivázaní
  a přesto zaplatíme převysokou daní
  chytáme se třpytu rozházených prstenů
  svíráme dřevo ztrouchnivělých totemů
  šeptáme slůvka – malá jako snění o písečném zrnu
  ladíme stále znovu tutéž křehkou strunu
  tančíme tanec bytí ve svých vlastních stínech
  tančíme tanec bytí v touze po kosmických synech
  k přežití hledáme na tisíc způsobů
  a přec se tiše propadáme do hrobů…
  …abychom za okamžik povstali však znovu
  věrni odkazu Adamovu

  Svá jména ryjeme do kůry stromů
  tisknem je do mraků, do burácení hromu
  chceme je navždy zapečetit v květu
  chcem jimi šumět v ptačím letu
  chceme je rozlít dálkou jako moře
  chceme je vepsat v smítko na vzdálené hoře
  chceme je rozvát do vesmírných dálek
  chcem jimi dunět v tragédiích válek
  a zas je rozezvonit smíchem
  toužíme prokřičet svá jména tichem
  zaplnit jimi křivky prostoru
  prolomit jimi hradby obzoru
  horám dát obrys našich stínů
  které snad po čase odpoví
  našim synům

  Kroužíme jeden v druhém bezejmenní.

  Kroužíme nad Golgotou s křížem na rameni
  mráz studu nám vždy znovu načervení tváře
  když zahlédnem jen odlesk jakési tiché záře
  k níž lze se věčně blížit
  a lze se vzdalovat…
  proč dokážeme trpět – a zas milovat?
  Proč smíme létat prostorem a vznášet se zas písní?
  Proč smíme křídly bít o stěny našich tísní?
  Co naši touhu přetavuje v zvony
  Co naši bolest tiší, láme, kloní?
  Proč tančíme svůj tanec bytí
  A proč jej smíme tančit
  … žíti?

  Jsme tichu ozvěnou. Odpovědí je mlčení.
  Běžíme stále vpřed, na čelech vypálená znamení
  o cestě volání po božstvech za obzorem
  o cestě vyznačkované válkami a morem
  o věčné pouti travami a pouští písku
  o cestě beroucí si k přelévání moře misku
  o cestě trvající beze jména
  o cestě, která navždy bude němá
  honíme sami sebe v druhém
  spoutáni navždy uzavřeným kruhem
  - našeho tance bytí

  Žilkami listí proudí naše vlastní krev.

  Tančíme tanec bytí lehký jako vzdech
  tančíme tanec bytí tíživý jak hlína
  tanec, jenž roztančila Adamova vina
  ta vina, jíž hřešíme stále znova
  protože smrt …
  ta je vždy děsivě nová

  A proto znovu řvem svou úzkost barvou stmívání
  a znovu šeptáme ji trylkem svítání
  a znovu jdem dál po cestě beze jména
  po cestě, která navždy bude němá
  a znovu umíráme
  a znovu toužíme
  a znovu nad Golgotou tiše kroužíme
  a znovu vzlétáme až nad nebesa
  a znovu naše srdce plesá
  a zase padáme pod tíhou dřeva kříže
  a opět zapadají olověné mříže
  chceme však trpět stále znovu
  v srdci naději Adamovu
  pro kterou opustil Ráj hříchem
  v úzkosti
  před kosmickým tichem

  Žijeme úzkost z propastnosti veškerého bytí
  žijeme závrať jež nás stravuje i sytí
  které se děsíme
  před kterou utíkáme
  k níž se vždy znovu v hrůze přimykáme
  ve které tančíme zběsilý tanec žití
  ve které sdílíme víření všeho bytí
  … a s níž jsme uzamčeni sami v sobě
  tak krutě jako mrtví
  v hrobě
  od něhož není klíč

  Koulí se koulí prokopnutý míč
  A ticho v tichu křičí

  /1987/
  —————————–

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 7:00

 • Comments are closed.

 

Srpen 2018
P Ú S Č P S N
« Lis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archivy