• mf

  Před nějakou chvílí jsem se náhodou dostal ku diskusi, kde jsem mimo jiné napsal, že “komunista zůstane komunistou, i kdyby dvojitá mana s nebe padala.” To jen, že tu podivnou diskusi staršího data teď ne a ne najít. Ale pamatuji si, že v ní vystupovaly i dámy Zuzany.

  Tak jen takové malé osvětlení: Najdete-li znovu ony texty, všimněte si též, prosím, že Karla jsem zahrnul mezi “husákovské děti” - s tímto znakem na konci: :-))) . Jistě se užívá spojení “husákovské děti” jako terminus technicus pro boom porodnosti díky “husákovské” politice podpory porodnosti. No a Karel se narodil také za panování posledního (doufejme) totalitního prezidenta této země. Tak proč to rozčilování? :-) Použil jsem to všeobecněji a vztahuji to pochopitelně i na sebe. Každý z nás, kdo v té době žil, byť jako malé dítě, je jí ovlivněn. Výrazněji pochopitelně ten, kdo prožil za totáče více let. Ale i děti narozené rodičům v době kolem listopadu 1989 nesou s sebou vzorce chování a přemýšlení, které pochytily od svých rodičů.


  Až tak dalších dvacet let, nestane-li se něco zásadního, vyčistí “lampičky” společnosti. Ale aby do nich někdo nenalil olej hořící s jedovatým kouřem, to je úkol nás všech. Takže nechápu, proč je mi spíláno v oné “diskusi,” že ze sebe dělám hrdinu minulé éry a že prý “jen má generace je ta čistá.” to jsem určitě nemohl napsat. Spíše některé velmi nepozorně četly.


  Jsem ročník 1963, takže jsem si “husákovství” užil naplno právě v době, když jsem začal chodit do školy. Žádný disident jsem nebyl. Jako ostatně naprostá většina lidí v tehdejším komunistickém Československu. Má maminka po vpádu Rusáků do naší země již nemohla jako učitelka najít práci (ani s aprobací čeština - ruština) a mého tatínka,
  nechť je památka jeho požehnána, poslali od chirurgického stolu na obvod. Ale s odstupem (ale už dávno i za jeho života) se ukázalo, že to bylo velké štěstí pro tisíce dětí několika generací, které tatínek léčil. Stal se takovou. tehdy už zakázanou, obdobou domácího dětského lékaře. Byl velmi oblíben a doteď si na něj lidé jako na “fousatýho doktora ze Světlé nad Sázavou” pamatují - ze širokého okolí z tohoto bývalého okresu Havlíčkův Brod. Dělal jak nejlépe uměl svou práci. vysvětloval maminkám, jak jimi býti, nebyla to jen denní rutina se stetoskopem na krku a špachtlí v dětském krku.


  Pamatuji se, jak jednou domů přišel s maličkou učebnicí rómštiny Aby uměl lépe vysvětlit vyděšeným rodičům, že jejich capartům určitě neublíží, když je nechají odvšivit. No, rómsky jsem se díky tatínkově dobře míněné iniciativě nakonec naučil já, ale těch pár “cigánských” slovíček od dr. Hübschmannové,
  nechť je památka její požehnána, co tatínek tehdy jednorázově použil, jistě pomohlo otevřít více srdce k porozumění mezi lékařem a vystrašenými a nic nechápajícími rodiči. S těmi dětmi jsem pak chodil normálně do školy (a vši jsem nechytil :-)))


  Jednou mi můj takový starší chaver a na pražské obci dobře zapsaný pán i stále ex post rozhořčený řekl, jak na jedné akci nedávný herec a ministr kultury, který emigroval do USA a po r 89 se vrátil, vynadal veřejně těm, co tu zůstali po invazi Velkého bratra. Víte, většina lidí neumí jen tak odejít. I když je jim špatně. Jistě, někteří to dokázali a ne všichni byli zbrklí a mladí. Někteří museli, jiní doufali, že své schopnosti využijí jinde, protože tady je to “zabitý.” A měli pravdu a svaté právo k tomu. Ale to není lehké - málokdy emigrovaly celé rodiny. Zůstávaly tu často drahé polovičky, děti, stárnoucí a nemocní rodiče,…. Rozhodnutí odejít má vždy fatální následky. A to každý nedokáže. Byť se třeba, jak to vidíme dnes denně kolem nás, se jedná už naštěstí většinou jen o emigraci (či imigraci) ekonomickou.


  Představte si to sami/y na sobě. Něco jiného je odletět na pár týdnů či rok dva třeba do Izraele. A zcela jiná situace nastane, rozhodnete-li odejít z rodné země na neznámo dlouhou dobu. Byť do “země zaslíbené.”


  Nebyl jsem žádný hrdina. Obdivuji lidi,co bojovali slovem i jinak proti totalitám. Obdivuji také lidi, co jako můj tatínek dokázali dělat svou tak vysoce důležitou práci, jíž podle mě zásadní péče o zdraví jiných lidí a “v první linii” je. Od těch druhých se vlastně učím více. Ačkoli “zbaběle” zůstali a tak se nenašel nikdo, jenž by jako poslední tady zhasl.


  Asi to tak mělo a má být. Ti druzí i ti první jsou pro mě hrdiny. Sám jsem v době “totáče” především studoval. Naštěstí obory, kde nevadilo (v 80. létech), že můj tatínek má škraloup, protože veřejně a demonstrativně odsoudil příjezd “spřátelených vojsk” v osmašedesátém. Nebyl to ale žádný disident.
  S těmi “pravými” jsem se setkal takovým mihnutím se na studiích v Budějicích a pak až v prostředí profesionálních muzikantů a herců v době mých studií na HAMU a předtím na vojně. Fakt je, že ta z počátku spíše náhodná setkání mě otevřela oči (naši nás chtěli uchránit jak našeho původu, tak i možných osobně přímo cílených represí státní moci. Ale naučili nás, co znamená tolerance, spravedlnost a co je jen přetvářka, mlžení, malost, zášť, dogmatismus a fanatismus.

  Nevím, jestli jsem byl dobrým žákem, nemohu posoudit. Ale jsem jim za tu možnost “jiného vidění světa” vděčný. Má generace lidí po čtyřicítce sice už “byla v Moskvě, ale šedesát jí ještě nebylo.” tož radit - na to dosud nemáme gebír :-). Tedy neradím - jen vyslovuji to, co říkali kdysi mí rodičové a čemuž jsem se tak vehementně nahlas bránil, jako na FB občas objevuji v textech.


  V žádném případě netvrdím, že jsme lepší než ostatní. Jen už máme za sebou určité zkušenosti. Pro toho, kdo dokázal dočíst až sem, tak se teď opakuji. Je na nás (alejnu) předat své, i negativní, zkušenosti dál. Protože jen tak je šance, že se dnešní mladí, až se dožijí našeho věku, se v nějaké mezní situaci budou moci rozvzpomenout na naše slova i třeba protivné mentorování. Ne proto, že by tak c duchu slyšeli zpětně samou rodičovskou pravdu.


  Ale ty staré zapšklé názory říkali přece lidé, kteří také jednou byli dvacetiletí a pak jim bylo skoro padesát. Jako těm, co teď mohou slyšet jejich hlasy.
  Doufám, že se Vám nestane, abyste zoufale potřebovali takovou pomoc. Ale i v době hojnosti se přiházejí situace, kdy je fakticky každá rada drahá. I ta, o jejíž validitě pochybujeme, nám paradoxně může pomoci správně se rozhodnout. Protože je alternativou a vnímavější nutí hledat další možnosti.


  Jedna z dam se mě v oné zmíněné „ztracené“ diskusi vykřičníkově ptá, kde že jsem byl, tenkrát za Husáka. Částečně jsem již odpověděl. Něco dalšího naleznete např. na www.forst.estranky.cz. Disident jsem jistě nebyl, hrdina také ne (nenechal jsem se s kolegy demonstrativně zatknout samopaly ozbrojenými prieslušníkmi Ľudových milícií a raději jsme vyskočili z okna ředitelny stávkujícího divadla ve slovenském Martině. (Za totáče se v tom městě vyráběly součásti tanků). Co jsem tam s dalšími českými studenty dělal, si zkuste domyslet. :-)


  Ono se to taky revolucuje, když je člověk pln mladistvého zápalu! … Nerozumím žel otázce, kde by prý jedna ze dvou paní Zuzan měla být respektive proč by tu prý podle mne býti neměla. Má-li paní Zuzana na mysli vyhlazení podle nacistů? Nebo působení na FB? Fakt nevím, protože si doslovně nemohu zkontrolovat pro mě ztracený text.


  Nicméně: Rozhodně – vrtět nyní drejdlem (pro nové proselyty: drejdl - jidiš-tajč = hebrejsky s´vivon) čili roztočit kašer káču zakoupenou v telavivském nákupním Dizengoff Center, to není nic proti halachickým pravidlům vlastně. Byť nám zůstane otočeno nahoru ono „pe“ symbolizující, že zázrak velký stal se zde – tedy v Izraeli. Vždyť je to vlastně velký zázrak, že můžeme společně, v rodině i každý/á zvlášť slavit Chanuku, ale také Purim, bar micva, bat micva, nosit cicit i cicis, nechat se zatknout jako aktivistka s talitem u hakotel hamaaravi, zlobit se na lubavičské a nosit štrejml, dělat z obcí prosperující realitky, budovat nové synagogy, nechat bojovat „za záchranu Tóry“ desítky nových konvertitů, vzájemně se hádat o to, který je větší, lepší, skutečný Žid či žid a jaké že písmenko se tam na začátku má psát. Je zázrak, že se můžeme usmívat nad zběsilou horlivostí „v dodržování halachy při sledování éček“ a zároveň nechat tuhnou úsměv na otevřených rtech, když mladí Židé (nebo židé) za přítomnosti rabína – a také Tatíčka našeho sladkého požehnaného – na ty staré očité i tělesné a duševní pamětníky, aby se vrátili do KZ.


  Protože kdyby se nestal zázrak, tak tu, milá paní Zuzano, fakt nejsme.
  Vy ani já ani naši nejmilejší, co nás obklopují. Nevím, zda ve zmiňované diskusi, ale jindy si často připomínám, že po nás Židech, homosexuálech, tehdejších Cikánech čili dnešních Rómech, po jinak smýšlejících politicky, nábožensky a prostě jinak, měli následovat Slované. Tedy i Češi.


  Kdo se kam zařadí, je jeho věc. Ale snad tohle mé psaní někoho uklidní, že bych vyvyšoval svou generaci nad jiné. Vždyť by to byl nesmysl. Všechno se svým způsobem stále opakuje. Až k tomu pověstnému achabovskému turniketu. Před ním budu stát, milé Zuzany, uprostřed dlouhého trojstupu. Vy budete třeba mými sousedkami, ovšem paradoxně každá též uprostřed v trojici. Zdánlivý nesmysl, že? Hm.


  Tak pokud si to nevyříkáme teď a nepodaří-li se nám najít konsensus v tomto světě, tak doufám, že dlouhé čekání na metro jedoucí tunelem za věčným světlem (nebo věčnou tmou, to poznáme) do olam haba nám to definitivně umožní.


  Chag chanuka saméach un gut šábes, gvirotaj! No a jim taky, rabotaj!

  toraa

  ——————————————–

  Foto: Věra Tydlitátová

  ——————————————————————-

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 7:00

 • 19 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Ondřej Wolf Says:

   http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_7259
   Říkali to už včera v ČT i na Nově ve zprávách, odkaz jsem ale našel až dnes na Romea.
   Ondřej
   P.S. V obou televizích říkali, že to muselo být velmi složité na přípravu. To jen pro posílení důrazu, že to není žádná náhoda, ale záměr.
   Ondřej

  • Věra Tydlitátová Says:

   Ovšem, ale ta diskuse, v níž opět figuruje např. jistý brux (známý nick z nacistického prostředí), ta je jasná. Já netvrdím, že to nutně ukradli nějací extrémisté, odhaduji to spíš na zakázku od nějakého ujetého sběratele. Ale náckové už “vědí”, že to ukradli Romové.

  • Blechova Hana Says:

   “komunista zůstane komunistou, i kdyby dvojitá mana s nebe padala.”

   Tak tohle si musim osvojit,to je o hodne lepsi nez rceni,ze byvaly komunista je stejna blbost jako byvaly cernoch,pricemz to ma vlastne rici totez..Jenze pri tom mem by mne nekdo mohl uplne tupe nerknout,ze srovnavam cernochy s komunisty,coz bych opravdu nechtela. Je to proste zalozene jen a jen na nemennosti stavu, Takze zatimco mam radu dobrych znamych mezi cernochy a jsou to bezvadni lide, pak mezi komunisty nikdy pratele mit nemuzu,jejich vadou na krase je prave to clenstvi ….

   Jen dotaz - taky vam nekteri diskutujici rikaji, ze jste “primitivni antikomunista”?
   Ja to slysim pokazde,kdyz se ozvu ze jednou komunista - vzdycky komunista nebo v tom smyslu… Ovsem nijak mi toto oznaceni nevadi, lepe byt primitivnim antikomunistou nez genialnim komunistou:-)

   Diky,je to zajimave cteni, jsme vekove priblizne stejne, takze tak nejak to vnimam podobne.
   Bleska.

  • originalni demokrat Says:

   Jo primitivní antikomunista byl i Augusto Pinochet. A všechny takto označené nepovažuji za špatné. :-)

  • Věra Tydlitátová Says:

   To: originalni demokrat:
   Právě proto se to používá jako nadávka. Často nesmyslně na každého, kdo si dovolí kritizovat komunismus. Také by se mohlo používat “primitivní komunista”, ale to jsem ještě neslyšela - a že jich bylo!

  • Ondřej Wolf Says:

   A co primitivní antinacista?
   Ondřej
   P.S. K té krádeži- náckové “vědí” všechno nejlíp. U zápalného útoku ve Vítkově “věděli”, že to udělali Romové, “vědí”, že Šoa-holocaust vymysleli Židé……
   Tak proč by nemohli “vědět” i teď?
   Zjišťování, skutečného pachatele bych raději přenechal odpovědné kriminalistické práci.
   Narozdíl od nácků nemusím “vědět” všechno nejlíp.

  • Blechova Hana Says:

   Verusko, oznaceni primitivni komunista by bylo nosenim drivi do lesa, alespon podle meho nazoru, kdo jiny mohl vstoupit do KSC nez primitivni jedinec? Takze to je asi jako psovity pes, kockovita kocka nebo blby blbec.
   Ondreji , primitivni antinacista jsem taky jeste neslysela, to je zajimava myslenka…
   A s tou kradezi mas taky pravdu.
   Bleska.

  • Ondřej Wolf Says:
  • Věra Tydlitátová Says:

   No ta diskuse zase ukazuje “úroveň”….

  • Ondřej Wolf Says:

   Ale zastánci obětí se v ní taky najdou, byť v menšině.
   Ondřej

  • Blechova Hana Says:

   Jak je to s tou jehlou a kupou sena? Taky se ta jehla da hledat a pripadne i najit…
   Je to mrzute, ze je tu tolik - no, vsak vite…
   Bleska.

  • Ondřej Wolf Says:

   Vím co myslíš. Jen neznám dostatečně silný jazykový výraz.
   Ondřej

  • Věra Tydlitátová Says:

   Upřesnění, poslední informace:
   -
   Pěti zadrženým mužům je mezi 20 a 39 lety. Policie je znala, protože se do křížku se zákonem dostali už několikrát. Jeden z nich je majitelem stavební firmy, ostatní čtyři jsou nezaměstnaní. Ke krádeži nápisu je podle velitele policie v Malopolsku Andrzeje Rokity vedla zřejmě hlavně touha po zisku, není ale jasné, zda pracovali na objednávku.

   Rádio RMF FM uvedlo, že nápis ukradli pro “šíleného sběratele”, který si ho zřejmě objednal přes internet. Zadavatel “zakázky” pravděpodobně chtěl pětimetrovou ceduli celou, údajní pachatelé ji ale nemohli ukrývat, a proto ji rozřezali na tři části podle jednotlivých slov. Jinak ji ale nepoškodili.

   “Žádný z nich nepatří k neonacistické organizaci,” konstatoval na adresu zadržených mužů na dnešní tiskové konferenci Rokita. Pětici nyní čeká výslech a obvinění z krádeže a poškození historického předmětu mimořádného významu, sdělil zástupce malopolského policejního velitele Marek Woźniczka.

  • Ondřej Wolf Says:

   Doufám, že prozradí, co je zač ten sběratel. Zlo má mnoho podob, každá z nich nemusí mít svastikoidní tvar.
   Ondřej

  • Blechova Hana Says:

   Mne se libi, jak vsichni resi , ze ti, kdoz byli zadrzeni, nejsou neonaciste - to da rozum, ze si nacek neobjedna zlodejnu neceho takoveho u bratra nacka, ale u pitomych zlodeju!!!
   Je nutne najit objednavatele,tam bude zmiji sidlo, ne v tech kretenech, kteri meli provest spinavou praci!!!
   Bleska.

  • Blechova Hana Says:

   Jasne, Ondreji, samo ze to muze byt treba nejaka bolsevicka svine,ono je to naprosto uplne jeden sajrajt - a uz mi ta slusnost zas nevydrzela….
   Bleska.

  • Ondřej Wolf Says:

   Fakt bych raději ještě počkal.
   Ondřej

  • Věra Tydlitátová Says:
  • Ondřej Wolf Says:

 

Srpen 2018
P Ú S Č P S N
« Lis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archivy