Během dvou let v této zemi vzaly mé představy za své. Bylo samozřejmé, že se můj postoj musí transformovat. Bylo třeba opravdu poznat domorodce a jejich zem. Bez jakýchkoliv brýlí.

Myslím, že rok je základ proto, aby se člověk vymanil z vyjeveného turisty bloudícího po povrchu všeho. Pochopitelně rok vcelku. Až pak se nám jiný svět pomalu začne otevírat. Rok je základ a jazyk země. Mluvení v hebrejštině mě totálně vsálo do tamějšího života. Při svém druhém pobytu jsem bydlela v rodině kousek od Tel Aviv. Když má okamžitá reakce v nějaké vyhrocené situaci byla hebrejsky, došlo mi, že jsem lapená.

A co tedy ty mé představy o Holy land? Svatý znamená oddělený k něčemu. Nechci tu teď tento jev rozebírat, ale tato zem nemá na světě obdoby, je jedinečná. Její lidé, její místa, vzduch, vánek, voda, vůně, hluk, ticho, písek, modř oblohy, okr zdiva, cesty, stromy, keře…myšlenky, rozhodnutí, modlitby…

Cítím tu svatost stále, ale jinak než na začátku. Jak to, že je tak jedinečná? Už trochu vím. Dotýkám se tu něčeho původního, setkávám se s počátkem všeho. Ano, původnost, kořeny, základ. Tak já chápu svatost země Izrael. 

LVÍ BRÁNA

P1010182.jpg

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 

P1010184.jpg

P1010255.jpg

MEŠITA MÍSTO CHRÁMU

P1010264.jpg

MEŠITA NA HOŘE MORIA, KDE STÁVAL CHRÁM

david9.jpg 

PAHORKY U JERUZALÉMA 

P1010285.jpg

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ

P1010196.jpgP1010229.jpgP1010231.jpg

ZÁPADNÍ ZEĎ ZBOŘENÉHO CHRÁMU

P1010294.jpg

1.jpg

5.jpg 

P1010221.jpg

P1010223.jpg

ARABSKÁ ČTVRŤ

P1010265.jpgP1010266.jpg

P1010201.jpg

TEL AVIV 

————————————————————————