• Samozřejmě se to šuškalo dávno. Hitlerovi hošani, ale ani Brdští bratři si nemohou financovat své kratochvíle sami. A že jsou zde fondy ze zahraničí, to nakonec není tajemství. Jen se o tom jaksi veřejně moc nemluvilo. Snad abychom si nepohněvali bavorské, ruské, arabské sousedy? Abychom si nepokazili obchodně výhodnou družbu?

  Tak jako tak jsme věděli o penězovodech, které umožňují ostrým hochům z různých táborů bojovníků proti zlotřilému Systému vydávat propagační materiály, pořizovat transparenty a vlajky, hradit cestovní náklady a kdoví co se tak k ideologickému (árijskému nebo třídnímu?) boji všechno potřebuje. Ostatně to víme, že každá sranda něco stojí.

  Jak jsem už psala, občas navštívím Šamanovo doupě. A co ausgerechtet dneska praví moudrý Šaman?

  Nacismus ožívá

  Dneska jsem byl na jedné besedě, která se týkala zrušení Československé vládní komise pro stíhání válečných zločinců v prosinci 1989, což proběhlo v péči premiéra Čálfy a úřadujícího ministra vnitra a vicepremiéra Jána Čarnogurského.

  Jednu informaci jsem se tam dověděl celkem zajímavou, přičemž nejzajímavější na ní je, že ji média vůbec nikde nezveřejnila, ačkoliv se týká mediálně profláklého případu vítkovských žhářů.

  Ti hoši byli financováni Witikobundem. Pro neznalé - Witikobund je nejreakčnější částí sudetoněmeckých organizací a byl založena esesáky, gestapáky, henleinovci a nacisty. Jednou nacista vždycky nacista.
  Němečtí nacisté dnes sponzorují české nacisty, nejen v tomto případě. (Odmítám užívat předpony “neo-”.)


  Nechceme však své spojence v NATO nebo demokratický režim v Německu nebo německé majitele našich novin, anebo potomky bývalých českých spolupracovníků německých nacistů anebo současné české kolaboranty (”stipendisty”), placené sudeťáky zlobit s touto nepříjemně, až bolševicky propagandistickou  skutečností. Nebo jsme tak blbí, že po pětašedesáti letech přistupujeme na nacistickou argumentaci genosse Nižňanského (velitele vražedného esesáckého komanda Edelweiss, agenta NKVD, StB a CIA, hlasatele Svobodné Evropy), který s ní vyhrál soud, jenž byl proti němu veden za vraždění Slováků, Židů a dalších účastníků Slovenského národního povstání.

  Bojoval totiž celý život proti bolševikům…

  Nu a dnes jeho soudruzi bojují i nadále proti všem podřadným rasám  - a české (?) noviny o tom nenapíšou ani ň. Tak alespoň zde v hospodě u hřbitova dávám tuto informaci k dobru:

  Ň!

  Jo, na likvidaci komise a jejích materiálů se podílel i generální prokurátor ČSFR, bývalý důstojník II. správy Stb Böhm Tibor, jenž byl evidován jako agent StB, krycí jméno OBHAJCA, celoživotní obájce neviny zvěčnělého prvního slovenského prezidenta, dobrotivého Dr. Jozefa Tisu. Hezky o panu klerofašistickém prokurátorovi demogratického státu jeho smrti  jeho druh Ján Čarnogurský mluvil jeho druh Ján Čarnogurský:

  “Tibor Böhm bol človekom pevných zásad a názorov a zostal im po celý život verný. Musel sa presvedčiť, že makrospoločenské a globálne trendy nie veľmi rešpektujú jeho dobre mienené želania. Ani v komunistických, ani v postkomunistických podmienkach nezaprel svoje kresťanské a národné presvedčenie. Nezaprel ho pri previerkach v 70-tych rokoch a nezaprel ho v zápasoch 90-tych rokov. Mohol si to dovoliť, pretože bol natoľko dobrým právnikom, že k právnej praxi sa mohol vždy vrátiť. Prostredníctvom právnej praxe sa dokázal vždy udržať nezávislým, čiže slobodným. Taký komplexne svetlý zostáva odkaz Tibora Böhma.
  Nech mu je slovenská zem ľahká.”

  Tak, potomků slovenských klerofašistů jsme se zbavili rozdělením státu - při kteréžto příležitosti se sesterská Slovenská republika zase zbavila většiny svých Židů, kteří přesídlili do Česka. Ale zato se u nás urodili vlastní náckové, placení z Německa sudeťáky…

  Ň!!!

  ——————

  Tak pravil Šaman.

  Já pravím, že sám fakt exotického sponzorování našich čackých revolucionářů není ničím novým, ani překvapivým. Ale za konkrétní upřesnění jsem ráda. Ne že by se s tím dalo něco dělat, ale člověk je rád, když ví, že je za poctivou práci dobře zaplaceno. Aspoň někomu, že?

  Teď se tak ještě podívat na panězovod vedoucí k našim antizákladnistům a jiným dědicům velikého Che Guevary či obdivovatelům osvíceného Mahmúda Ahmadínežáda, Slunéčka našeho jasného, velkého zachránce světa před Židy. Však také poděkování“Gratuluji Hizballáhu k porážce Izraele,” není tak velkou cenou za nějakou tu příjemnou finanční podporu. Šikovní jsou ti naši chlapci, ti se ve světě neztratí.

  —————————————————–

  Poznámky:

  “Od r. 2001 je Witikobund považován ze strany německé zpravodajské služby BfV za extremistickou organizaci. Působí též v Rakousku, kde provádí patrně nejostřejší protičeskou propagandu. Vliv Witikobundu ve Spolkové republice Německo v poslední době vzrostl. Činnost ostatních neonacistických organizací, např. kameradschaftů, se orientovala především na štvaní proti přistěhovalcům, antisemitismus a projevy xenofobie obecně.”

  (Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky: Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2004, str. 15)

  Hizballáh (někdy také Hizbulláh, Hizbu’lláh nebo Hizbu Alláh), anglicky Hezbollah, arabsky ‮حزب الله (Boží strana), je libanonská šiítská politická a militantní teroristická organizace.

  ———————————————————–

  AKTUALIZACE

  ———————–

  Vzhledem k tomu, že diskuse ohledně propojení našich nacistů s německými neustává a jsem v ní občas jmenována coby nevzdělaná a hloupá naivka, která věří Šamanovi, zatímco by měla raději věřit osvícenému panu Tomáši Pecinovi, uvádím zde pokračování argumentace a diskuse z Šamanova doupěte:

  -

  Šaman: Proč ten zdroj nejmenuji

  V pátek jsem sem hodil krátký článek o jedné přednášce, které jsem se účastnil (Nacismus ožívá), v jehož rámci jsem zveřejnil krátkou informaci o žhářích z Vítkova: “Ti hoši byli financováni Witikobundem.” Jistý Anonymní k tomu zaslal komentář: “Ta “informace” byla asi ze zdroje “jedna paní povídala”. anebo proč ten zdroj nejmenujete, Šamane?”
  Dříve, než na tuto otázku odpovím, zveřejním zde několik příbuzných informací, jejichž zdroj jmenuji.


  Stejnou otázku, vlastně už i odpověď, zveřejňuje na svém blogu Slepecká hůl pan Tomáš Pecina:
  “Další ideodiversní centrála odhalena!
  O objev se postaral Jan Kovanic alias Šaman, jinak komunista naruby do morku kostí, a jeho zdrojem je důvěryhodná agentura JPP neboli Jedna-Paní-Povídala. Kvalita informace je tedy pochybná, což nikterak nevadí, aby ji duše čisté a kritickým myšlením nezasažené jako Věra Tydlitátová nevydávaly bezmála za pravdu Boží.
  A jaká že je to informace? Šaman zjistil, kdo financoval vítkovské žháře: byla to sudetoněmecká organisace Witikobund, tato, jak autor s půvabem upomínajícím na někdejší Rudé právo píše, “nejreakčnější část sudetoněmeckých organisací, založená esesáky, gestapáky, henleinovci a nacisty”.
  Docela komická představa: osobně mám k Witikobundu, úctyhodnému sudetoněmeckému spolku, určité výhrady, ty jsou však směřovány výlučně vůči jeho nacionalismu, jenž je mi cizí. Představa, že by tito vážení pánové a dámy přispěli na něco tak obludného, jako je rasistický útok ve Vítkově, je skutečně jako z jiného světa. Což pochopitelně nevadí, aby se jí primitivní koryfejové, jak říkávají čeští emigranti, ideologie marxismu-kapitalismu, nezaštiťovali a nepoužívali ji k vyvolávání xenofobie, protiněmecké hysterie a pocitu strachu.”
  (Vystavil Tomáš Pecina v 15:51 na svém blogu)

  “Vážení pánové a dámy” z Witikobundu podle přesně stejně úctyhodného pana Tomáše Peciny jsou českým ministerstvem vnitra označeni poněkud jinak:

  “Pozornost si rovněž zaslouží organizace bývalých sudetoněmeckých nacistů – Witikobund, který v prostředí landsmanschaftů šíří protičeské názory. Programem organizace je odstranění tzv. „zločinných Benešových dekretů“ a odčinění údajných válečných zločinů Spojenců a jejich stoupenců na německém národě. Dále program obsahuje vymýcení tzv. lží o zločinech Němců za druhé světové války a pranýřování tzv. holocaustové kultury jakožto projevu neněmeckého způsobu myšlení. Kromě Bavorska je na německém území jeho nejsilnější složkou organizace v Severním Porýní – Vestfálsku. Od r. 2001 je Witikobund považován ze strany německé zpravodajské služby BfV za extremistickou organizaci. Působí též v Rakousku, kde provádí patrně nejostřejší protičeskou propagandu. Vliv Witikobundu ve Spolkové republice Německo v poslední době vzrostl. Činnost ostatních neonacistických organizací, např. kameradschaftů, se orientovala především na štvaní proti přistěhovalcům, antisemitismus a projevy xenofobie obecně.”

  Zdroj: Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003), kapitola IV. Situace ve středoevropském geopolitickém prostoru.

  Zpráva ministerstva vnitra pochází z roku 2005 a zcela jistě ji nepsali redaktoři Rudého práva. Tu se jenom opakuje stará známá nordická lest, podle které se náckové pasují za bojovníky proti komunismu, a každý, kdo se postaví proti náckům, je “komunista naruby do morku kostí” (před sedmdesáti lety by stejní týpci napsali “židobolševik”).

  Jaký jsem komunista, či komunista naruby(?) už asi odhalil každý čtenář Šamanova doupěte - jak na Neviditelném psu, tak i v mé hospůdce U hřbitova. No a v úctyhodnost pana Tomáše Peciny asi uvěří každý člověk, který mu fandí v jeho snaze založit “Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku”, kde byl členem přípravného výboru. Ovšem tuto úctyhodnou snahu “bolševičtí úředníci” Ministerstva vnitra (s ministrem Martinem Pecinou v čele:) v srpnu 2009 zhatili. Což neznamená, že jeho boj skončil…

  S pány typu Tomáše Peciny a úctyhodných členů vlasteneckého spolku Witikobund se chce spolčit například A.S.Pergill v boji proti muslimům, (to se ale pletete, ASP, jak uvidíte níže), jako své antihrdiny je na svou hruď určitě dychtivě antipřivine i antivlastenec větší, zatímco normálnější návštěvníci hospůdky s nimi budou diskutovat jako s normálními lidmi.

  Pro jiné přítomné, než Většího vlastence trapně dementuji jeho trapnou “chválu”, podle níž jsem napsal další “obžalobou agresivního revanšistického Německa”. Zmínil jsem jen Witikobund, které samo “revanšistické Německo” považuje za pravicově extrémistickou organisaci a naše ministerstvo vnitra jako organizaci neonacistickou…

  Zmrzačit mnohorozměrný svět jen na dvojrozměrnou bipolární linii (kdo není s námi, je proti nám) je příznakem celkem běžné duševní choroby, která zachvacuje hlavně politiky. Jestliže pravdivá slova lidí o současné středoevropské neonacistické politice, jako napsal třeba Větším vlastencem zmiňovaný učitel Oldřich Podlipný (…Vliv a působení neofašistů z Německa v ČR je zřejmý a přímý. Nejde jen o společné srazy, akce, o pouhou účast skupin neofašistů z Německa u nás. Jde o to, že z Německa jsou akce neofašistů ve východoevropských zemích a na Balkáně přímo řízeny a koordinovány… Hlavním politickým úkolem neofašistů v ČR je získávat podporu od části veřejnosti. Dostat se do některých radnic ve městech. Odtud pak rozvíjet další aktivity…) bývají otištěna z českých novin pouze ve starostalinistických Haló novinách, pak to svědčí zejména o nedostatečnosti jiných novin v této tematice - zejména, když slova pana učitele prakticky kopírují pravidelné zprávy ministerstva vnitra o extrémismu!

  Upozornění na vyloučení objektivity: Moje hodnocení pana Tomáše Peciny nemůže být objektivní, neboť ho nemám rád od doby, kdy jsem o něm napsal: “V této válce” (kterou proti nám vede Bin Ládín) “je zrádce. Má mé hluboké pohrdání.” Toto vyjádření bylo zveřejněno v článku Schvalovač mrtvol, kterým jsem reagoval na mediální blemtanici ohledně trestního stíhání toho pána za jeho výrok k atentátům 11.9.2001, jímž na Britských listech bojoval za ochranu demokracie: “Využívám svého práva na svobodu projevu, zaručeného článkem 17 Listiny základních práv a svobod, a prohlašuji, že schvaluji teroristický útok, provedený 11. září 2001 na Spojené státy.” Politické právo na svobodu projevu vyslovil jakožto podporu svobody slova předsedy “Národně sociálního bloku” Jana Kopala, jenž 15.11.2001 na demonstraci svého Národně sociálního bloku pravil: “Země, jako je Spojené státy, která v minulosti napáchala tolik zla, podporovala v podstatě mezinárodní terorismus, sama se účastnila misí, jako byla Jugoslávie, kde nešlo o nic jiného než o vraždění civilních obětí, tak si nic jiného nezaslouží, nežli takovýto útok.” Načež dodal, že Usáma bin Ládin by se měl stát vzorem českých dětí. Pecina tak upřednostnil Kopalovo politické právo za lidské právo na to nebýt zavražděn, a to v době (20.11.2001), kdy ještě nebyly sesbírány všechny kosti upálených či rozdrcených lidí!

  “Národně sociální blog”, dříve “Vlastenecká republikánská strana”, nakonec nezískal registraci tohoto názvu ministerstvem vnitra, a nechal se posléze zapsat jako “Pravá Alternativa”. Samotný Jan Kopal byl už roku 2002 z partaje vyhozen, naposledy se objevuje jako fýrer občanského sdružení “Národní domobrana” (2008)… Tyto spolky jsou označovány pro svůj slovník a pro své akce jako “neonacistické”, já jim říkám (dle mne přesněji) “nacistické” či “náckovské”. A kdo podporuje nácky (Jana Kopala), je u mne sám nácek (Tomáš Pecina), a ze své hospody ho vyhodím, i když nepáše žádný “trestný čin”…

  (BTW:Podotýkám ještě, že pan Tomáš Pecina už Britské listy neredaktoruje - od té doby, co se s ním občanské sdružení Britské listy pohádalo kvůli jeho “neochotě vyúčtovat” v hospodaření spolku půl milionu korun, které se někde ztratily a podalo na něj kvůli tomu trestní oznámení. Které policie posléze odložila.
  Dodám pro vyváženost, že také na mne bylo podáno trestní oznámení - že jsem totiž jistého neonacistického tvora ve svém článku Náckové národa Švejkova označil za nácka. Předložil jsem logický sled důvodů, který vyšetřovatele přesvědčil, že není trestné označovat neonacisty za nácky, a toto trestní oznámení policie odložila…)

  Tak, a teď konečně k té štěpné informaci: To, že němečtí náckové podporují české nácky si různé paní povídají už několik let. Například zde:
  Jedna paní povídala: Sudety Němcům…

  Identitu mnou zmiňované jedné paní, co mi to povídala, zde uvádět nebudu - až pouze pokud by si to sama výslovně přála. Ostatně ta paní má na krku už dost trestních oznámení a přímých výhrůžek, jak od politiků demokratického českého státu, tak od úctyhodných německých občanů, nacistických vrahů. Odvolám se zde na právo novináře tajit svůj zdroj informací. Pro přesnost uvádím, že ta informace není ověřená (nemám druhý zdroj, nemám důkazy - jen prohlášení jedné paní, která to povídala). Nicméně je zajímavé, jakou odezvu zveřejnění tohoto hospodského tlachu v zastrčené špeluňce s návštěvností 100-200 hostů denně, vyvolalo - zejména v kruzích, hájících politická práva nácků a teroristů…

  Ještě přidám dvě odpovědi štamgastům:
  Štamgastovi (Dobrá, dneska je výročí, ale stejně takovej záchvat logoreje je na pováženou. Neměl by hospodskej zavolat doktora?): Tady by se, štamgaste, uživil celý psychiatrický ústav. Řešením by bylo stopnout debaty - ale v hospodě, která byla kvůli debatám založena, by to bylo poněkud divné. Zatím jsem stopnul jen jeden explicitně antisemitský komentář. Nemám však čas číst všechny komentáře, proto je možné, že jednou zavřu celou hospodu - a pak se budou moci producírovat mí hosté pouze pod svými občanskými jmény na jiných webech - což někteří z nich ostatně už činí.

  STK (Bude dneska za hřbitovem nějaký fotbal? Či snad demonstrace? Nebo co tu dělá takové množství neznámých Gesichtů?) No, je ten dušičkový a haloweenský čas, Kocoure. A zetlelé mrtvoly vylézají z hrobů. A některé nejsou ani tak zetlelé - září evidentním zdravím: Nacionalismus, nacismus, antisemitismus - i když si říkají jinak. Tlemí se a dobývají se do hospody se slepeckou holí v ruce, Hledajíce, koho by s ní zmlátily…

  Psáno v Praze dne 7. listopadu 2010

  PS: Za druhý zdroj nepovažuji zde uvedenou informaci jiné jedné paní (MfDnes), která cituje jinou paní (Týden).

  ——————————-

  Diskusi štamgastů si můžete přečíst ZDE

  —————————————————————

  —————————————————————

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 9:34

 • 4 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Ondřej Wolf Says:

   Mám pocit, že se “nenáviděnému systému” náckové, fašouni, ultralevice a spol. docela hodí. Zaměstnají lidi, pro které lidská práva, občanská společnost a pod. nejsou prázdný pojem.
   A když “to přeženou”, hodí se taky. Pro jejich špínu (nezpochybňuji její míru a závožnost) není tak vidět límečkovou špínu “high society”
   Ondřej

  • Ondřej Wolf Says:

   P.S. To taky něco stojí. Obvykle něčí zdraví nebo život.
   Ondřej

  • Ondřej Wolf Says:

   Únava, únava, rezignace…..
   Ondřej

  • S. Netzer Says:

   “Ti hoši byli financováni Witikobundem.”
   Tečka. Žádná zmínka o tom, odkud tato informace pochází. Takovou “informaci” nemohu brát za bernou minci, i když, nebo spíš právě proto, jak tvrdíte “se to šuškalo už dávno”. Někteří, a z nich jmenovitě Šaman, musí tenhle opelichaný přízrak nacismu neustále křísit. Jednak musí ukojit svou národoveckou obsesi, a taky dát průchod svému vansittartismu. Proto je neobjektivní, a takové “informace” z jeho pera je nutno brát s rezervou. Při četbě jeho článků mívám občas dojem, že se domnívá, že sudetští Němci usilují o světovládu.
   Mimochodem Verfassungsschutz hodnotí Witikobund jako pravicově extremistickou organizaci už od roku 1967.

 

Duben 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archivy