• terezin2

  Argumentační vzorec antisemitismu

  Argumentační vzorec pravicově extremistického antisemitismu
  (Aktuální vývoj - zpracován německým Spolkovým úřadem na ochranu ústavy - stav listopad 2005)

  /…/
  Antisemitismus je nejmenší společný jmenovatel pravicového extremismu v Německu.
  /…/


  Politický antisemitismus

  Ať už jde o “vysvětlení” teroristického útoku 11. září 2001 nebo tsunami v roce 2004, která se šíří po světě, v obou případech mají vysokou konjunkturu teorie spiknutí. Ve své většině nejsou pravicově extremistické, nicméně všechny sledují podobnou základní konstelaci. Teorie spiknutí nabízejí pro komplexní fenomén světový dějů zdánlivě jednoduchá vysvětlení, která ve své většině zřetelně poukazují ty, kteří za ně nesou odpovědnost. Tímto způsobem se samozvaní autoři předvádějí jako obhájci veřejnosti, která je údajně vědomě držena v nevědomosti a které oni chtějí osvětlit a odhalit domnělé tajné postupy a aktivity, konané v pozadí.
  Uvnitř německého pravicového extremismu obíhají především antisemitsky motivované teorie spiknutí, které podsouvají imaginárnímu společenství “Židů” či zvláště konspirativně organizované jejich části, že chtějí dosáhnout světovlády. Běžný vzorec se opírá o předpoklad, že jejich domnělá finanční moc má pod kontrolou po celém světě média, vlády a především zahraniční politiku Spojených států. S jejich pomocí naplňují dlouhodobý cíl “nového světového uspořádání” či “světovlády”, spravované pod jejich vedením. Důsledná difamace demokratických institucí a zvolených politiků jako prodloužených rukou cizích zájmů má vést k podkopání důvěry v demokracii vůbec.
  /…/
  Antisemitští teoretici spiknutí sázejí na kódová slova, která jsou z hlediska trestního práva nestíhatelná, nicméně pro zasvěcené čtenáře slouží jako synonymum pro “židy”. Zmiňována je tu příkladně velmi často užívaná formulace americké “východní pobřeží”, kterému je podsouván úmysl škodit světu ve spojení se židovskými bankami a jejich finanční mocí. Podobně slouží i často citovaný pojem “vysoké finance”, který zdůrazňuje údajnou vazbu na (židovský) bankovní dům Rothschildů.
  Příklad:
  K nejznámějším představitelům pravicově extremistických teoretiků spiknutí patří rakouský autor Gerhoch Reisegger… Pro něho znamená zřízení “nového světové uspořádání” následující:
  (”Nové světové uspořádání”) vyžaduje “soustředěné” úsilí právě oněch “knížat světa”, jejichž vláda na světem je zdánlivě nalomena. Jejich hlavními městy jsou Washington nebo New York, “východní pobřeží”, s jeho prostředky odpoutaného finančního kapitalismu, s penězi zrozenými z jeho vůle (”fiat money“), nejnásilnější (a největší násilí činící) vojenská mašinérie, vůdčí síly, moderní tajné služby a vláda nad médii.”
  /…/

  -
  Pravicově extremistická esoterika

  -
  Jistý zvláštní případ, který si zaslouží v mnoha ohledech pozornost, představuje pravicově extremistická esoterika. Napojená na esoterická teorie, často vnitřně provázaná s uvažováním, charakteristickým pro teorie spiknutí, využívají pravicoví extremisté příležitost napojit se na nepolitickou esoterickou scénu a prosáknout sem s myšlenkový zbožím antisemitismu a revisionismu. Jakousi funkci předjezdce tu již dnes splnil nejznámější esoterik a pravicový extremista Jan Udo Holey, který uveřejňuje pod pseudonymem Jan van Helsing. O počátku 90. let jeho práce, vydaná ve dvou dílech, “Tajné společnosti a jejich moc ve 20. století” dosáhla nákladu zhruba 100 tisíc výtisků. Stále rostoucí počet pravicově extremisticky ovlivněných knih přetéká před hrany esoterického trhu. Obsahy se podobají jedna druhé s výjimkou nepodstatných jednotlivostí. Většinou tu je líčeno celosvětové spiknutí iluminátů - vyznačujících se židovským původem - vedoucí ke škodě světa, zvláště pak Německa. Jsou odpovědní jak za obě světové války, tak za totální kontrolu politického a společenského života s cílem dosáhnout “světovlády”. Jako argumentační báze, jíž se nelze zřeknout, se tu zcela otevřeně užívají “Protokoly sionských mudrců“, a to v různých formách a v doprovodu rozličných mýtů. Sama obecně známá skutečnost, že jsou “Protokoly” zfalšovány , rozhodně nevede k tomu, že se autoři zřekli tohoto “zdroje důkazů”.
  /…/
  …esoterik Stefan Erdmann se ve svých tezích “Protokolů sionských mudrců” zastává:
  Tisk je v duchu Protokolů bezmála zcela řízen neviditelnou světovládou a národy neustále bombarduje směsí omylů, lží a pokrytectví. Aby bylo možné v západních demokraciích udržet tuto diktaturu, je zapotřebí dostatečně dlouho národy zpracovávat lžemi, dokud nezačnou tyto lži považovat za pravdu.
  Odhalení “Protokolů” jako falsa Erdmann nenapadá:
  I když původ a vznik protokolů bavorských iluminátů nejsou dodnes s konečnou platností vysvětleny, jedno je nepochybné, že se podle nich postupuje.
  Stejně nepatrně se nad pravostí “Protokolů” trápí pravicový extremista Horst Mahler, když útočí na Židy:
  Vědomě pracují (Židé) na zničení ducha národa a usilují o panství nad národy. Proto jsou Protokoly sionských mudrců - i když se tu přitom jedná o falsum - autentickým svědectvím o židovském duchu .
  /…/

  —-
  Antisionistický antisemitismus

  —-
  Na pozadí eskalace blízkovýchodního konfliktu po vyvolání druhé intifády v roce 2000 získává antisionistický antisemitismus výrazně na významu. Nejde o jev, který by se omezoval jen na pravicový extremismus. Nalezneme ho s celou řadou rozličných motivací a ražení také v islamismu.
  Antisionismus bychom z dnešního hlediska měli chápat jako odmítnutí práva na sebeurčení národa a - v neposlední řadě - práva na existenci Izraele. Ne každá antisionistická argumentace je ale extremisticky motivovaná. Například některé skupiny ortodoxních Židů odmítají izraelskou státnost z náboženských důvodů. Stejně tak nelze okamžitě značkovat jako antisemitskou kritiku jednotlivých rozhodnutí izraelské vlády, i když jde o kritiku, vyslovovanou veřejně v rámci poltického diskursu a mající i dílem zásadní ráz. Pravicoví extremisté nicméně využívají právě postoje, ve veřejnosti velmi rozšířené, k Izraeli kritické a mezitím dokonce k Židům latentně nepřátelské jako hybatele, které mají naplnit antisemitským obsahem zmiňované výhrady. Připojují se proto často ke kritickému hodnocení izraelské politiky na Blízkém Východě. Poukazují tak na to, že odpovědnost za politické kroky státu nese jakési imaginární židovské společenství. Měří tu ale dvojím metrem. Na straně Izraele vyžadují většinou na prvém místě mravné chování v míře, které lze sotva od jiných národů vyžadovat či očekávat. Pro pravicové extremisty srovnávání postupů izraelské vlády vůči Palestincům se zločiny, kterých na Židech dopouštěl nacistický režim, nabízí nejen příležitost k obecné difamaci státu Izrael, ale i k relativizaci zločinů Třetí říše. Tak dosahují prohození role oběti a role pachatele. “Židé” tu jsou napadáni jako pachatelé
  Uvedeným způsobem se pravicoví extremisté pokoušejí zatemnit vlastní historickou odpovědnost a rovněž zpochybnit jako nespravedlivá německá finanční odškodnění určená obětem Holocaustu.
  Odtud pak pramení motivace stavět na odiv solidaritu (z pravicově extremistického hlediska utlačovaných stejně “Židy” jako Německo) s Palestinci na shromážděních a průvodech, v nichž kráčejí s palestinskými vlajkami anebo účast demonstrují palestinským šátkem na krku.
  Velmi často jsou antisionistická prohlášení protkána skrz naskrz myšlenkami teorií spiknutí. Pravicoví extremisté běžně poukazují na údajně tabuizovanou kritizovatelnost Izraele díky židovské moci, která po celém světě má pod kontrolou média a politiku. Dokonce podpora Izraele ze strany Spojených států tu platí jako indicie celosvětového židovského spiknutí.
  Působení globalizace, která je částí společnosti vnímána jako hrozba, se v této souvislosti velmi hodí. Poukaz na ni má vliv na rozvoj antiamerických resentimentů (nenávistí). V konečném důsledku však cílí na Židy a Izrael, údajně působících ze zákulisí. Přijde potom vhod klasické antisemitské klišé, které je Židům po staletí podsouváno. Totiž mimořádný tah po penězích. Aby dosáhli co možná největšího zisku, rozehrávají jednotlivé národy proti sobě.
  Příklad:
  Pravicově extremistický publicista Harald Neubauer velice ostře zaútočil v časopise “Nation und Europa - Deutsche Monatshefte” na Izrael a Spojené státy. Podsunul jim společné úsilí o světovládu:
  Zatímco v Německu nepřetržitě lamentují nad nebezpečím antisemitismu, vyrábí Izrael hřebíky s hlavičkou - hřebíky do rakve. Kdokoli se vážně postaví expansi židovského státu do cesty, je zničen. Sankcí se pachatelé nemusejí obávat. Jakmile Spojené státy sezvou “světové společenství” na kávičku, musejí se podřídit americkému vetu. /…/ Američané a Izraelité jsou jako pes a ocas. V tomto případě ale jeden přesně neví, kdo kým vrtí. /…/ Jejich osa zla se ale jedním stát nesmí: Hybnou vlnou, vedoucí k novému světovému uspořádání.
  /…/

  ————–

  Související link:
  Český rozhlas 6 a Obec spisovatelů o antisemitismu

  V porovnání s chaoty jsou to slušní hoši

  Foto Ivan Štern: Terezín - ulice ghetta se sídlem Rady starších

  Se souhlasem autora převzato ze stránek

  www.rozhlas.cz

  —————————————

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 8:00

 • 5 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Věra Tydlitátová Says:

   Ilustrační příklad z webu Zvědavec a zrovínka o nás: http://www.zvedavec.org/komentare/2009/07/3234-lpa-jako-e-klon-radikalniho-literarniho-kritika-koniase.htm
   Koukla jsem na ten blog pana Stočese na iDNES, inu, jsem ráda, že už na iDNES nepůsobím. Působí tam už taky všechno možné. Tohle je autor tak dobrý možná pro Blesk, ani to ne, ale když má Zvědavec takovéto zmatené zastánce, je to fajn.

  • Ondřej Wolf Says:

   Ke Zvědavci:
   Babylon: b - l - l, b - l -’. Jan Heller má pořád pravdu. Babylon = bláboliti
   K Ivanu Šternovi:
   Čtu teď “Bratři Himmlerové - příběh německé rodiny” od Katrin Himmlerové, s celým Šternovým cyklem koresponduje a rezonuje, až mne z toho mrazí. Zároveň popisuje mnoho analogií s dneškem, třeba i účelové zmírnění přímých antisemitských výroků pro větší společenskou stravitelnost, tehdy před oněmi fatálními volbami……A na Zvědavci je to patrné.
   Pozn. Jméno autorky “Bratrů Himmlerových” není náhodná shoda jmen. Jedná se o praneteř H.Himmlera, kniha je její pokus vyrovnat se s minulostí.
   Jablko v jejím případě spadlo hodně daleko od stromu.
   Ondřej

  • Ondřej Wolf Says:
  • Ondřej Wolf Says:

   Není to dnes náhodou, potřebovali vyhrožovat. Amnesty International dnes po celém světě pořádala manifestace a demonstrace na podporu opozičních Íránců. Ale vím to až teď ze zpráv.
   Ondřej

  • Ondřej Wolf Says:

   V Plzni zakázána naci - demonstrace, oslava výročí pobočky Autonomních nacionalistů- ze zpráv v rádiu
   http://www.countryradio.cz/
   (texty zpravodajství kolují v pravém horním rohu obrazovky)
   Ondřej

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy