• sibenice  -

  I když současní neonacisté se ve své podstatě nijak neliší od nacionálních socialistů (nacistů), jejich vystupování navenek nabývá stále “kultivovanější” podoby. Můžeme je sice nadále popisovat jako hnutí, které opovrhuje demokracií, občanskými a lidskými právy, nadřazuje “skupinu” nad jednotlivce, vyznačuje se antisemitismem, záští k cizincům, antiamerikanismem a antikapitalistickými postoji, ale jejich proměněný jazyk, jakoby nám nedával za pravdu. Předstírá, že sdílí naše hodnoty - jen trochu jinak. Na webové stránce německých neonacistů najdeme článek s lákavým nadpisem: Porozumění mezi národy cestou rovnoprávnosti a sebeurčení. Kdo by se nepodepsal! Udělá však chybu ten, kdo nečte dál: Politické změny mocenských seskupení v Evropě a ve světě vyžadují nové nasměrování německé a evropské zahraniční a bezpečnostní politiky. Je stále zřejmější, že “západní hodnotové společenství” je pouhým nástrojem americké zájmové politiky. To musí být změněno… A jsme doma! Má-li někdo dojem, že některé výroky silně připomínají rétoriku extrémní levice, nešálí ho smysly. Je tomu opravdu tak! Oba extrémy mají k sobě politicky vskutku velice blízko.

  synagoga

  Co je pravicový extrémismus?


  Co je pravicový extremismus?  Nedivte se, když narazíte na různé definice pravicového extremismu - pojem je to mnohovýznamný a nepřesný a badatelé se o něj spoří. Přesto lze postihnout podstatu pravicového myšlení: Zásadně odmítá svobodu a rovnost (ve smyslu rovnocennosti) pro všechny lidi. “Pravicový extremismus” je kombinací různých postojů - některé z nich jsou rozšířeny natolik, že prosakují až do většinové společnosti.
  Dosud se tedy odborníci o definici pojmu “pravicový extremismus” přou. Z podnětu široce pojatého výzkumu mezi lidmi na to téma, požádala Nadace Friedricha Eberta - (Friedrich-Ebert-Stiftung) v roce 2006 jedenáct vůdčích sociologů, aby se sjednotili na jednom vymezení. Vyšlo z toho následující:
  “Pravicový extremismus představuje myšlenkový vzorec, jehož závazným znakem je představa o lidech, vzájemně nerovnocenných. Projevuje se v politické oblasti jako afinita (příznivý náhled) k formám diktátorské vlády, k šovinistickým postojům, k ospravedlnění a obhájení nacionálního socialismu. V sociální oblasti se vyznačuje antisemitským postoji, nepřátelstvím k cizincům a sociálně darwinistickými názory.”
  Pravicově extremistické myšlení je tedy kombinací rozličných nelidských postojů, například rasismu, antisemitismu a nacionalismu, sexismu (diskriminace z příčiny pohlaví), autoritářství (sklon upřednostňovat diktatury) a šovinismu (víra v nadřazenost vlastní národní či etnické skupiny). Pravicoví extremisté věří například tomu, že příslušnost člověka k jisté etnické skupině má pro něj veliký význam. Právě ona má předurčovat každou jeho schopnost, jeho chování a myšlení. Národovečtí pravicoví extremisté - například v NPD (Nationale Partei Deutschland - Národní strana Německa) - výslovně požadují, aby se každý jednotlivec i se svými zájmy podřídil kolektivu (národnímu společenství). Velmi často v dobrém vzpomínají na nacionální socialismus. Jeho zločiny naopak s úporností zpochybňují.
  Prvky pravicově extremistických ideologií jsou velmi rozsáhle roztroušeny po celé společnosti. V jistém smyslu pojem “pravicový extremismus” je zavádějící. Vnucuje představu, že se vyskytuje jen mezi malými skupinkami na okraji společnosti. Studie Sinus institutu z roku 1979/1980, která vznikla na základě vládní zakázky, zjistila, že existuje zhruba třinácti procentní podíl spolkových občanů, kteří sdílí uzavřený, pravicově extremistický světový názor. Vedle toho 37 procent občanů sdílelo autoritářské postoje, které badatelé označili za “mosty na cestě doprava”.
  Krátce po sjednocení Německa srovnatelné průzkumy ve východním a západním Německu ještě ukazovaly, že pravicově extremistické postoje jsou v nových spolkových zemích méně rozšířeny, než byly ve starých. Poměr se mezitím ale změnil. O tom svědčí volební úspěchy ve východním Německu. Studie Nadace Friedricha Eberta (Vom Rand zur Mitte - Od kraje do středu) zjistila, že souhlasné postoje s pravicově extremistickými výpověďmi se vyskytují ve VŠECH spolkových zemích a ve VŠECH společenských vrstvách a věkových skupinách. Pravicový extremismus tedy není ani problém východního Německa, ani problém mládeže. Dvacet šest procent dotázaných kupříkladu souhlasilo s následující výpovědí: “Co nyní Německo potřebuje, je jedna jediná silná strana, která v sobě ztělesní veškeré národní společenství.” Třicet sedm procent vidělo v cizincích především sociální příživníky, osmnáct procent považovali “vliv Židů” za “příliš velký”. Ostatně zášť vůči cizincům a vychvalování diktatur je na Východě ještě více rozšířena než na Západě. Naproti tomu antisemitismus a obhajoba nacionálního socialismu má větší zastoupení u západních, než u východních Němců.
  /…/
  Pravicově extremistické postoje nutně nemusí automaticky vést k pravicově extremistickému chování. Dokonce ne všichni občané, kteří zastávají pravicově extremistický světový názor, nutně volí pravicové extremisty. Jen menšina pravicových extremistů (nejčastěji mladí muži) své nenávistné postoje k lidem proměňují v konkrétní násilné skutky. Volební výsledky NPD nebo rozsah pravicově extremistické kriminality proto problém nezobrazují plnohodnotně.
  Organizovaná extrémní pravice se skládá z mnoha rozličných skupin a proudů, které se od sebe liší ideologickým směřováním. Částečně spolupracují, částečně si konkurují nebo dokonce spolu bojují. Abychom popsali jejich ráz (charakter), často používáme neostré pojmy “pravicově radikální” nebo “pravicově populistický”. Pokud bychom měli být přesnější, měli bychom označit každý z prvků extrémně pravicového myšlení a mluvit tak o skupinách “rasistických”, “antisemitských” nebo “autoritářských”.

  ———————

  Související linky:
  Síť proti nacismu: pravicový extremismus
  Nadace Fridricha Eberta:Friedrich-Ebert-Stiftung
  Týdeník DIE ZEIT
  Němečtí neonacisté: NPD

  Hnědé zlo se probouzí k životu

  ———————————–

  Foto Ivan Štern:

  1. Nacistické šibenice - Berlín - Plötzensee

  2. Dohasínající měsíc nad plzeňskou synagogou
  —————————-

  Se souhlasem autora převzato ze stránek

  www.rozhlas.cz

  ——————————————————————-

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 8:00

 • 6 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Ondřej Wolf Says:

   Jenom nevím, co je na tomto druhu extremismu vlastně pravicové.
   Kolektivistické sklony jsou pozorovatelné i u D. Landy, v záznamu koncertu tuším že naVyšehradě (?), abychom se podívali i domů.
   Ondřej

  • Věra Tydlitátová Says:

   Jasně, přirovnání ke kruhu je mnohem přesnější.
   Také mě teď napadlo, že naši naziboys nejsou vůbec tak sofistikovaní jako jejich němečtí páni, naši se nějakou kultivovaností vůbec neobtežují a směle velebí Třetí říši a její šéfy. Taky ta jejich propaganda je někdy (ne vždy) na úrovni putyky 4. cenové skupiny nebo mejdanu zvláštní školy. Mají se chlapci hodně co učit u svých vzorů…

  • Ondřej Wolf Says:

   Však taky jinak nemají na co navázat, z 4kové putyky vzešli a jinou myšlenkovou základnu než Třetí říši nenajdou-žádná není. Ta ale také pochází z hospody, v Mnichově.
   Ondřej

  • Jirhant Says:

   Paní Tydlitátová, souhlasím. Však také oni se se také od svých vzorů pilně učí. Za prvé republiky se komunisté jezdili učit do Moskvy, jak zakroutit krkem čs. buržoazii. Dnes naši náckové jezdí do Wunsiedelu uctít památku nazipohlavárů. A nejen tam: Pan Ladislav Malý proprii verbi říká: “Delegace Dělnické strany byla vloni v září pozvána do duryňského Altenburgu na sjezd NPD. Pod ochranou místních policejních těžkooděnců jsme se nakonec dostali skrze tisícihlavé davy řvoucích „Nazi raus!“ na místo srazu. Němci, a myslím, že nejen oni, vůbec nechápou oč v Evropě jde a jaké procesy zde probíhají. Namísto volání po jednotě bílých národů Evropy, a jedině tak lze úspěšně vzdorovat sionismu, liberalismu a přistěhovalectví, jakožto zásadních nepřátel evropské kultury dělají pořád ty samé chyby jako ve třicátých létech minulého století”…
   Představte si tu hrůzu: Nepoučitelní něměčtí vlastenci v tisícovém počtui řvou Nazi heraus- náckové vypadněte!
   http://cz.altermedia.info/z-domova/pravicove-strany-a-vlastenectvi_5617.html

  • Věra Tydlitátová Says:

   Je to ubohost. Co se týká L.M., myslím, že je už odepsaný nejen v DS, ale i na Altermedii a jinde, nechci se jím už zabývat. Na jeho místo se derou mladší a chytřejší. Myslím, že ty věčné polemiky s nimi už nemají moc cenu, že je načase zatočit s nimi zcela jiným způsobem.

  • Ondřej Wolf Says:

   Mohli se poučit, nechtěli. Jejich chyba.
   Ondřej

 

Březen 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archivy