• neonazi-org

  Úvaha o myšlenkovém (ne)posunu českého pravicového myšlení. Tak, jako jablko nepadá daleko od stromu, tak naši krajní pravičáci nepadli daleko od Hitlera.

  U našich politicky nekorektních spoluobčanů je to pořád jedno a to samé: Izrael USrael může za tohle a tamto, tamhleten je Žid, tenhle taky, všude jsou Židi, Židi mohou za tohle a tohle a tohle, USA je kolonií Izraele… prostě folklórní soustava myšlenek jdoucí v řadě – Židé jsou škůdci světa => je třeba eliminovat jejich vliv. Z této pozice se potom jeví jako naprosto logická věc, že všechny pokusy o eliminaci židovské přítomnosti v existenci budou těmito lidmi schvalovány. Jenomže schvalovat takovou věc znamená souhlasit s nacistickým postupem vůči Židům, což pro mnoho z nich není přijatelné, protože když už nic, tak to znamená otevřeně souhlasit s masovou vraždou a otevřeně souhlasit s otevřeným záměrem odstranit jeden národ a kultury z existence. Otevřeně s tímto souhlasit znamená (nikoliv právně ale lidsky) spolu s vykonavateli tohoto činu nést odpovědnost a to se alibistickým českým žvanilům nikdy nechtělo. Samozřejmě to, že za schvalování nacismu a antisemitismus mohou vyfásnout nějaký ten soud jim na odvaze také nepřidá, ale to mě v tuto chvíli nezajímá.
  Z výše uvedených důvodů se tito lidé uchylují k metodě nepřímých náznaků a snaží se otřesnost nacistických zločinů minulosti vyvážit otřesností skutečných i domnělých židovských činů současnosti. Mnoho mezi tím zůstává nevyřčeno, ale člověk si snadno spojí jedno s druhým, aby se dovtípil, oč vlastně jde. Ať už si to různí Ladislavové Malí či Tomášové Krajňáci myslí explicitně, nebo jenom tak krouží kolem horké kaše, je zřejmé, že myšlenka přinejmenším izolace skutečných i domnělých židů a “méněcenných lidí” ze společnosti jim není nesympatická. Pod rouškou různých “metapolitik” a “antisionismů” melou v podstatě o tom samém, o čem mleli Hitlerovi antisemitští současníci i Hitler sám.
  Ať už se tváří tito “politicky nekorektní”, jak se hrdě nazývají, jakkoliv, valná většina jejich idejí je ve shodě s idejemi Adolfa Hitlera: lidé se dělí na tvůrce kultury, nositele kultury a ničitele kultury. Dřív se jimi rozuměli Árijci=Němci, neárijci=ne-germáni a Židé. Dnes to není tak jasně dáno, ale myšlenka že člověk je biologicky determinován bez ohledu na vlastní aktivitu a úsilí, je tady stále. Nejde o to že se lidé dělí na rasy, což je fakt, ale o to, že rasový původ má člověku zaručovat určité hodnoty – Evropanovi dominanci, Židovi pokud možno smrt, Černému Afričanu živoření v bídě, těm lepším otročení Evropanovi. Tak to má být. Místo árijců se nyní užívá termín “národy Evropy”, to jsou ti tvůrci a zároveň nositelé kultury, jejichž dobrým genům hrozí smrt utonutím v moři ničitelů kultury, což je neevropská imigrace z Afriky a Blízkého východu. Židé už nejsou tak hloupí jako kdysi, poučili se ze svých chyb a místo toho aby sami ničili evropskou civilizaci, tohoto cíle dosahují účinnějším způsobem a sice tím, že ze svého hrůzostátu Izrael řídí příval imigrace do Evropy.
  Jenom cíl, který si tato neo-hitlerovská ideologie klade, se zdá být skromnější. Hitler chtěl pro svůj národ obsadit celou Evropu až po Ural a postupně ji germanizovat. V podstatě změnit demografické složení celého kontinentu, i kulturní směřování. Politicky nekorektní jen chtějí Evropu ubránit před imigrací. Aspoň to tak zatím vypadá. Jestli by se potom měly národy Evropy zase začít škorpit a válčit mezi sebou, nebo nějak jednotně postupovat, to je otevřené.
  Jsou zde však věci, které tito lidé oproti Hitlerovi nedovedou uchopit: Pod heslem “ideologická převaha je důležitější než parlamentní většina” sice toho už napsali stohy, ale neví si přinejmenším rady se dvěma věcmi:
  1. Česká krajní pravice se nedovede přenést přes svou okrajovost a uzavřenost. Ti lidé neustále dávají najevo pohrdání většinou, tedy tím národem, jehož jménem a historií se zaštiťují, což je paradoxní. Tomuto národu spílají do stáda ovcí, které jdou za tím kdo je přesvědčí. Sami sebe pak vidí stát mimo toto stádo a považují se tak za lidi kvalitnější, lepší, kruh zasvěcených, ty vidoucí a vědoucí, ty výjimečné, ty, kteří ví o co jde. Hitler tuto většinu nazýval masa, což zní dost hrubě, ale jeho vztah k mase byl jiný. Sice jí na jednu stranu pohrdal, ale na druhou stranu v ni vkládal naděje, měl vůči jejím schopnostem respekt a v Mein Kampfu jsou jeho úvahy o mase místy až erotizující. Proto neváhal před lidmi řečnit a své řečnictví neustále zdokonalovat, aby na masu dokázal působit ještě lépe. A současně, masa z něj dělala “jiného člověka” (rozdíl mezi jeho vystupováním mimo řečniště na recepcích a jiných akcí je notoricky známý). Tedy, u Hitlera je zřetelná vůle k tomu, masy přesvědčit o svých idejích zakotvená v mluveném slovu, které může mít mnohem větší účinek než projevy psané.
  2. Česká krajní pravice nemá na své straně ženy a ve většině je nedokáže oslovit. Myslete si co chcete, ale když budete ženám zvyklým řídit svůj život podle sebe vykládat o tom, že mají vychovávat děti a celý život strávit u plotny a poslouchat na slovo muže, tak vám akorát tak ukážou fakáč, byť by to bylo pro národní blaho sebevíce prospěšné. A meditace pana Vilniuse o prospěšnosti ženské obřízky už potom nelze vyložit jinak než jako řeči zahořklého pomatence a sadisty. Hitler ženy oslovit dokázal, a to tak, že během jeho řečnění řičely a omdlévaly. Nepohrdal jimi, bral je jako rovnocennou a důležitou součást národa. I samotná skutečnost že se oženil až těsně před smrtí, více-méně proto, aby tak odměnil věrnost Evy Braunové, vypovídá o lecčems, minimálně o tom, že vůdce jako ženatý muž by byl pro ženskou veřejnost méně atraktivní, protože jeho vystupování pro ně bylo ať už explicitně nebo implicitně emotivním, ne-li erotickým prožitkem. Jak zastydlé, sucharské a neosobní jsou na druhé straně projevy českých pravičáků. Potom se nemohou divit tomu, že stojí na okraji veřejného zájmu.
  Tito lidé ve svých spisech a úvahách pohrdají citovou stránkou života, která je pro většinu žen a člověka vůbec důležitá. Ženy uvažují citově, proto by se jim mělo odejmout vš vzdělání a volební právo – i takové gegly se občas můžeme dočíst. Logické a analytické uvažování vlastní mužům vidí jako jedinou správnou cestu, což u nich ve výsledku vede mj. k jednostrannému vyznávání přírodních věd (v jejichž strukturách je i tak řada věcí stanovena prostě dohodou a ne nějakým logickým vývodem – jak paradoxní) a odsuzování disciplin společenských jako pavědeckých blábolů, nesmyslů, židovských konstruktů a pod. Přitom se sami touto úvahou chytají do vlastní pasti, protože jejich citová potěšení spojená s těmito myšlenkami hrají při jejich formulaci důležitou úlohu. Sami angažují city více, než si uvědomují, ale tváří se že ne, že jsou “nezaujatí”. To, co jim vadí, je ženský cit, a vůbec jinakost ženského světa, kterou nechtějí, nebo nedokážou uchopit. Děs z neznáma. Nesnažme se ženu poznat, radši ji uzavřeme v domácnosti a moc se s ní nebavme.
  “No, I don’t have feelings because feelings are gay!” rapuje Jon Lajoie ve svém sexistickém tracku Show Me Your Genitals a byl by těmto lidem mluvil z duše, kdyby ovšem tahle písnička nebyla odsouzením a výsměchem jejich sexismu. I Paroubek se svým sexy mozkem dokáže být, pokud jde o ženy, obratnější než oni. Neúcta a pohrdání současnou ženou je chyba a dokud to tito pánové nepochopí, ideologická převaha, po které tak touží, není možná. Jestli bohužel, bohudík, to nechám na vás. Oni sami se musí rozhodnout, jestli ty svoje řeči a záměry myslí vážně a chtějí jimi někoho oslovovat, nebo jestli chtějí být jenom exkluzivním klubem nasranců a zastydlých pedagogů debatujících o současných otázkách ve světle krajního pravičáctví a hitlerismu, společně tak vytvářet mozaiku jakési karikatury Hitlerovy myšlenkové soustavy. Jsem sám zvědav, co se z nich vyvrbí, pokud vůbec něco.


  pozn.: Při psaní této úvahy jsem hojně zužitkoval informace z knihy Génius průměrnosti od Dušana Hamšíka. Doporučuji k četbě.

  ———————-

  S lasakvým souhlasem autora převzato z jeho BLOGU.

  ———————————————

  Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články

  Posted by Věra Tydlitátová @ 8:00

 • 4 Responses

  WP_Modern_Notepad
  • Ondřej Wolf Says:

   Macho!
   Na čo?
   Ondřej

  • Fr. Řeka Says:

   Hana: no, řekl bych, že objektivní a pravdivé médium v podstatě neexistuje, to už vyplývá z jeho podstaty. vždycky je to jakási interpretace toho, jak si někdo myslí, že se něco stalo nebo děje. stejně tak je třeba pošetilé myslet si že existuje nějaký objektivní výklad historie. vždycky je to něčí názor na dějiny. z tohodle pohledu se pak nemusí vylučovat rozdílné pohledy Palackého a Pekaře na husitství, naopak navzájem se doplňují. I třeba ti tzv. revizionisté jako Irving nebo Zündel, kteří se soutře mají svoji platnost - tihle historikové zde musí být, abychom věděli, jak ještě je možno o historii uvažovat, jak se krásně dá kroutit, aby někomu vyhovovala.

   Já se třeba snažím se o určitých věcech informovat z různých zdrojů, jeden je vždycky málo. tak mě to naučili na škole :-) a to je vlastně taky ten důvod proč občas lezu na altermedia. ne proto, že se tam chci hádat, ale zjistit, co si tam zas vymysleli. ale je to bída, nevymýšlí nic, jenom melou dokola pořád to samé, dalo by se to shrnout do několika tematických okruhů: 1. za co všechno můžou židé a kdo všechno je žid, 2. Rusko a Írán - naše vzory (dříve tam patřilo i Polsko), 3. Pravé osobnosti národní historie (alias Masaryk, Komenský, Hus a další jsou verbež, Gajda nadevše), 4. Zločiny minorit (koho kde zabili and/or okradli černoši, Romové atd) a zcela ojedinělý okruh 5. kecy zahořklých amerických vzdělanců. opravte mě, jestli jsem něco vynechal.

  • Věra Tydlitátová Says:

   Zkusím hádat…. že by tím epigonem byl? … Áno, je to on!

  • Jirhant Says:

   Moji Pražané mi rozumějí, řekl kdysi Mozart. Chytrému napověz, opravdu je to on. … Altermedia mají od včerejšího rána utrum, leč neklesejme na mysli neb jesť psáno - “Maličko a neuzříte mne a maličko a uzříte mne opět”!

 

Duben 2019
P Ú S Č P S N
« Lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archivy