Popírají, nebo se zlehčují zločiny komunistů, jako například procesy v padesátých letech. Popírají se zločiny nacistů, jako například holocaust.

Zde už nemůžu přimhouřit oko, nad názorem druhého. Tady je totiž hlásáno něco, co se vůbec nedotýká mě, ale bolesti, utrpení a smrti druhých!

Nemůžu tolerovat zlehčování smrti například Milady Horákové nebo smrti dětí, které byly usmrceny v plynových komorách. Tady už nejde o banality, ale o podstatu lidství.

Slovo se stává nástrojem „zabíjení“, ubíjí se tak hodnoty soucitu, lásky, přátelství i porozumění a tolerance, bez ohledu na naše náboženské či politické přesvědčení. Takové případy najdeme v mnoha diskusích na internetu a jsou čím dál častější.

U článků s protinacistickou tématikou je autor často vyzván k tomu, aby už o tom nikdy nepsal a raději napsal něco na téma „židé zločinci“ nebo „cikáni táhněte“. Pokud někdo články na tato témata chce číst, doporučuji mu zadat si do vyhledávače výrazy jako: národní odpor nebo komunistická strana (obzvláště projevy pánů Filipa a Grebeníčka – pokud jde o Izrael). Tam si určitě „počte“ a možná i “podebatuje”.

Názory o „zločinném“ třetím odboji či „zrádkyni“ Miladě Horákové jsem zaznamenával v diskusi pod svými články na idnes celkem pravidelně. Našel jsem tam i „perly“ typu: „Horáková si to zasloužila“ nebo „Dobře, že Píka visel, byl to zločinec”.

Mám za to, že autor nemusí ke svému článku o utrpení lidí v době vlády Adolfa Hitlera dopisovat informace o utrpení lidí na Kubě, v Bělorusku, Číně nebo Palestině. O tom může napsat svou úvahu zase jiný autor.

Vůči nesouhlasu s názorem autora, který svůj postoj zveřejnil vůbec nic nenamítám. Ten je vždy namístě. Ovšem ve snaze o kritičnost se někteří diskutéři i autoři dopracovávají k urážení lidí, kteří trpěli a zemřeli nespravedlivě, a tady už přece nejde o autora.

Pokud se tak chovali například sovětští vojáci v roce 1968, kteří z „legrace“ či „hlouposti“ chodili vykonávat svou potřebu na Vyšehradský hřbitov, byl to projev tuposti okupantů. A když jsou obdobným způsobem zdobeny diskuse pod články, které odmítají urážení obětí holocaustu, je to špatně.

-