Čer 11

Vážený pane Pazderko,
ani mne nenapadne se s nimi špinit.To je přesně to, po čem ta sebranka prahne: abych s nimi vstupoval do debaty, brodil se jejich hnojem, ztrácel tím nervy a čas a ještě je tím vlastně legitimoval, že je beru jako partnery a potřebuji se před nimi “obhajovat”.

Led 26

Milí čtenáři,
Poslední dny bylo lépe na politiku nemyslet, byla to doba vyčerpávajícího mezidobí…

Led 25

Vážené dámy, vážení pánové,

Led 25

1) Téměř si neumím představit kandidáta, který by nebyl v kampani obházen špínou, 2) Když jsou ve finále dva, je polarizace společnosti v poměru fifty – fifty téměř nevyhnutná, 3) Děsivý je fakt, že jedna strana s jistotou vytáhne nacionální „argumenty“.

Led 24

Ano, upínáme se na sobotu… Ale je čas myslet na to, že pak přijde neděle a pondělí a další dny v rozděleném národě. Prosím, stoupněme občas na brzdu, budeme tady muset i dál bydlet spolu.

Led 23

Čapkova moudrost se ukazuje stále aktuální. Přečtěte si jeho slova:

Led 22

Příští neděli se velmi pravděpodobně probudí velká část obyvatel této země jako “poražení”. Takové už volby bývají. Nepředstavují možnost sjednocení.

Led 21

Starý pacient je přijat do komfortní nemocnice se srdečními potížemi.

Led 16

Není jiné cesty v souboji emocí, než volit emoce pozitivní. A dělat si iluze, že anonymním škůdcům dobré pověsti kohokoliv jde o pravdu, je holý nesmysl. Už teď je zjevné, že proti Karlu Schwarzenbergovi byly do druhého kola prezidentské kampaně zneužity standardní estébácké metody. Komu asi prospívají?

Led 15

Lidé rádi srovnávají a porovnávají, kdo nebo co je “nej”. O žebříčcích slávy se zpravidla mluví hodně. O činy v lepším případě zbytečné a v horším přímo škodlivé již takový zájem není. Přitom – je čeho si všímat.

Led 11

Za důležitý úkol prezidenta bych považoval starost o politickou atmosféru v zemi…

Led 10

Otázka při zkoušce z fyziky na univerzitě v Kodani: “Popište jak určit výšku mrakodrapu pomocí barometru.”…

Led 09

V debatách o nacionalismu se obyčejně natropí hromada neplechy tím, že to jedno slovo označuje dvě docela různé věci.

Led 08

Napsav slovo demokracie mám dojem, že mám zde daleko více co říci mladým lidem na pravici než na levici. Měli jsme krátké a neslavné hnutí, které aspoň řeklo na plnou hubu, jak to myslí s demokracií; bylo to zhruba to, že demokracie je pro kočku. Dnešní reakce proti demokracii je zarytější a neurčitější; tím těžší je s ní polemizovat.

Led 07

Přátelé, padla na mne veliká hana: jsem prý státotvorný. Říkají to o mně mladí; šíří to o mně, kdekdo si v našem národě osobuje monopol na var, čin, tvorbu, levou frontu a jiná toho druhu názviska. Mohl bych dělat hloupého a tvářit se, že to slovo beru doslovně; načež bych se mohl hlasitě divit tomu, že se ode mne žádá, abych snad pomáhal rozvracet a bořit tento stát. Nuže, aby nebylo mnoho řečí o slova, konstatuji předem, že té přezdívce tak nerozumím. Je to sice velmi nepřesný termín, ale chce se jím říci asi to, že já a jiní pod záminkou, že sloužíme státu, sloužíme v pohodlné spokojenosti stávajícímu politickému a sociálnímu řádu, a tím jaksi klademe odpor přestavbě dnešní kapitalistické společnosti. Doufám, že to tak je míněno; ti druzí by to řekli asi ostřeji, ale nač bych jim ještě pomáhal.